Co je to?
Výraz, termín, definice slova Operativní leasing. Co znamená odborný pojem Operativní leasing z kategorie Bankovnictví?

Co je to Operativní leasing? Význam slova

Co znamená termín Operativní leasing? Vysvětlení pojmu, definice hesla

Operativní leasing je druh obchodního vztahu, který mezi sebou uzavírají nájemce a leasingová společnost. Jedná se o pronájem na krátkou dobu, většinou je to doba kratší než doba životnosti předmětu leasingu.
Operativní leasing probíhá tak, že leasingový pronajímatel zakoupí předměty leasingu a zákazník si z nich může vybrat takový, o který má zájem. Podle volby zákazníka se sjedná doba pronájmu. Poté co skončí řádná doba leasingu, zůstane pronajatá věc ve vlastnictví leasingové společnosti.


Co je to Operativní leasing? Význam slova, termín, Výraz, termín, definice slova Operativní leasing. Co znamená odborný pojem Operativní leasing z kategorie Bankovnictví?

Vyhrazujeme si možnost chyb v textech. Uvedený text byl přidán redaktory Superia.cz

Text s definicí výrazu Operativní leasing doporučujeme sdílet s kamarády na specializovaných společenských sítích Twitter, Redditu nebo Facebook.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu    

Pojem Operativní leasing se nachází v sekci Bankovnictví

Klíčová slova: význam slova, Operativní leasing, co je to Operativní leasing?, co to je, slovo, přesný význam, synonymum, formulace, terminologie, slovník, názvosloví, termín, pojem, heslo, wiki, terminus technicus, popis, definice


Pojem Operativní leasing je v kategorii Bankovnictví, ilustrační obrázek

Co znamená pojem Operativní leasing? Definice termínu, výrazu z Wikipedie

Níže umístěný text je převzat z online encyklopedie Wikipedia.cz. Více zde. Licence CC-BY-SA.

Operativní leasing (dále jen OL) se od finančního leasingu (dále jen FL) liší zejména tím, že předmět nájmu (nejčastěji vozidlo) zůstává ve vlastnictví leasingové společnosti i po skončení smlouvy. To umožňuje leasingovým společnostem započítat do splátek pouze rozdíl mezi pořizovací a zůstatkovou hodnotou předmětu nájmu. Díky tomu, klient během leasingu zaplatí pouze reálně amortizovanou část ceny předmětu nájmu. V Česku je OL využíván většinou živnostníky nebo společnostmi - běžní spotřebitelé OL využívají v omezené míře a většinou pouze na vozidla.

Odkazy na jiné weby

Zkusit najít pojem Operativní leasing na Google.cz

Najít výraz Operativní leasing ve fulltextu Seznam.cz

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Operativní leasing ve vyhledávači DuckDuckGo

Najít slovo Operativní leasing ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Hledat pojem Operativní leasing ve vyhledávači Qwant

Hledat videa s názvem Operativní leasing na Youtube

Dál můžete zkusit hledat slovo Operativní leasing například ve Wikislovníku, ve slovníku moderních slangových výrazů - Čeština 2.0, ve ruském vyhledávači Yandex, v obrázcích, videích a zvucích z projektu Wikimedia Commons nebo v nabídce zboží na Heureka.cz.

Doporučené pojmy, slova, odborné termíny a výrazy

Na stránce jste se mohli dozvědět: jaký je význam slova Operativní leasing? resp. co se přesně ukrývá za slovem Operativní leasing? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Operativní leasing, odpověď na dotaz co je to Operativní leasing?. Víte např. kdo to je Ondřej Hejma? Znáte a víte kdo je Anna Polívková? Jednotlivá slova můžou mít několik významů v různém kontextu, v různých oborech. Zkuste proto termín Operativní leasing hledat i v jiných kategoriích (než Bankovnictví) K vybraným textům jsme doplnili citaci z projektu Wikipedia.cz včetně odkazu na konkrétní podstránku na Wikipedii, kde se dozvíte víc. Takový text je šířen pod licencí CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Děkujeme za návštěvu internetového projektu shromažďujícího definice odborných pojmů, významy slov, slovníková hesla, popisy termínů, známé i neznámé pojmy, zajímavosti s názvem Co Je To?.

Stahujte romantické tapety na pozadí vašeho počítače z partnerské stránky. Na výběr máte z mnoha kategorií jako zvířátka nebo příroda.