Co je to?
Výraz, termín, definice slova Článek. Co znamená odborný pojem Článek z kategorie Literatura?

Co je to Článek? Význam slova

Co znamená pojem, slovo, definice termínu Článek?

Článek je název literárního žánru, který se řadí do odborného nebo publicistického stylu. Toto zařazení se řídí obsahem samotného článku. Ke kratším útvarům patří odborné články, které informují o vědeckých poznatcích způsobem přiměřeným úrovni čtenáře. Článek publicistický se věnuje popisům událostí nebo vyjádření určitých myšlenek.
Tyto články se vyznačují věcností, srozumitelností, jsou jasné a logické. Jejich autoři přistupují k problémům subjektivně a využívají svůj vlastní styl. Takový článek má úvod se základní myšlenkou, pokračuje argumentací a končí závěrem. Neodborníci nazývají článkem většinu novinových útvarů.


Co je to Článek? Význam slova, termín, Výraz, termín, definice slova Článek. Co znamená odborný pojem Článek z kategorie Literatura?

Vyhrazujeme si možnost chyb v textech. Text byl sepsán pro server Superia.cz

Text můžete velmi jednoduše sdílet s kolegy prostřednictvím níže uvedených buttonků na sociálních sítích Facebook, Reddit, Pinterest nebo Twitter.

 Sdílet na Redditu        Sdílet na Facebooku   Sdílet na Pinterestu     Sdílet na Twitteru    

Výraz Článek se nachází v sekci literatura

Klíčová slova: slovník, co to je, význam slova, co znamená, terminus technicus, lexikon, termín, názvosloví, synonymum, přesný výraz, literatura, heslo, co je to Článek?, literatura, odborný výraz, význam pojmu, informace, terminologie


Pojem Článek je v kategorii literatura, ilustrační obrázek

Co se můžete dočíst ve Wikipedii o termínu Článek?

Dále uvedený text byl převzat ze svobodné otevřené online encyklopedie Wikipedia. Více zde. Dostupné pod licencí CC-BY-SA.

Článek je literární žánr, který v závislosti na svém obsahu může spadat do literárního stylu odborného či publicistického.
Odborný článek patří ve své oblasti k jednomu z kratších stylů. Snaží se stručně a uceleně podat vědecké poznatky, a to s ohledem na možnosti adresáta.
Publicistický článek obsahuje jasné, věcné, logické a srozumitelné vyjádření myšlenky nebo popis události. Je výsledkem subjektivního přístupu autora k dané problematice i k výrazovým a jazykovým prostředkům. Hledá souvislosti, příčiny, následky a analyzuje, třídí a zobecňuje.

Obsahem článku jsou:
♦ základní myšlenka (teze)
♦ argumentace
♦ závěry
V laickém pojetí může slovo článek znamenat téměř jakýkoli útvar v novinách kromě zprávy.

Linky na další online zdroje

Zkusit najít termín Článek na Google.cz

Vyhledat heslo Článek ve Wikizdrojích

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Článek ve Wikimedia Commons

Najít výraz Článek ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Hledat videa s názvem Článek na Youtube

Najít termín Článek ve vyhledávači Qwant

Dál můžete zkusit hledat slovo Článek například v Seznam.cz slovníku cizích slov, ve slovníku moderních slangových výrazů - Čeština 2.0, ve ruském vyhledávači Yandex, ve Wikislovníku nebo v nabídce zboží na Heureka.cz.

Náhodná hesla, významy slov, odborných termíny, výrazy a pojmy

Teď už víte jaká je definice termínu Článek? resp. jaká je definice termínu Článek? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Článek, odpověď na dotaz co je to Článek?. Víte např. kdo to je Václav Moravec? Znáte a víte kdo je Calvin Klein? Nezapomeňte, že termíny a hesla mohou mít víc významů v různém kontextu, v různých oborech. Nezbývá, než vám doporučit hledání v jiných kategoriích než je literatura. K vybraným textům jsme doplnili citaci z projektu Wikipedia.cz včetně odkazu na konkrétní podstránku na Wikipedii, kde se dozvíte víc. Tyto lze kopírovat, upravovat a dále sdílet při dodržení licence CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Milí čtenáři, děkujeme vám za návštěvu internetové encyklopedie, která shromažďuje slovníková hesla, významy slov, definice odborných pojmů, zajímavosti, přesné vysvětlení slov, známé i neznámé pojmy s názvem Co Je To?.

Chcete zatraktivnit vzhled vašeho tabletu, mobilního telefonu nebo počítače? Nejrychlejším a nejlevnějším způsobem je změna pozadí pracovní plochy. Na naši partnerské stránce naleznete populární tapetu ledovec, romantickou chatrč případně tapety zvířátek.