Co je to?
Odborný termín, výraz, slovo Operativní leasing. Co znamená pojem Operativní leasing z kategorie Bankovnictví?

Co je Operativní leasing? Význam slova

Co znamená termín, vysvětlení pojmu Operativní leasing?

Operativní leasing je druh obchodního vztahu, který mezi sebou uzavírají nájemce a leasingová společnost. Jedná se o pronájem na krátkou dobu, většinou je to doba kratší než doba životnosti předmětu leasingu.
Operativní leasing probíhá tak, že leasingový pronajímatel zakoupí předměty leasingu a zákazník si z nich může vybrat takový, o který má zájem. Podle volby zákazníka se sjedná doba pronájmu. Poté co skončí řádná doba leasingu, zůstane pronajatá věc ve vlastnictví leasingové společnosti.


Co je to Operativní leasing? Význam slova, termín, Odborný termín, výraz, slovo Operativní leasing. Co znamená pojem Operativní leasing z kategorie Bankovnictví?

Možnost chyb vyhrazena. Text vytvořen pro Superia.cz

Zaujalo vás slovo, termín Operativní leasing? Potom se o definici podělte s jinými lidmi na Pinterestu, Redditu, Twitteru či Facebooku.

 Sdílet na Redditu        Sdílet na Pinterestu     Sdílet na Twitteru      Sdílet na Facebooku 

Termín Operativní leasing se nachází v kategorii bankovnictví

Klíčová slova: bankovnictví, co je to Operativní leasing?, formulace, terminus technicus, bankovnictví, přesný výraz, význam pojmu, termín, popis, význam slova, informace, definice, Operativní leasing, synonymum, odborné názvosloví, vysvětlení, lexikon, co to je


Pojem Operativní leasing je v kategorii bankovnictví, ilustrační obrázek

Co znamená pojem Operativní leasing? Odborný výraz, termín, definice slova z Wikipedie

(Text byl převzat z mnohojazyčné online encyklopedie Wikipedia) Licence CC-BY-SA.

Operativní leasing (dále jen OL) se od finančního leasingu (dále jen FL) liší zejména tím, že předmět nájmu (nejčastěji vozidlo) zůstává ve vlastnictví leasingové společnosti i po skončení smlouvy. To umožňuje leasingovým společnostem započítat do splátek pouze rozdíl mezi pořizovací a zůstatkovou hodnotou předmětu nájmu. Díky tomu, klient během leasingu zaplatí pouze reálně amortizovanou část ceny předmětu nájmu. V Česku je OL využíván většinou živnostníky nebo společnostmi - běžní spotřebitelé OL využívají v omezené míře a většinou pouze na vozidla.

Zkuste zjistit více informací o slovu Operativní leasing v následujících zdrojích

Vyhledat výraz Operativní leasing ve vyhledávači Yandex

Zkusit najít pojem Operativní leasing ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Vyhledat termín Operativní leasing ve Wikizdrojích

Hledat videa s názvem Operativní leasing na Youtube

Vyhledat heslo Operativní leasing na Google.cz

Najít pojem Operativní leasing ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Dál můžete zkusit hledat slovo Operativní leasing například v obrázcích, videích a zvucích z projektu Wikimedia Commons, v Google překladači, ve Wikislovníku, ve ekologickém vyhledávači Ecosia nebo v ABC slovníku cizích slov a synonym.

Často hledaná slova, termíny a odborné pojmy

Tyto stránky vám umožnili zjistit jaká je definice slova Operativní leasing? resp. jaká je definice slova Operativní leasing? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Operativní leasing, odpověď na dotaz co je to Operativní leasing?. Víte např. kdo to je Cynik? Znáte a víte kdo je Tereza Engelová? Berte prosím v potaz, že jednotlivá slova mohou mít víc definic podle toho o jaký obor se jedná. Nezbývá, než vám doporučit hledání v jiných kategoriích než je bankovnictví. Některé pojmy obsahují doplňující definici z Wikipedie včetně url na konkrétní stránku. Takový typ textu je distribuován pod licencí CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Vážení návštěvníci, děkujeme vám za navštívení našeho encyklopedického slovníku, který se zaměřuje na slovníková hesla, popisy termínů, přesné vysvětlení slov, známé i neznámé pojmy, zajímavosti, významy slov s názvem Co Je To?.

Stahujte romantické tapety na pozadí vašeho počítače z partnerské stránky. Na výběr máte z mnoha kategorií jako zvířátka nebo příroda.