Co je to?
Výraz, termín, definice slova Operativní leasing. Co znamená odborný pojem Operativní leasing z kategorie Bankovnictví?

Co je to Operativní leasing? Význam slova

Vysvětlení pojmu, hesla, definice termínu Operativní leasing

Operativní leasing je druh obchodního vztahu, který mezi sebou uzavírají nájemce a leasingová společnost. Jedná se o pronájem na krátkou dobu, většinou je to doba kratší než doba životnosti předmětu leasingu.
Operativní leasing probíhá tak, že leasingový pronajímatel zakoupí předměty leasingu a zákazník si z nich může vybrat takový, o který má zájem. Podle volby zákazníka se sjedná doba pronájmu. Poté co skončí řádná doba leasingu, zůstane pronajatá věc ve vlastnictví leasingové společnosti.


Co je to Operativní leasing? Význam slova, termín, Výraz, termín, definice slova Operativní leasing. Co znamená odborný pojem Operativní leasing z kategorie Bankovnictví?

Chyby vyhrazeny. Sepsáno redaktory Superia.cz

Sdílejte tento text s heslem Operativní leasing s kolegy na Redditu, Twitteru nebo Facebooku.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu    

Heslo Operativní leasing patří do kategorie Bankovnictví

Klíčová slova: popis, odborný výraz, co je to Operativní leasing?, odborné názvosloví, co to je, co znamená, formulace, vysvětlení, Operativní leasing, pojem, význam, přesný výraz, termín, heslo, slovo, význam pojmu, slovník, význam slova


Pojem Operativní leasing je v kategorii Bankovnictví, ilustrační obrázek

Wikipedie píše o slovu Operativní leasing?

Následující popis pojmu byl převzat ze stránek Wikipedia.cz, více se dozvíte zde. Licence CC-BY-SA.

Operativní leasing (dále jen OL) se od finančního leasingu (dále jen FL) liší zejména tím, že předmět nájmu (nejčastěji vozidlo) zůstává ve vlastnictví leasingové společnosti i po skončení smlouvy. To umožňuje leasingovým společnostem započítat do splátek pouze rozdíl mezi pořizovací a zůstatkovou hodnotou předmětu nájmu. Díky tomu, klient během leasingu zaplatí pouze reálně amortizovanou část ceny předmětu nájmu. V Česku je OL využíván většinou živnostníky nebo společnostmi - běžní spotřebitelé OL využívají v omezené míře a většinou pouze na vozidla.

Odkazy na jiné online zdroje a weby

Hledat pojem Operativní leasing na Google.cz

Najít výraz Operativní leasing ve Wikislovníku

Vyhledat termín Operativní leasing ve vyhledávači Yandex

Hledat heslo Operativní leasing ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Vyhledat výraz Operativní leasing ve vyhledávači Qwant

Hledat termín Operativní leasing ve fulltextu Seznam.cz

Dál můžete zkusit hledat slovo Operativní leasing například ve vyhledávači chránícího soukromí - DuckDuckGo, ve slovníku moderních slangových výrazů - Čeština 2.0, ve ekologickém vyhledávači Ecosia, ve Wikizdrojích nebo v Google překladači.

Výběr odborných pojmů, slov, termínů a výrazů

Tyto stránky vám umožnili zjistit co to je Operativní leasing? resp. co se vlastně skrývá pod slovem Operativní leasing? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Operativní leasing, odpověď na dotaz co je to Operativní leasing?. Víte např. kdo to je Specialista ERP? Znáte a víte kdo je Charlize Theron? Nezapomeňte prosím, že ke každému slovu může existovat vícero definic v závislosti na oboru a kontextu. Proto se porozhlédněte i v jiných sekcích (než Bankovnictví). Vybrané texty jsou rozšířené o citaci z české verze internetové encyklopedie Wikipedia.cz. Samozřejmě uvádíme i odkazu na konkrétní podstránku tohoto projektu. S těmi lze dále pracovat při dodržení licence CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Vážení návštěvníci, děkujeme vám za navštívení našeho encyklopedického slovníku, který se zaměřuje na přesné vysvětlení slov, významy slov, definice odborných pojmů, popisy termínů, zajímavosti, slovníková hesla s názvem Co Je To?.

Stahujte romantické tapety na pozadí vašeho počítače z partnerské stránky. Na výběr máte z mnoha kategorií jako zvířátka nebo příroda.