Co je to?
Výraz, termín, definice slova Veřejný zájem. Co znamená odborný pojem Veřejný zájem z kategorie Politika?

Co je to Veřejný zájem? Význam slova

Co znamená heslo, definice termínu, pojmu Veřejný zájem?

Veřejný zájem je spojován především s veřejnou politikou, ekonomií, právem a etikou. Tento zájem je v protikladu k zájmu soukromému nebo k zájmu určité vymezen skupiny. Veřejný zájem směřuje k dobru týkajícímu se všech a k blahobytu společnosti.
Často se tímto pojmem označuje směřování politiky, které je podporou rozvíjení společnosti a snaží se o řešení skutečných problémů. Proto se veřejný zájem může stát podnětem pro řadu problémů, protože představy o tom, co je pro společnost dobré, se mohou značně lišit. Identifikací, uznáním a prosazováním těchto zájmů se zabývá politika. Veřejné zájmy bývají zahrnuty do právních norem, ale s postupem času se mohou měnit.


Co je to Veřejný zájem? Význam slova, termín, Výraz, termín, definice slova Veřejný zájem. Co znamená odborný pojem Veřejný zájem z kategorie Politika?

Neručíme za pravdivost, aktuálnost a přesnost informací uvedených na těchto internetových stránkách. Text napsán pro Superia.cz

Sdílejte tuto stránku se slovem Veřejný zájem s vašimi přáteli na internetových společenských sítích typu Pinterest, Reddit, Twitter či Facebooku, který je z nich nejznámější a nejpopulárnější.

 Sdílet na Facebooku   Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu         Sdílet na Twitteru    

Termín Veřejný zájem je v kategorii politika

Klíčová slova: co znamená, názvosloví, význam, terminus technicus, lexikon, popis, politika, pojem, politika, formulace, heslo, definice, odborný výraz, co je to Veřejný zájem?, definice pojmu, terminologie, přesný význam, význam pojmu


Pojem Veřejný zájem je v kategorii politika, ilustrační obrázek

Ve Wikipedii se o heslu Veřejný zájem dozvíte následující

Následující popis pojmu byl převzat ze stránek Wikipedia.cz, více se dozvíte zde. Licence CC-BY-SA.

Veřejný zájem je koncept uplatňovaný především ve veřejné politice, veřejné ekonomii, etice a právu odkazující k všeobecnému dobru a společenskému blahobytu. Negativně lze veřejný zájem vymezit jako opak zájmu soukromého nebo zájmu jen určité skupiny.
Obecně je za veřejný zájem označována taková orientace politiky, která podporuje rozvoj společnosti a řešení jejích reálných problémů. Z tohoto vymezení je patrné, že identifikace a uznání veřejných zájmů může být ve společnosti zdrojem konfliktů, neboť představy o tom, co je pro společnost dobré a jaké jsou její problémy, se liší. Ve společnosti proto probíhají boje o identifikaci, uznání a prosazení různých veřejných zájmů – politika. Veřejný zájem je vlastním účelem existence veřejných institucí. Uznané veřejné zájmy mohou být formulovány v právních normách.

Další informační zdroje

Vyhledat výraz Veřejný zájem ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Hledat videa s názvem Veřejný zájem na Youtube

Zkusit najít termín Veřejný zájem ve fulltextu Seznam.cz

Vyhledat slovo Veřejný zájem na Google.cz

Vyhledat termín Veřejný zájem ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Hledat slovo Veřejný zájem ve vyhledávači Qwant

Dál můžete zkusit hledat slovo Veřejný zájem například v obrázcích, videích a zvucích z projektu Wikimedia Commons, v Lingea slovnících, ve ruském vyhledávači Yandex, ve Wikizdrojích nebo v Google překladači.

Doporučené odborné pojmy, termíny, výrazy a hesla

Právě jste se dozvěděli odpověď na otázku jaká je definice slova Veřejný zájem? resp. co znamená Veřejný zájem? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Veřejný zájem, odpověď na dotaz co je to Veřejný zájem?. Víte např. kdo to je Kolohnát? Znáte a víte kdo je Popelka? Ke každému slovo může existovat víc definic vzhledem k tomu, že se používají v rozdílných oborech lidské činnosti. Vyzkoušejte proto hledání v jiných kategoriích (než politika). U části textů najdete citaci z české Wikipedie. Spolu s textem je vždy uvedena i url adresa na konkrétní stránku projektu. Ty lze dále používat při splnění licence CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Vážení čtenáři, děkujeme za návštěvu online projektu (slovníku) shromažďujícího definice odborných pojmů, zajímavosti, slovníková hesla, přesné vysvětlení slov, známé i neznámé pojmy, popisy termínů s názvem Co Je To?.

Tip nejen pro milovníky zvířátek. Pěkné tapety na plochu vašeho počítače.