Co je to?
Odborný výraz, definice slova Článek. Co znamená slovo Článek z kategorie Literatura?

Co je Článek?

Vysvětlení pojmu, termínu, hesla, výrazu Článek

Článek je název literárního žánru, který se řadí do odborného nebo publicistického stylu. Toto zařazení se řídí obsahem samotného článku. Ke kratším útvarům patří odborné články, které informují o vědeckých poznatcích způsobem přiměřeným úrovni čtenáře. Článek publicistický se věnuje popisům událostí nebo vyjádření určitých myšlenek.
Tyto články se vyznačují věcností, srozumitelností, jsou jasné a logické. Jejich autoři přistupují k problémům subjektivně a využívají svůj vlastní styl. Takový článek má úvod se základní myšlenkou, pokračuje argumentací a končí závěrem. Neodborníci nazývají článkem většinu novinových útvarů.


Co je to Článek? Význam slova, termín, Odborný výraz, definice slova Článek. Co znamená slovo Článek z kategorie Literatura?

Uvedené texty jsou poskytovány bez záruky. Mohou obsahovat faktické, resp. pravopisné chyby za něž se předem omlouváme. Text vytvořen pro Superia.cz

Tento krátký text můžete velmi snadno sdílet s vašimi sledujícími na svých sociální sítě (Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest)..

 Sdílet na Redditu        Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    

Termín Článek patří do kategorie literatura

Klíčová slova: názvosloví, odborné názvosloví, termín, odborný výraz, definice pojmu, co je to Článek?, literatura, formulace, synonymum, co znamená, terminus technicus, přesný význam, slovník, slovo, popis, pojem, definice, wiki


Pojem Článek je v kategorii literatura, ilustrační obrázek

Co znamená pojem Článek? Odborný výraz, termín, definice slova z Wikipedie

Níže uvedený text byl převzat z online encyklopedie Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Článek je literární žánr, který v závislosti na svém obsahu může spadat do literárního stylu odborného či publicistického.
Odborný článek patří ve své oblasti k jednomu z kratších stylů. Snaží se stručně a uceleně podat vědecké poznatky, a to s ohledem na možnosti adresáta.
Publicistický článek obsahuje jasné, věcné, logické a srozumitelné vyjádření myšlenky nebo popis události. Je výsledkem subjektivního přístupu autora k dané problematice i k výrazovým a jazykovým prostředkům. Hledá souvislosti, příčiny, následky a analyzuje, třídí a zobecňuje.

Obsahem článku jsou:
♦ základní myšlenka (teze)
♦ argumentace
♦ závěry
V laickém pojetí může slovo článek znamenat téměř jakýkoli útvar v novinách kromě zprávy.

Další zdroje informací o slovu Článek

Hledat videa s názvem Článek na Youtube

Zkusit najít slovo Článek na Google obrázcích

Zkusit najít Článek ve vyhledávači Qwant

Hledat slovo Článek ve fulltextu Seznam.cz

Hledat termín Článek ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Hledat termín Článek ve fulltextu vyhledávače Info.com

Dál můžete zkusit hledat slovo Článek například ve Wikislovníku, v ABC slovníku cizích slov a synonym, ve ekologickém vyhledávači Ecosia, ve fulltextu Yahoo.com nebo v projektu slovnik.cz.

Náhodné pojmy, výrazy, slova a odborné termíny

Teď už víte co znamená Článek? resp. co označuje slovo Článek? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Článek, odpověď na dotaz co je to Článek?. Víte např. kdo to je Barman? Znáte a víte kdo je Nevlastní bratr? Nemáme možnost pravidelné aktualizace článků. Pojmy mohou mít různé významy vzhledem k tomu, že se používají v rozdílných oborech lidské činnosti. Zkuste proto též hledat synonymum ke slovu Článek v jiné sekci než literatura. Vybrané texty jsou rozšířené o citaci z české verze internetové encyklopedie Wikipedia.cz. Samozřejmě uvádíme i odkaz na konkrétní podstránku tohoto projektu. Ty lze dále používat při splnění licence CC-BY-SA.

Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Kategorie literatura, Knihkupectví, Článek, ilustrační obrázek

Milí čtenáři, vážení návštěvníci, děkujeme za návštěvu webových stránek shromažďujících popisy termínů, významy slov, známé i neznámé pojmy, definice odborných pojmů, zajímavosti, slovníková hesla s názvem Co Je To?.

Chcete zatraktivnit vzhled vašeho tabletu, mobilního telefonu nebo počítače? Nejrychlejším a nejlevnějším způsobem je změna pozadí pracovní plochy. Na naši partnerské stránce naleznete populární tapetu ledovec, romantickou chatrč případně tapety zvířátek.