Co je to?
Výraz, termín, definice slova Veřejný zájem. Co znamená odborný pojem Veřejný zájem z kategorie Politika?

Co je to Veřejný zájem? Význam slova

Pojem, termín, heslo, vysvětlení výrazu Veřejný zájem

Veřejný zájem je spojován především s veřejnou politikou, ekonomií, právem a etikou. Tento zájem je v protikladu k zájmu soukromému nebo k zájmu určité vymezen skupiny. Veřejný zájem směřuje k dobru týkajícímu se všech a k blahobytu společnosti.
Často se tímto pojmem označuje směřování politiky, které je podporou rozvíjení společnosti a snaží se o řešení skutečných problémů. Proto se veřejný zájem může stát podnětem pro řadu problémů, protože představy o tom, co je pro společnost dobré, se mohou značně lišit. Identifikací, uznáním a prosazováním těchto zájmů se zabývá politika. Veřejné zájmy bývají zahrnuty do právních norem, ale s postupem času se mohou měnit.


Co je to Veřejný zájem? Význam slova, termín, Výraz, termín, definice slova Veřejný zájem. Co znamená odborný pojem Veřejný zájem z kategorie Politika?

Přes veškerou pečlivost mohou texty chyby. Za případné faktické nebo pravopisné chyby se dopředu omlouváme.Tento text byl napsán redaktory Superia.cz

Text s definicí výrazu Veřejný zájem doporučujeme sdílet s kolegy na Redditu, Facebooku, Pinterestu nebo na jiných tzv. sociálních sítích.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru      Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu      

Termín Veřejný zájem se nachází v sekci politika

Klíčová slova: pojem, názvosloví, informace, terminus technicus, co znamená, odborné názvosloví, synonymum, co je to Veřejný zájem?, Veřejný zájem, význam slova, definice, vysvětlení, slovník, popis, politika, definice pojmu, přesný význam, význam


Pojem Veřejný zájem je v kategorii politika, ilustrační obrázek

Ve Wikipedii se o heslu Veřejný zájem dozvíte následující

Níže uvedený text byl převzat z online encyklopedie Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Veřejný zájem je koncept uplatňovaný především ve veřejné politice, veřejné ekonomii, etice a právu odkazující k všeobecnému dobru a společenskému blahobytu. Negativně lze veřejný zájem vymezit jako opak zájmu soukromého nebo zájmu jen určité skupiny.
Obecně je za veřejný zájem označována taková orientace politiky, která podporuje rozvoj společnosti a řešení jejích reálných problémů. Z tohoto vymezení je patrné, že identifikace a uznání veřejných zájmů může být ve společnosti zdrojem konfliktů, neboť představy o tom, co je pro společnost dobré a jaké jsou její problémy, se liší. Ve společnosti proto probíhají boje o identifikaci, uznání a prosazení různých veřejných zájmů – politika. Veřejný zájem je vlastním účelem existence veřejných institucí. Uznané veřejné zájmy mohou být formulovány v právních normách.

Hledejte pojem Veřejný zájem v následujících vyhledávačích

Hledat výraz Veřejný zájem ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Vyhledat termín Veřejný zájem ve vyhledávači Qwant

Zkusit najít heslo Veřejný zájem na Google.cz

Zkusit najít výraz Veřejný zájem ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Najít pojem Veřejný zájem ve Wikislovníku

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Veřejný zájem ve vyhledávači DuckDuckGo

Dál můžete zkusit hledat slovo Veřejný zájem například ve videích na Youtube, ve slovníku moderních slangových výrazů - Čeština 2.0, ve ruském vyhledávači Yandex, v obrázcích, videích a zvucích z projektu Wikimedia Commons nebo v Google překladači.

Doporučené pojmy, slova, odborné termíny a výrazy

Právě jste zjistili co znamená Veřejný zájem? resp. jaká je definice slova Veřejný zájem? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Veřejný zájem, odpověď na dotaz co je to Veřejný zájem?. Víte např. kdo to je Sigmund Freud? Znáte a víte kdo je Andrej Bičan? Berte v úvahu, že termíny mohou mít víc definic v různých oborech lidské činnosti. Doporučujeme vám hledat v jiných sekcích (než politika). Část textů obsahuje internetový odkaz i krátkou citaci z české verze projektu Wikipedia. Takovéto texty spadají pod licencí CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Děkujeme našim čtenářům za návštěvu online encyklopedického projektu shromažďujícího přesné vysvětlení slov, významy slov, definice odborných pojmů, popisy termínů, zajímavosti, známé i neznámé pojmy s názvem Co Je To?.

Tip nejen pro milovníky zvířátek. Pěkné tapety na plochu vašeho počítače.