Co je to?
Odborný výraz, definice slova Hybnost. Co znamená pojem Hybnost z kategorie Fyzika?

Co je to Hybnost? Význam slova

Co znamená heslo, definice termínu, pojmu Hybnost?

Hybnost je pojmenování pro fyzikální veličinu, která měří posuvný pohyb tělesa. Jde o součin hmotnosti a rychlosti tohoto tělesa. Jde o vektorovou veličinu, směřující stejně jako rychlost. Hybnost tělesa je stejná jako impulz, který potřebuje síla, aby toto těleso uvedla do pohybu určitou rychlostí. Pokud je nutno těleso zastavit, je potřeba opačný impulz.
Jde-li o izolovanou soustavu, celková hybnost se nemůže měnit. Toto pravidlo je podstatou zákona zachování hybnosti. Hybnosti se týkají dva zákony, zákon zachování celkové hybnosti izolované soustavy těles a zákon o změně hybnosti tělesa.


Co je to Hybnost? Význam slova, termín, Odborný výraz, definice slova Hybnost. Co znamená pojem Hybnost z kategorie Fyzika?

Texty mohou obsahovat chyby nebo překlepy, za které se předem omlouváme. Text napsán pro Superia.cz

Sdílejte tuto stránku se slovem Hybnost s vašimi kamarády, známými a přáteli na Pinterestu, Redditu, Twitteru anebo na Facebooku.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu    

Výraz Hybnost je v kategorii Fyzika

Klíčová slova: přesný význam, význam slova, definice pojmu, názvosloví, formulace, lexikon, Fyzika, termín, definice, terminus technicus, popis, synonymum, Fyzika, slovo, heslo, přesný výraz, co je to Hybnost?, terminologie


Pojem Hybnost je v kategorii Fyzika, ilustrační obrázek

Co znamená pojem Hybnost? Definice výrazu, slova, termínu z Wikipedie

Uvedené vysvětlení pojmu je převzato z webu Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Hybnost je fyzikální veličina, která je mírou posuvného pohybu tělesa a je součinem jeho hmotnosti a rychlosti. Hybnost je vektorová veličina, stejně jako rychlost, a má stejný směr. Hybnost tělesa je rovná impulzu síly, který je potřeba na jeho uvedení z klidu do pohybu odpovídající rychlostí; na zastavení je potřeba impulz opačný.
Hybnost je zachovávající se veličina. To znamená, že celková hybnost izolované soustavy se nemůže změnit, což je obsahem zákona zachování hybnosti.

Více informací o slovu Hybnost doporučujeme hledat v těchto zdrojích

Hledat výraz Hybnost ve vyhledávači Yandex

Zkusit najít termín Hybnost ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Vyhledat heslo Hybnost ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Hybnost ve vyhledávači DuckDuckGo

Zkusit najít heslo Hybnost ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Hybnost ve Wikimedia Commons

Dál můžete zkusit hledat slovo Hybnost například ve videích na Youtube, v Google překladači, ve Wikizdrojích, ve vyhledávači Seznam.cz nebo ve slovníku moderních slangových výrazů - Čeština 2.0.

Jaké pojmy, odborné termíny a hesla lidé hledají?

Na této webové stránce jste se dozvěděli co znamená slovo Hybnost? resp. co se vlastně skrývá pod slovem Hybnost? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Hybnost, odpověď na dotaz co je to Hybnost?. Víte např. kdo to je Dentální hygienistka? Znáte a víte kdo je Michaela Maurerová? Nezapomeňte prosím, že výrazy, hesla mohou mít víc významů podle různých oborů. Vyzkoušejte proto i příslušná synonyma a homonyma v jiných sekcích než Fyzika. U části pojmů naleznete citaci z projektu Wikipedia včetně internetové adresy kde naleznete kompletní popis. Takový typ textu spadá pod licenci CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Vážení návštěvníci, děkujeme vám za návštěvu encyklopedického projektu shromažďujícího přesné vysvětlení slov, popisy termínů, zajímavosti, slovníková hesla, známé i neznámé pojmy, definice odborných pojmů s názvem Co Je To?.

Máte malé děti a potřebujete je zabavit? Vyzkoušejte omalovánky online. Nic není třeba tisknout a vše je zdarma ve vašem prohlížeči.