Co je to?
Výraz, termín, definice slova Ohmův zákon. Co znamená odborný pojem Ohmův zákon z kategorie Věda?

Co je to Ohmův zákon? Význam slova

Co znamená pojem, definice termínu Ohmův zákon?

Ohmův zákon patří k základním fyzikálním zákonům. Týká se vyjádření závislosti proudu mezi dvěma body na vodiči na přiloženém napětí a odporu vodiče. Říká, že elektrický proud v předmětu, který je elektricky vodivý, je přímo úměrný elektrickému napětí, které je přiloženo na tento předmět. Jednotkou, která se používá, je Ohm. 1 Ohm je hodnota elektrického odporu, na kterém se při proudu o hodnotě 1 A vytvoří úbytek 1 V. Odpor vodiče není stálý, mění se s klesáním nebo zvyšováním teploty.
Různé materiály mají různý charakter odporu – pokud vzrůstá napětí, nemusí se jejich odpor lineárně měnit. Tato vlastnost bývá často využívána, například u varistorů. Lineární charakter proudu, který jimi prochází, nemají ani polovodiče. Může být totiž ovlivněna dalšími vlivy, jako je světlo, proud, magnety a podobě. Ohmův zákon platil původně pouze pro stejnosměrný proud, ale vzorce jsou platné s výhradami i pro střídavý proud.


Co je to Ohmův zákon? Význam slova, termín, Výraz, termín, definice slova Ohmův zákon. Co znamená odborný pojem Ohmův zákon z kategorie Věda?

Texty mohou obsahovat chyby, nepřesnosti nebo překlepy. Text vytvořen pro server Superia.cz

Definici pojmu Ohmův zákon sdílejte se známými na sociálních sítích Twitter, Facebook, Pinterest a Reddit.

 Sdílet na Facebooku   Sdílet na Pinterestu     Sdílet na Twitteru      Sdílet na Redditu      

Heslo Ohmův zákon je v kategorii věda

Klíčová slova: lexikon, přesný význam, pojem, vysvětlení, význam, terminologie, význam pojmu, heslo, názvosloví, co je to Ohmův zákon?, věda, terminus technicus, wiki, slovník, definice pojmu, co to je, popis, termín


Pojem Ohmův zákon je v kategorii věda, ilustrační obrázek

Zkuste zjistit více informací o slovu Ohmův zákon v následujících zdrojích

Najít heslo Ohmův zákon ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Hledat slovo Ohmův zákon ve fulltextu Seznam.cz

Hledat pojem Ohmův zákon ve vyhledávači Qwant

Zkusit najít slovo Ohmův zákon ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Vyhledat slovo Ohmův zákon ve vyhledávači Yandex

Zkusit najít výraz Ohmův zákon na Google.cz

Dál můžete zkusit hledat slovo Ohmův zákon například v obrázcích, videích a zvucích z projektu Wikimedia Commons, v ABC slovníku cizích slov a synonym, ve vyhledávači chránícího soukromí - DuckDuckGo, ve ekologickém vyhledávači Ecosia nebo v Google překladači.

Další vybraná hesla, odborné termíny a pojmy

Teď už znáte odpověď na otázku jaký je přesný význam slova Ohmův zákon? resp. jaká je definice slova Ohmův zákon? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Ohmův zákon, odpověď na dotaz co je to Ohmův zákon?. Víte např. kdo to je Zločinec? Znáte a víte kdo je Parsifal? Neměli byste zapomenout na to, že ke každému výrazu, může existovat víc definic vzhledem k tomu, že se používají v rozdílných oborech lidské činnosti. Proto se porozhlédněte i v jiných sekcích (než věda). Některé texty jsme rozšířili i o krátkou citaci z Wikipedia.cz. K této citaci vždy uvádíme i odkaz na konkrétní stránku. Tyto texty lze potom kopírovat, editovat a dále šířit při splnění podmínek vyplývajících z licence CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Milí čtenáři, vážení návštěvníci, děkujeme za návštěvu webových stránek shromažďujících popisy termínů, definice odborných pojmů, známé i neznámé pojmy, přesné vysvětlení slov, zajímavosti, významy slov s názvem Co Je To?.

Zajímáte se o auta? Pak pro určitě znáte zkratku SUV, TSI nebo TDI. Pokud je neznáte, podívejte se na spřátelený web který obsahuje tisíc nejrůznějších zkratek.