Co je to?
Definice odborného termínu, slova Konsenzus. Co znamená pojem Konsenzus z kategorie Politika?

Co je to Konsenzus? Význam slova

Co znamená termín, slovo, definice pojmu Konsenzus?

Konsenzus je pojem vycházející z latinského slova consensus, což znamená souhlas, shodu či jednomyslnost. Jde o shodu většiny lidí, kteří pocházejí z určité skupiny, společnosti nebo společenství. Jde o souhlas v názorech a také postojích v nejdůležitějších otázkách jejich společného života. Konsenzus znamená obecný souhlas v oblasti citů i myšlenek. Tato shoda napomáhá dosáhnout, ustanovit a udržet určitý řád.
Konsenzus se zakládá na principu dobrovolnosti a před touto shodu probíhá ještě nějaký spor, diskuze, dohadování nebo kompromis. Každá společnost potřebuje určitou míru konsenzu, ale úplný konsenzus možný není. Toleruje se přítomnost nesouhlasící menšiny i její vyjádření nesouhlasu. Tato menšina nemá pak pocit utlačování a vyhoštění. Pokud se dospěje ke konsensuálnímu rozhodnutí, nemusí všichni účastníci aktivně souhlasit, ale neodporují přijatým rozhodnutím. S tímto způsobem rozhodování pracovala již řecká demokracie.


Co je to Konsenzus? Význam slova, termín, Definice odborného termínu, slova Konsenzus. Co znamená pojem Konsenzus z kategorie Politika?

Neručíme za správnost a aktuálnost uvedených informací. Uvedený text byl přidán redaktory Superia.cz

Text s definicí výrazu Konsenzus doporučujeme sdílet s kamarády prostřednictvím uvedených tlačítek na sociálních sítích Facebook nebo Twitter.

  Sdílet na Twitteru      Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Facebooku   Sdílet na Redditu      

Termín Konsenzus se nachází v sekci politika

Klíčová slova: přesný význam, odborné názvosloví, přesný výraz, definice, politika, heslo, co to je, význam pojmu, pojem, synonymum, formulace, vysvětlení, slovník, definice pojmu, terminus technicus, informace, co znamená, terminologie


Pojem Konsenzus je v kategorii politika, ilustrační obrázek

Co znamená pojem Konsenzus? Odborný výraz, termín, definice slova z Wikipedie

Níže uvedený text pochází z webového projektu Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Konsenzus, konsensus, konsenz či konsens (lat. consensus, souhlas) znamená shodu mínění jistého společenství, zejména spontánní a živelný souhlas, obecně jakýkoliv vzájemný souhlas. V právu se za konsenzuální považují takové smlouvy, k jejichž platnosti stačí projev souhlasné vůle stran, v protikladu k reálným smlouvám, které jsou uzavřeny až faktickým plněním (např. předáním věci). Alternativou ke konsenzuálnímu rozhodování je buď rozhodování autoritativní nebo hlasování. Na rozdíl od hlasování a vlády většiny konsensus není výsledek pouze racionální, ale také emocionální. Je složité k němu dojít, jelikož je založen na dobrovolném přístupu a předchází mu diskuse, spory a kompromisy.
Konsensus vzniká na základě vzájemného souhlasu členů skupiny, či mezi skupinami. „Absence konsensu“ znamená nesouhlas. Konsensus připouští souhlas většiny, ale také přítomnost a vyjádření nesouhlasu ze strany menšiny, jež se toleruje. Díky tomu se menšina, která nesouhlasí, nemusí cítit jako vyhoštěná a utlačovaná, a tak je možné dospět souhlasu, tedy konsensu. Konsensuální rozhodnutí nemusí nutně znamenat aktivní souhlas všech zúčastněných, ale spíše přijetá a rozhodnutí neodporovat. Na tomto typu rozhodování byly postaveny základní pilíře řecké demokracie.
Konsensu je často přikládán velký význam, neboť je vnímán jakožto zakladatel sociálního společenství, které je opakem sociálního konfliktu, tak, jak ho popisuje Hobbes ve svém širokém pojetí existence společnosti, hovoříme-li o prostředí kde jsou si lidé rovni z hlediska práv, svobody myšlení a vlastního názoru. Významnými autory, kteří se zabývali tématy konsensu, byli Émile Durkheim a Talcott Parsons.

Doporučené zdroje informací k dalšímu studiu

Hledat videa s názvem Konsenzus na Youtube

Najít termín Konsenzus ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Najít heslo Konsenzus ve Wikislovníku

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Konsenzus ve vyhledávači DuckDuckGo

Zkusit najít termín Konsenzus ve vyhledávači Qwant

Zkusit najít výraz Konsenzus ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Dál můžete zkusit hledat slovo Konsenzus například ve fulltextu Google.cz, ve slovníku moderních slangových výrazů - Čeština 2.0, ve ruském vyhledávači Yandex, v Microsoft Bing nebo v Google překladači.

Náhodné pojmy, výrazy, slova a odborné termíny

Právě jste zjistili co znamená Konsenzus? resp. co označuje slovo Konsenzus? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Konsenzus, odpověď na dotaz co je to Konsenzus?. Víte např. kdo to je Hispánec? Znáte a víte kdo je Mahárádža? Jednotlivá slova můžou mít několik významů v různých oborech lidské činnosti. Zkuste proto též hledat synonymum ke slovu Konsenzus v jiné sekci než politika. Část textů obsahuje internetový odkaz i krátkou citaci z české verze projektu Wikipedia. Takovéto texty spadají pod licencí CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Milí čtenáři, nezbývá než vám poděkovat za návštěvu stručného webového slovníku, který se zaměřuje na významy slov, popisy termínů, známé i neznámé pojmy, zajímavosti, definice odborných pojmů, přesné vysvětlení slov s názvem Co Je To?.

Oblíbenou prázdninovou destinací Čechů je Chorvatsko. Na tomto webu se o něm dozvíte mnoho zajímavostí.