Co je to?
Odborný termín, výraz, slovo Článek. Co znamená pojem Článek z kategorie Literatura?

Co to je Článek? Význam slova

Co znamená pojem, slovo, definice termínu Článek?

Článek je název literárního žánru, který se řadí do odborného nebo publicistického stylu. Toto zařazení se řídí obsahem samotného článku. Ke kratším útvarům patří odborné články, které informují o vědeckých poznatcích způsobem přiměřeným úrovni čtenáře. Článek publicistický se věnuje popisům událostí nebo vyjádření určitých myšlenek.
Tyto články se vyznačují věcností, srozumitelností, jsou jasné a logické. Jejich autoři přistupují k problémům subjektivně a využívají svůj vlastní styl. Takový článek má úvod se základní myšlenkou, pokračuje argumentací a končí závěrem. Neodborníci nazývají článkem většinu novinových útvarů.


Co je to Článek? Význam slova, termín, Odborný termín, výraz, slovo Článek. Co znamená pojem Článek z kategorie Literatura?

Provozovatel neručí za správnost či přesnost obsahu webových stránek. Sepsáno redaktory Superia.cz

Definici slova Článek můžete sdílet s přáteli a kamarády na veřejných sociálních sítích (Facebook, Pinterest, Reddit či Twitter).

 Sdílet na Redditu         Sdílet na Twitteru      Sdílet na Facebooku   Sdílet na Pinterestu  

Heslo Článek je v kategorii literatura

Klíčová slova: definice, význam slova, formulace, přesný význam, názvosloví, vysvětlení, literatura, význam, synonymum, heslo, wiki, terminus technicus, literatura, pojem, co je to Článek?, přesný výraz, slovník, terminologie


Pojem Článek je v kategorii literatura, ilustrační obrázek

V online encyklopedii Wikipedia se o slovu Článek můžete dozvědět následující

Následující definice termínu byla převzata z internetového projektu Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Článek je literární žánr, který v závislosti na svém obsahu může spadat do literárního stylu odborného či publicistického.
Odborný článek patří ve své oblasti k jednomu z kratších stylů. Snaží se stručně a uceleně podat vědecké poznatky, a to s ohledem na možnosti adresáta.
Publicistický článek obsahuje jasné, věcné, logické a srozumitelné vyjádření myšlenky nebo popis události. Je výsledkem subjektivního přístupu autora k dané problematice i k výrazovým a jazykovým prostředkům. Hledá souvislosti, příčiny, následky a analyzuje, třídí a zobecňuje.

Obsahem článku jsou:
♦ základní myšlenka (teze)
♦ argumentace
♦ závěry
V laickém pojetí může slovo článek znamenat téměř jakýkoli útvar v novinách kromě zprávy.

Další informace o pojmu Článek hledejte v níže uvedených zdrojích

Hledat pojem Článek ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Článek ve Wikimedia Commons

Zkusit najít termín Článek ve Wikislovníku

Hledat termín Článek ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Zkusit najít výraz Článek ve vyhledávači Yandex

Zkusit najít pojem Článek ve vyhledávači Qwant

Dál můžete zkusit hledat slovo Článek například ve Wikizdrojích, v nabídce zboží na Heureka.cz, ve vyhledávači chránícího soukromí - DuckDuckGo, ve vyhledávači Seznam.cz nebo v Google překladači.

Často hledané výrazy, termíny a odborné pojmy

Nyní už nejspíš víte jaký je přesný význam slova Článek? resp. jaká je definice slova Článek? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Článek, odpověď na dotaz co je to Článek?. Víte např. kdo to je Alžbětko? Znáte a víte kdo je Aneta Krejčíková? Nezapomeňte prosím, že ke každému slovu může existovat vícero definic podle toho o jaký obor se jedná. Proto prosím zapátrejte i v jiných kategoriích než je literatura. Některé texty jsme rozšířili i o krátkou citaci z Wikipedia.cz. K této citaci vždy uvádíme i odkaz na konkrétní stránku. S těmi lze dále pracovat při dodržení licence CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Vážení návštěvníci, děkujeme vám za navštívení našeho encyklopedického slovníku, který se zaměřuje na významy slov, slovníková hesla, zajímavosti, přesné vysvětlení slov, popisy termínů, definice odborných pojmů s názvem Co Je To?.

Chcete zatraktivnit vzhled vašeho tabletu, mobilního telefonu nebo počítače? Nejrychlejším a nejlevnějším způsobem je změna pozadí pracovní plochy. Na naši partnerské stránce naleznete populární tapetu ledovec, romantickou chatrč případně tapety zvířátek.