Co je to?
Odborný termín, výraz, slovo Afázie. Co znamená pojem Afázie z kategorie Psychologie?

Co je Afázie?

Pojem, termín, heslo, vysvětlení výrazu Afázie

Afázie je pojem z oblasti lékařství. Označuje se tak porucha mluvení a porozumění řečovému projevu. K této poruše dochází při poškození určitých ložisek v mozku. Projevy afázie jsou velmi různé a mají také odlišné stupně, od nejlehčích poruch komunikace až po nejtěžší případy. Obecně spadá afázie do poruch jazyka, protože nejsou postiženy řečové orgány, takže artikulace, respirace a další jsou možné. Intelekt narušen není, ale obtíže se vyskytují při užívání jazykového vyjádření. Afázie má řadu příčin. Nejčastěji jde o cerebrovaskulární onemocnění, tedy například cévní mozkové příhody, nebo nádory a léze na mozku.
Afázie se projevuje různými příznaky. Nejčastěji jde o poruchu plynulosti řeči, může se jednat až o úplný zánik verbálního vyjadřování, postižený může používat jen krátké věty nebo izolovaná slova. Řeč není plynulá, postižený hledá obtížně správná slova a nesprávně užívá jak slova, tak jejich gramatické tvary. Projev může být pomalý nebo naopak velmi zrychlený, mluvčího lze jen obtížně přerušit. Někdy se jedná o dlouhý projev postrádající informace, o pouhý proud slov. V dalších případech jde o poruchy porozumění řeči. V lehké formě se tato porucha vyskytuje u všech typů afázie. K formám afázie patří také poruchy pojmenování, parafrázie, perverzace a jiné. Patří sem také poruchy čtení, psaní, počítání a poznávání. Tyto poruchy se mohu vyskytovat samostatně.


Co je to Afázie? Význam slova, termín, Odborný termín, výraz, slovo Afázie. Co znamená pojem Afázie z kategorie Psychologie?

Pečlivě jsme prošli a zkontrolovali všechny naše texty. I přesto je možné, že jsme některou chybu přehlédli. Text napsán pro Superia.cz

Uvedený text můžete pochopitelně sdílet s dalšími osobami na různých sociálních sítích – Facebooku, Pinterestu, Redditu nebo Twitteru.

  Sdílet na Twitteru      Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Facebooku   Sdílet na Redditu      

Termín Afázie se nachází v kategorii psychologie

Klíčová slova: terminus technicus, co to je, přesný výraz, odborné názvosloví, heslo, informace, význam, Afázie, význam pojmu, přesný význam, slovník, odborný výraz, psychologie, definice pojmu, pojem, definice, vysvětlení, slovo


Pojem Afázie je v kategorii psychologie, ilustrační obrázek

Ve Wikipedii se o heslu Afázie dozvíte následující

Níže uvedený text byl převzat z online encyklopedie Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Afázie či afasie (z řecké záporky „a-“ a slovesa „fémi“ – „mluvím“) je ztráta nebo porucha řeči, způsobená porušením řečových oblastí mozku. Vzniká jako následek úrazů hlavy, krvácení do mozku, nádorů, degenerativních či zánětlivých onemocnění nebo intoxikace. V Mezinárodní klasifikaci nemocí ICD-10 se označuje R47.0. Afázie jsou předmětem zájmu různých věd, zejména neurologie, foniatrie, neuropsychologie a neuropsychiatrie. V antické filosofii skepticismu afázie označovala stav mlčení, kdy se chtěl člověk zdržet hodnocení.

Doporučené zdroje informací k dalšímu studiu

Hledat pojem Afázie ve vyhledávači Qwant

Hledat heslo Afázie na Google obrázcích

Najít termín Afázie ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Najít pojem Afázie ve vyhledávači Yandex

Hledat výraz Afázie ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Hledat heslo Afázie na Google.cz

Dál můžete zkusit hledat slovo Afázie například v Seznam.cz slovníku cizích slov, v ABC slovníku cizích slov a synonym, ve videích na Youtube, ve Wikislovníku nebo ve slovníku moderních slangových výrazů - Čeština 2.0.

Výběr z nejčastěji hledaných slov

Právě nyní již víte co znamená Afázie? resp. co přesně znamená slovo Afázie? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Afázie, odpověď na dotaz co je to Afázie?. Víte např. kdo to je Loutnista? Znáte a víte kdo je Tomáš Pavelka? Údaje na stránkách nemusí být aktuální. Přes veškerou snahu bohužel nestíháme pravidelnou aktualizaci informací. v různých oborech lidské činnosti. Zkuste proto vyhledávání nebo se podívejte do jiných kategorií než je psychologie. Některé pojmy obsahují doplňující definici z Wikipedie včetně url na konkrétní stránku. Takovéto texty spadají pod licencí CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Milí čtenáři, nezbývá než vám poděkovat za návštěvu stručného webového slovníku, který se zaměřuje na známé i neznámé pojmy, slovníková hesla, popisy termínů, významy slov, definice odborných pojmů, přesné vysvětlení slov s názvem Co Je To?.

Znáte zkratky POV, SJM nebo FTW? Tyto a dalších 1000 jiných zkratek naleznete zde.