Co je to?
Definice odborného termínu, slova Afázie. Co znamená pojem Afázie z kategorie Psychologie?

Co je Afázie? Význam slova

Co znamená termín, vysvětlení pojmu Afázie?

Afázie je pojem z oblasti lékařství. Označuje se tak porucha mluvení a porozumění řečovému projevu. K této poruše dochází při poškození určitých ložisek v mozku. Projevy afázie jsou velmi různé a mají také odlišné stupně, od nejlehčích poruch komunikace až po nejtěžší případy. Obecně spadá afázie do poruch jazyka, protože nejsou postiženy řečové orgány, takže artikulace, respirace a další jsou možné. Intelekt narušen není, ale obtíže se vyskytují při užívání jazykového vyjádření. Afázie má řadu příčin. Nejčastěji jde o cerebrovaskulární onemocnění, tedy například cévní mozkové příhody, nebo nádory a léze na mozku.
Afázie se projevuje různými příznaky. Nejčastěji jde o poruchu plynulosti řeči, může se jednat až o úplný zánik verbálního vyjadřování, postižený může používat jen krátké věty nebo izolovaná slova. Řeč není plynulá, postižený hledá obtížně správná slova a nesprávně užívá jak slova, tak jejich gramatické tvary. Projev může být pomalý nebo naopak velmi zrychlený, mluvčího lze jen obtížně přerušit. Někdy se jedná o dlouhý projev postrádající informace, o pouhý proud slov. V dalších případech jde o poruchy porozumění řeči. V lehké formě se tato porucha vyskytuje u všech typů afázie. K formám afázie patří také poruchy pojmenování, parafrázie, perverzace a jiné. Patří sem také poruchy čtení, psaní, počítání a poznávání. Tyto poruchy se mohu vyskytovat samostatně.


Definice odborného termínu, slova Afázie. Co znamená pojem Afázie z kategorie Psychologie?

Navzdory veškeré pečlivosti neručíme za úplnost a správnost zveřejněného obsahu. Uvedený text sepsán reaktory Superia.cz

Zaujala vás definice pojmu Afázie? Pak se o ní podělte se známými prostřednictvím níže uvedených buttonků na sociálních sítích Facebook, Reddit, Pinterest nebo Twitter.

  Sdílet na Twitteru      Sdílet na Redditu        Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Facebooku 

Výraz Afázie patří do sekce psychologie

Klíčová slova: Afázie, synonymum, popis, odborné názvosloví, názvosloví, formulace, terminologie, slovník, význam pojmu, heslo, význam slova, co znamená, definice, vysvětlení, terminus technicus, význam, pojem, co to je


Pojem Afázie je v kategorii psychologie, ilustrační obrázek

Co označuje termín Afázie? Výraz, definice slova z projektu Wikipedia

Následující text definice byl převzat ze stránek Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Afázie či afasie (z řecké záporky „a-“ a slovesa „fémi“ – „mluvím“) je ztráta nebo porucha řeči, způsobená porušením řečových oblastí mozku. Vzniká jako následek úrazů hlavy, krvácení do mozku, nádorů, degenerativních či zánětlivých onemocnění nebo intoxikace. V Mezinárodní klasifikaci nemocí ICD-10 se označuje R47.0. Afázie jsou předmětem zájmu různých věd, zejména neurologie, foniatrie, neuropsychologie a neuropsychiatrie. V antické filosofii skepticismu afázie označovala stav mlčení, kdy se chtěl člověk zdržet hodnocení.

Odkazy na vyhledávače, online encyklopedie a slovníky

Zkusit najít slovo Afázie ve Wikizdrojích

Hledat termín Afázie ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Hledat videa s názvem Afázie na Youtube

Hledat pojem Afázie ve Wikislovníku

Zkusit najít frázi Afázie ve vyhledávači Qwant

Zkusit najít pojem Afázie na Google.cz

Dál můžete zkusit hledat slovo Afázie například ve vyhledávači chránícího soukromí - DuckDuckGo, ve slovníku moderních slangových výrazů - Čeština 2.0, v Microsoft Bing, v Seznam.cz slovníku cizích slov nebo v nabídce zboží na Heureka.cz.

Zkuste také následující odborné pojmy, termíny a hesla

Teď už víte co znamená slovo Afázie? resp. co vlastně znamená slovo Afázie? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Afázie, odpověď na dotaz co je to Afázie?. Víte např. kdo to je Otto Skorzeny? Znáte a víte kdo je Herbert Grönemeyer? Nezapomeňte prosím, že každé heslo může mít víc definic v různém kontextu, v různých oborech. Zkuste hledání i v jiné sekci webu než v psychologie. U některých textů citujeme českou Wikipedii. Spolu s krátkou citací (textem) vždy uvádíme u url adresu projektu. Tyto lze kopírovat, upravovat a dále sdílet při dodržení licence CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Milí čtenáři, děkujeme vám za návštívení online slovníku zaměřeného na známé i neznámé pojmy, slovníková hesla, významy slov, přesné vysvětlení slov, popisy termínů, zajímavosti s názvem Co Je To?.

Znáte zkratky POV, SJM nebo FTW? Tyto a dalších 1000 jiných zkratek naleznete zde.