Co je to?
Výraz, termín, definice slova Konsenzus. Co znamená odborný pojem Konsenzus z kategorie Politika?

Co je to Konsenzus? Význam slova

Co znamená pojem, definice termínu Konsenzus?

Konsenzus je pojem vycházející z latinského slova consensus, což znamená souhlas, shodu či jednomyslnost. Jde o shodu většiny lidí, kteří pocházejí z určité skupiny, společnosti nebo společenství. Jde o souhlas v názorech a také postojích v nejdůležitějších otázkách jejich společného života. Konsenzus znamená obecný souhlas v oblasti citů i myšlenek. Tato shoda napomáhá dosáhnout, ustanovit a udržet určitý řád.
Konsenzus se zakládá na principu dobrovolnosti a před touto shodu probíhá ještě nějaký spor, diskuze, dohadování nebo kompromis. Každá společnost potřebuje určitou míru konsenzu, ale úplný konsenzus možný není. Toleruje se přítomnost nesouhlasící menšiny i její vyjádření nesouhlasu. Tato menšina nemá pak pocit utlačování a vyhoštění. Pokud se dospěje ke konsensuálnímu rozhodnutí, nemusí všichni účastníci aktivně souhlasit, ale neodporují přijatým rozhodnutím. S tímto způsobem rozhodování pracovala již řecká demokracie.


Co je to Konsenzus? Význam slova, termín, Výraz, termín, definice slova Konsenzus. Co znamená odborný pojem Konsenzus z kategorie Politika?

Omlouváme se za možné chyby v textech. Napsáno redaktory Superia.cz

Definici pojmu Konsenzus sdílejte s vašimi kamarády, známými a přáteli na Facebooku, Redditu, Pinterestu nebo Twitteru.

  Sdílet na Twitteru      Sdílet na Facebooku   Sdílet na Redditu        Sdílet na Pinterestu  

Heslo Konsenzus je v kategorii politika

Klíčová slova: názvosloví, co znamená, politika, lexikon, informace, pojem, Konsenzus, význam pojmu, terminus technicus, formulace, přesný význam, popis, význam, termín, politika, terminologie, heslo, wiki


Pojem Konsenzus je v kategorii politika, ilustrační obrázek

Wikipedie píše o slovu Konsenzus?

Následující text definice pojmu byl převzat z projektu Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Konsenzus, konsensus, konsenz či konsens (lat. consensus, souhlas) znamená shodu mínění jistého společenství, zejména spontánní a živelný souhlas, obecně jakýkoliv vzájemný souhlas. V právu se za konsenzuální považují takové smlouvy, k jejichž platnosti stačí projev souhlasné vůle stran, v protikladu k reálným smlouvám, které jsou uzavřeny až faktickým plněním (např. předáním věci). Alternativou ke konsenzuálnímu rozhodování je buď rozhodování autoritativní nebo hlasování. Na rozdíl od hlasování a vlády většiny konsensus není výsledek pouze racionální, ale také emocionální. Je složité k němu dojít, jelikož je založen na dobrovolném přístupu a předchází mu diskuse, spory a kompromisy.
Konsensus vzniká na základě vzájemného souhlasu členů skupiny, či mezi skupinami. „Absence konsensu“ znamená nesouhlas. Konsensus připouští souhlas většiny, ale také přítomnost a vyjádření nesouhlasu ze strany menšiny, jež se toleruje. Díky tomu se menšina, která nesouhlasí, nemusí cítit jako vyhoštěná a utlačovaná, a tak je možné dospět souhlasu, tedy konsensu. Konsensuální rozhodnutí nemusí nutně znamenat aktivní souhlas všech zúčastněných, ale spíše přijetá a rozhodnutí neodporovat. Na tomto typu rozhodování byly postaveny základní pilíře řecké demokracie.
Konsensu je často přikládán velký význam, neboť je vnímán jakožto zakladatel sociálního společenství, které je opakem sociálního konfliktu, tak, jak ho popisuje Hobbes ve svém širokém pojetí existence společnosti, hovoříme-li o prostředí kde jsou si lidé rovni z hlediska práv, svobody myšlení a vlastního názoru. Významnými autory, kteří se zabývali tématy konsensu, byli Émile Durkheim a Talcott Parsons.

Odkazy na jiné online zdroje a weby

Vyhledat výraz Konsenzus ve Wikislovníku

Zkusit najít heslo Konsenzus ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Hledat slovo Konsenzus ve Wikizdrojích

Hledat videa s názvem Konsenzus na Youtube

Hledat pojem Konsenzus ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Vyhledat slovo Konsenzus na Google.cz

Dál můžete zkusit hledat slovo Konsenzus například ve vyhledávači Seznam.cz, ve slovníku moderních slangových výrazů - Čeština 2.0, ve ruském vyhledávači Yandex, v Seznam.cz slovníku cizích slov nebo v nabídce zboží na Heureka.cz.

Výběr odborných pojmů, slov, termínů a výrazů

Teď už znáte odpověď na otázku co to je Konsenzus? resp. co se přesně ukrývá za slovem Konsenzus? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Konsenzus, odpověď na dotaz co je to Konsenzus?. Víte např. kdo to je Hobit? Znáte a víte kdo je Alzheimer? Nezapomeňte, že slova a termíny mohou mít víc významů vzhledem k tomu, že se používají v rozdílných oborech lidské činnosti. Vyzkoušejte proto i příslušná synonyma a homonyma v jiných sekcích než politika. Některé texty jsme rozšířili i o krátkou citaci z Wikipedia.cz. K této citaci vždy uvádíme i odkaz na konkrétní stránku. Tyto texty lze potom kopírovat, editovat a dále šířit při splnění podmínek vyplývajících z licence CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Milí čtenáři, musíme vám poděkovat za návštívení internetového slovníku, který shromažďuje popisy termínů, definice odborných pojmů, slovníková hesla, známé i neznámé pojmy, přesné vysvětlení slov, zajímavosti s názvem Co Je To?.

Oblíbenou prázdninovou destinací Čechů je Chorvatsko. Na tomto webu se o něm dozvíte mnoho zajímavostí.