Co je to?
Definice výrazu Vlastizrada. Co znamená odborný pojem Vlastizrada z kategorie Právo?

Co je Vlastizrada? Význam slova

Význam pojmu, termínu, vysvětlení výrazu Vlastizrada

Vlastizrada je druh trestného činu, který je definován v trestním zákoníku. Může se jí dopustit občan České republiky, pokud se dostane do spojení s jiným státem nebo cizí osobou, která v cizím státě ovlivňuje politické dění. Tím dojde k trestnému činu označovanému jako trestný čin rozvracení republiky, teroru, teroristického útoku či sabotáže.
Vlastizrada je trestána odnětím svobody, výjimečným trestem a samozřejmě i propadnutím majetku.


Co je to Vlastizrada? Význam slova, termín, Definice výrazu Vlastizrada. Co znamená odborný pojem Vlastizrada z kategorie Právo?

Velmi pečlivě jsme procházeli veškeré zveřejněné texty. Přes to vše se může stát, že je zde nesprávná, nepřesná či neaktuální informace. Uvedený text sepsán reaktory Superia.cz

Uvedený text s definicí slova Vlastizrada můžete samozřejmě sdílet s kolegy na Pinterestu, Facebooku nebo Twitteru.

 Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Facebooku   Sdílet na Redditu         Sdílet na Twitteru    

Heslo Vlastizrada je v sekci právo

Klíčová slova: heslo, právo, definice, definice pojmu, formulace, odborné názvosloví, názvosloví, termín, informace, pojem, terminus technicus, terminologie, slovník, lexikon, význam pojmu, význam, wiki, slovo


Pojem Vlastizrada je v kategorii právo, ilustrační obrázek

V online encyklopedii Wikipedia se o slovu Vlastizrada můžete dozvědět následující

Následující text definice pojmu byl převzat z projektu Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Vlastizrada je trestný čin podle § 309 trestního zákoníku, který spáchá ten „občan ČR, který ve spojení s cizí mocí (každý stát mimo Českou republiku) nebo s cizím činitelem (osoba, která sice není oprávněna jednat jménem cizího státu, ale má na politické dění v něm významný vliv) spáchá trestný čin rozvracení republiky (§ 310), teroristického útoku (§ 311), teroru (§ 312) nebo sabotáže (§ 314)“.

Linky na jiné informační zdroje

Zkusit najít heslo Vlastizrada ve fulltextu Seznam.cz

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Vlastizrada ve vyhledávači DuckDuckGo

Vyhledat slovo Vlastizrada ve vyhledávači Qwant

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Vlastizrada ve Wikimedia Commons

Zkusit najít slovo Vlastizrada ve Wikislovníku

Vyhledat pojem Vlastizrada ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Dál můžete zkusit hledat slovo Vlastizrada například ve videích na Youtube, v Lingea slovnících, ve fulltextu Google.cz, ve ekologickém vyhledávači Ecosia nebo v projektu slovnik.cz.

Náhodných výběr hesel, pojmů a odborných termínů

Teď už znáte odpověď na otázku co to je Vlastizrada? resp. co to je Vlastizrada? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Vlastizrada, odpověď na dotaz co je to Vlastizrada?. Víte např. kdo to je Vojtěch Filip? Znáte a víte kdo je Alena Vránová? Ke každému pojmu může existovat vícero definic vzhledem k tomu, že se používají v rozdílných oborech lidské činnosti. Doporučujeme proto pokusit se najít heslo Vlastizrada i jinde než v sekci než v právo. Některé pojmy obsahují i krátkou citaci z české Wikipedie včetně internetového odkazu na podrobný popis. Tyto texty lze potom kopírovat, editovat a dále šířit při splnění podmínek vyplývajících z licence CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Vážení čtenáři, děkujeme za návštěvu online projektu (slovníku) shromažďujícího zajímavosti, známé i neznámé pojmy, přesné vysvětlení slov, definice odborných pojmů, slovníková hesla, významy slov s názvem Co Je To?.

Víte, co znamená zkratka HPP, JOP nebo EIA? Odpověď můžete získat zde.