Co je to?
Definice odborného termínu, slova Konsenzus. Co znamená pojem Konsenzus z kategorie Politika?

Co je Konsenzus? Význam slova

Co znamená pojem, definice termínu Konsenzus?

Konsenzus je pojem vycházející z latinského slova consensus, což znamená souhlas, shodu či jednomyslnost. Jde o shodu většiny lidí, kteří pocházejí z určité skupiny, společnosti nebo společenství. Jde o souhlas v názorech a také postojích v nejdůležitějších otázkách jejich společného života. Konsenzus znamená obecný souhlas v oblasti citů i myšlenek. Tato shoda napomáhá dosáhnout, ustanovit a udržet určitý řád.
Konsenzus se zakládá na principu dobrovolnosti a před touto shodu probíhá ještě nějaký spor, diskuze, dohadování nebo kompromis. Každá společnost potřebuje určitou míru konsenzu, ale úplný konsenzus možný není. Toleruje se přítomnost nesouhlasící menšiny i její vyjádření nesouhlasu. Tato menšina nemá pak pocit utlačování a vyhoštění. Pokud se dospěje ke konsensuálnímu rozhodnutí, nemusí všichni účastníci aktivně souhlasit, ale neodporují přijatým rozhodnutím. S tímto způsobem rozhodování pracovala již řecká demokracie.


Co je to Konsenzus? Význam slova, termín, Definice odborného termínu, slova Konsenzus. Co znamená pojem Konsenzus z kategorie Politika?

Nemůžeme ručit za přesnost, správnost a aktuálnost informací. Veškeré zde uvedené informace jsou bez záruky. Text byl sepsán pro server Superia.cz

Doporučujeme sdílet tento text s kolegy na sociálních sítích jako je Facebook a Twitter.

 Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu        Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    

Heslo Konsenzus patří do sekce politika

Klíčová slova: co znamená, termín, vysvětlení, odborné názvosloví, formulace, slovo, politika, definice, Konsenzus, definice pojmu, lexikon, význam pojmu, odborný výraz, wiki, heslo, co to je, terminologie, pojem


Pojem Konsenzus je v kategorii politika, ilustrační obrázek

Wikipedie píše o slovu Konsenzus?

Následující text definice pojmu byl převzat z projektu Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Konsenzus, konsensus, konsenz či konsens (lat. consensus, souhlas) znamená shodu mínění jistého společenství, zejména spontánní a živelný souhlas, obecně jakýkoliv vzájemný souhlas. V právu se za konsenzuální považují takové smlouvy, k jejichž platnosti stačí projev souhlasné vůle stran, v protikladu k reálným smlouvám, které jsou uzavřeny až faktickým plněním (např. předáním věci). Alternativou ke konsenzuálnímu rozhodování je buď rozhodování autoritativní nebo hlasování. Na rozdíl od hlasování a vlády většiny konsensus není výsledek pouze racionální, ale také emocionální. Je složité k němu dojít, jelikož je založen na dobrovolném přístupu a předchází mu diskuse, spory a kompromisy.
Konsensus vzniká na základě vzájemného souhlasu členů skupiny, či mezi skupinami. „Absence konsensu“ znamená nesouhlas. Konsensus připouští souhlas většiny, ale také přítomnost a vyjádření nesouhlasu ze strany menšiny, jež se toleruje. Díky tomu se menšina, která nesouhlasí, nemusí cítit jako vyhoštěná a utlačovaná, a tak je možné dospět souhlasu, tedy konsensu. Konsensuální rozhodnutí nemusí nutně znamenat aktivní souhlas všech zúčastněných, ale spíše přijetá a rozhodnutí neodporovat. Na tomto typu rozhodování byly postaveny základní pilíře řecké demokracie.
Konsensu je často přikládán velký význam, neboť je vnímán jakožto zakladatel sociálního společenství, které je opakem sociálního konfliktu, tak, jak ho popisuje Hobbes ve svém širokém pojetí existence společnosti, hovoříme-li o prostředí kde jsou si lidé rovni z hlediska práv, svobody myšlení a vlastního názoru. Významnými autory, kteří se zabývali tématy konsensu, byli Émile Durkheim a Talcott Parsons.

Pro více informací o heslu Konsenzus zkuste navštívit tyto odkazy

Zkusit najít Konsenzus ve fulltextu vyhledávače Info.com

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Konsenzus ve Wikimedia Commons

Najít výraz Konsenzus ve fulltextu Seznam.cz

Najít pojem Konsenzus na Google.cz

Hledat termín Konsenzus ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Hledat videa s názvem Konsenzus na Youtube

Dál můžete zkusit hledat slovo Konsenzus například ve fulltextu Yahoo.com, v Lingea slovnících, v evropském vyhledávači Qwant, ve ruském vyhledávači Yandex nebo v ABC slovníku cizích slov a synonym.

Výběr z náhodných odborných pojmů, hesel, termínů

Teď už znáte odpověď na otázku co to je Konsenzus? resp. co znamená Konsenzus? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Konsenzus, odpověď na dotaz co je to Konsenzus?. Víte např. kdo to je Konzul? Znáte a víte kdo je Ema Destinnová? Ke každému slovo může existovat víc definic vzhledem k tomu, že se používají v rozdílných oborech lidské činnosti. Zkuste hledat odborný výraz Konsenzus i v jiné sekci než je kategorie politika. U některých textů najdete krátkou citaci z projektu Wikipedia včetně odkazu na kompletní text. Tyto texty lze potom kopírovat, editovat a dále šířit při splnění podmínek vyplývajících z licence CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Vážení čtenáři, děkujeme za návštěvu online projektu (slovníku) shromažďujícího definice odborných pojmů, slovníková hesla, zajímavosti, známé i neznámé pojmy, významy slov, přesné vysvětlení slov s názvem Co Je To?.

Oblíbenou prázdninovou destinací Čechů je Chorvatsko. Na tomto webu se o něm dozvíte mnoho zajímavostí.