Co je to?
Odborný termín, výraz, slovo Přístavek. Co znamená pojem Přístavek z kategorie Český jazyk?

Co to je Přístavek? Význam slova

Co znamená pojem, definice termínu Přístavek?

Přístavek je název jednoho z větných členů. Jde o druh přívlastku shodného. Může jím být podstatné jméno, zájmeno nebo takové slovní spojení, které přebírá funkci podstatného jména. Někdy přístavek opakuje nebo doplňuje i takový větný člen, kterým není jméno.
Tento větný člen dále rozvíjí, doplňuje, upřesňuje nebo vysvětluje další informace k podstatnému jménu, se kterým se shoduje v rodu, čísle i pádu.


Co je to Přístavek? Význam slova, termín, Odborný termín, výraz, slovo Přístavek. Co znamená pojem Přístavek z kategorie Český jazyk?

Chyby vyhrazeny. Text napsán pro Superia.cz

Doporučujeme sdílet tento text s blízkými na Twitteru, Redditu nebo Facebooku.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu    

Heslo Přístavek patří do sekce Český jazyk

Klíčová slova: definice pojmu, význam slova, heslo, vysvětlení, význam pojmu, odborný výraz, slovník, Přístavek, definice, slovo, co to je, popis, názvosloví, formulace, přesný výraz, pojem, co znamená, co je to Přístavek?


Pojem Přístavek je v kategorii Český jazyk, ilustrační obrázek

Wikipedie píše o slovu Přístavek?

Následující popis pojmu byl převzat ze stránek Wikipedia.cz, více se dozvíte zde. Licence CC-BY-SA.

Přístavek (apozice) je větný člen, druh shodného přívlastku. Je tvořen podstatným jménem, popřípadě zájmenem nebo slovním spojením ve funkci podstatného jména. V širším pojetí může přístavek obdobným způsobem doplňovat (duplikovat) i nejmenný větný člen.
Tak jako ostatní druhy přívlastků, i tento může podávat doplňující, upřesňující nebo vysvětlující informaci k rozvíjenému podstatnému jménu. Podle Jazykové příručky ÚJČ se přístavek liší od přívlastku tím, že řídící podstatné jméno nespecifikuje, ale jiným způsobem pojmenovává totéž, mnozí jazykovědci však rozlišují restriktivní (význam zužující) a nerestriktivní přístavky.

Další možné informační zdroje

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Přístavek ve vyhledávači DuckDuckGo

Najít pojem Přístavek ve Wikizdrojích

Najít heslo Přístavek ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Zkusit najít výraz Přístavek na Google.cz

Hledat pojem Přístavek ve vyhledávači Yandex

Hledat termín Přístavek ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Dál můžete zkusit hledat slovo Přístavek například ve videích na Youtube, v Lingea slovnících, v evropském vyhledávači Qwant, ve vyhledávači Seznam.cz nebo ve slovníku moderních slangových výrazů - Čeština 2.0.

Náhodná hesla, významy slov, odborných termíny, výrazy a pojmy

Právě jste se dozvěděli odpověď na otázku co to je Přístavek? resp. jaká je definice slova Přístavek? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Přístavek, odpověď na dotaz co je to Přístavek?. Víte např. kdo to je Holobrádek? Znáte a víte kdo je Kurt Cobain? Nezapomeňte, že jednotlivé výrazy mohou mít víc významů v závislosti na oboru a kontextu. Nezbývá, než vám doporučit hledání v jiných kategoriích než je Český jazyk. U některých textů najdete krátkou citaci z projektu Wikipedia včetně odkazu na kompletní text. Tyto texty lze potom kopírovat, editovat a dále šířit při splnění podmínek vyplývajících z licence CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Vážení čtenáři, děkujeme za návštěvu online projektu (slovníku) shromažďujícího zajímavosti, přesné vysvětlení slov, významy slov, popisy termínů, známé i neznámé pojmy, definice odborných pojmů s názvem Co Je To?.

Chcete se dozvědět kdo slaví svátek (jmeniny) na Slovensku, v Polsku, Německu nebo v České republice? Pak se podívejte na web obsahující kalendář svátků.