Co je to?
Definice výrazu Vlastizrada. Co znamená odborný pojem Vlastizrada z kategorie Právo?

Co to je Vlastizrada? Význam slova

Co znamená termín, slovo, heslo, vysvětlení pojmu Vlastizrada?

Vlastizrada je druh trestného činu, který je definován v trestním zákoníku. Může se jí dopustit občan České republiky, pokud se dostane do spojení s jiným státem nebo cizí osobou, která v cizím státě ovlivňuje politické dění. Tím dojde k trestnému činu označovanému jako trestný čin rozvracení republiky, teroru, teroristického útoku či sabotáže.
Vlastizrada je trestána odnětím svobody, výjimečným trestem a samozřejmě i propadnutím majetku.


Co je to Vlastizrada? Význam slova, termín, Definice výrazu Vlastizrada. Co znamená odborný pojem Vlastizrada z kategorie Právo?

Texty mohou obsahovat chyby. Výše uvedený text byl napsán redaktorkami Superia.cz

Potěší nás, pokud budete sdílet tuto odpověď na otázku co je to Vlastizrada? se známými na Pinterestu, Facebooku nebo Twitteru.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu    

Výraz Vlastizrada je v sekci Právo

Klíčová slova: termín, význam, přesný význam, pojem, význam slova, odborný výraz, přesný výraz, co to je, Právo, lexikon, Vlastizrada, heslo, význam pojmu, terminologie, popis, vysvětlení, terminus technicus, slovo


Pojem Vlastizrada je v kategorii Právo, ilustrační obrázek

Co znamená pojem Vlastizrada? Definice výrazu, slova, termínu z Wikipedie

Uvedená defice je převzata z internetové online encyklopedie Wikipedia. Odkaz na článek je zde. Licence CC-BY-SA.

Vlastizrada je trestný čin podle § 309 trestního zákoníku, který spáchá ten „občan ČR, který ve spojení s cizí mocí (každý stát mimo Českou republiku) nebo s cizím činitelem (osoba, která sice není oprávněna jednat jménem cizího státu, ale má na politické dění v něm významný vliv) spáchá trestný čin rozvracení republiky (§ 310), teroristického útoku (§ 311), teroru (§ 312) nebo sabotáže (§ 314)“.

Linky na jiné informační zdroje

Hledat výraz Vlastizrada na Google.cz

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Vlastizrada ve Wikimedia Commons

Hledat pojem Vlastizrada ve fulltextu Seznam.cz

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Vlastizrada ve vyhledávači DuckDuckGo

Vyhledat termín Vlastizrada ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Zkusit najít heslo Vlastizrada ve vyhledávači Qwant

Dál můžete zkusit hledat slovo Vlastizrada například v Seznam.cz slovníku cizích slov, v projektu slovnik.cz, ve ekologickém vyhledávači Ecosia, ve ruském vyhledávači Yandex nebo v Lingea slovnících.

Vybrané odborné pojmy, termíny a slova

Text na tomto webu vám dal odpověď na otázku jaká je definice termínu Vlastizrada? resp. co znamená výraz Vlastizrada? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Vlastizrada, odpověď na dotaz co je to Vlastizrada?. Víte např. kdo to je Padlý anděl? Znáte a víte kdo je Sabina Slonková? Jednotlivé termíny, pojmy, slova mohou mít vícero významů podle různých oborů. Doporučujeme vám hledat v jiných sekcích (než Právo). Některé texty obsahují odkaz a krátkou citaci z české Wikipedie. Tyto lze kopírovat, upravovat a dále sdílet při dodržení licence CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Milí čtenáři, děkujeme vám za návštívení online slovníku zaměřeného na definice odborných pojmů, přesné vysvětlení slov, významy slov, zajímavosti, slovníková hesla, popisy termínů s názvem Co Je To?.

Víte, co znamená zkratka HPP, JOP nebo EIA? Odpověď můžete získat zde.