Co je to?
Definice výrazu Hybnost. Co znamená odborný pojem Hybnost z kategorie Fyzika?

Co je Hybnost? Význam slova

Co znamená termín, vysvětlení pojmu Hybnost?

Hybnost je pojmenování pro fyzikální veličinu, která měří posuvný pohyb tělesa. Jde o součin hmotnosti a rychlosti tohoto tělesa. Jde o vektorovou veličinu, směřující stejně jako rychlost. Hybnost tělesa je stejná jako impulz, který potřebuje síla, aby toto těleso uvedla do pohybu určitou rychlostí. Pokud je nutno těleso zastavit, je potřeba opačný impulz.
Jde-li o izolovanou soustavu, celková hybnost se nemůže měnit. Toto pravidlo je podstatou zákona zachování hybnosti. Hybnosti se týkají dva zákony, zákon zachování celkové hybnosti izolované soustavy těles a zákon o změně hybnosti tělesa.


Co je to Hybnost? Význam slova, termín, Definice výrazu Hybnost. Co znamená odborný pojem Hybnost z kategorie Fyzika?

Neručíme za správnost a úplnost informací na Webových stránkách uvedených. Sepsáno redaktory Superia.cz

Potěší nás, pokud budete sdílet tuto odpověď na otázku co je to Hybnost? s vašimi kamarády na veřejných sociálních sítích (Facebook, Pinterest, Reddit či Twitter).

 Sdílet na Facebooku   Sdílet na Redditu         Sdílet na Twitteru      Sdílet na Pinterestu  

Pojem Hybnost je v sekci fyzika

Klíčová slova: definice, co znamená, názvosloví, informace, terminologie, Hybnost, fyzika, synonymum, pojem, význam, přesný význam, definice pojmu, termín, co je to Hybnost?, heslo, popis, lexikon, fyzika


Pojem Hybnost je v kategorii fyzika, ilustrační obrázek

Ve Wikipedii se o termínu Hybnost píše následující

Uvedené vysvětlení pojmu je převzato z webu Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Hybnost je fyzikální veličina, která je mírou posuvného pohybu tělesa a je součinem jeho hmotnosti a rychlosti. Hybnost je vektorová veličina, stejně jako rychlost, a má stejný směr. Hybnost tělesa je rovná impulzu síly, který je potřeba na jeho uvedení z klidu do pohybu odpovídající rychlostí; na zastavení je potřeba impulz opačný.
Hybnost je zachovávající se veličina. To znamená, že celková hybnost izolované soustavy se nemůže změnit, což je obsahem zákona zachování hybnosti.

Další informace o pojmu Hybnost hledejte v níže uvedených zdrojích

Najít heslo Hybnost ve fulltextu Seznam.cz

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Hybnost ve Wikimedia Commons

Hledat termín Hybnost ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Najít výraz Hybnost ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Hybnost ve vyhledávači DuckDuckGo

Zkusit najít Hybnost ve Wikizdrojích

Dál můžete zkusit hledat slovo Hybnost například ve fulltextu Google.cz, v projektu slovnik.cz, ve ruském vyhledávači Yandex, ve ekologickém vyhledávači Ecosia nebo v Google překladači.

Výběr náhodných odborných termínů, pojmů a hesel

Text na tomto webu vám dal odpověď na otázku jaký je význam slova Hybnost? resp. co znamená slovo Hybnost? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Hybnost, odpověď na dotaz co je to Hybnost?. Víte např. kdo to je Project administrator? Znáte a víte kdo je Pavla Beretová? Jednotlivá slova mohou mít vícero významů v různém kontextu, v různých oborech. Zkuste najít odborný termín i v jiné sekci než v fyzika. Některé texty obsahují odkaz a krátkou citaci z české Wikipedie. Ty lze využívat v souladu s licencí CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Vážení návštěvníci, milí čtenáři, děkujeme vám za návštěvu webu shromažďujícího slovníková hesla, definice odborných pojmů, zajímavosti, přesné vysvětlení slov, známé i neznámé pojmy, popisy termínů s názvem Co Je To?.

Máte malé děti a potřebujete je zabavit? Vyzkoušejte omalovánky online. Nic není třeba tisknout a vše je zdarma ve vašem prohlížeči.