Co je to?
Odborný termín, výraz, slovo Gender studies. Co znamená pojem Gender studies z kategorie Věda?

Co je Gender studies? Význam slova

Význam pojmu, termínu, vysvětlení výrazu Gender studies

Gender studies, jinak také označovaná jako studium pohlaví, jsou interdisciplinární obor zaměřující se na zkoumání sociálního, kulturního a politického významu pohlaví a genderu v různých kontextech. Tento obor se zaměřuje na porozumění tomu, jak společnost vytváří a vnímá genderové identity, role a nerovnosti. Gender studies se snaží analyzovat pohlaví jako sociální jev, což znamená, že chápou pohlaví jako něco, co je formováno společenskými normami, očekáváními a institucemi, nikoliv pouze biologickým pohlavím. Obor se snaží odhalit, jaké jsou genderové stereotypy, jak funguje genderové přidělování rolí a jakým způsobem se promítá nerovnost na základě pohlaví do různých oblastí života. Genderová studia se zaměřují na mnoho aspektů lidského života, včetně rodinných vztahů, sexuality, práce, politiky, umění a kultury. Zahrnují teoretické a analytické přístupy, které umožňují zkoumání sociálních konstrukcí genderu a jejich dopadu na jednotlivce a společnost jako celek. V rámci genderových studií se používá různých metod výzkumu, jako jsou kvantitativní analýzy dat, kvalitativní rozhovory, etnografické studie a analýza textů.
Gender studies také často spolupracují s dalšími obory, jako je sociologie, psychologie, antropologie, historie, literární věda a politologie. Cílem gender studies je přispívat k porozumění genderovému vědomí, identitě a rovnosti mezi pohlavími. Tyto studie se zaměřují na kritické myšlení a dekonstrukci genderových stereotypů a nerovností. V praxi se snaží podporovat rovnost pohlaví, odstraňovat diskriminaci na základě pohlaví a přinášet změny ve společnosti, které vedou k většímu porozumění, rovnosti a inkluzi.


Co je to Gender studies? Význam slova, termín, Odborný termín, výraz, slovo Gender studies. Co znamená pojem Gender studies z kategorie Věda?

Vyhrazujeme si možnost chyb v uvedených textech. Tento text byl napsán redaktory Superia.cz

Sdílejte text pojmu Gender studies s vašimi kamarády na svých sociální sítě (Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest)..

  Sdílet na Twitteru      Sdílet na Redditu        Sdílet na Facebooku   Sdílet na Pinterestu  

Pojem Gender studies se nachází v kategorii věda

Klíčová slova: slovo, formulace, věda, terminologie, definice pojmu, synonymum, odborné názvosloví, wiki, heslo, termín, význam pojmu, věda, vysvětlení, terminus technicus, Gender studies, odborný výraz, význam, přesný výraz


Pojem Gender studies je v kategorii věda, ilustrační obrázek

Hledejte pojem Gender studies v následujících vyhledávačích

Zkusit najít pojem Gender studies ve vyhledávači Qwant

Zkusit najít heslo Gender studies ve fulltextu Seznam.cz

Vyhledat pojem Gender studies ve vyhledávači Yandex

Zkusit najít slovo Gender studies ve Wikipedii

Zkusit najít termín Gender studies ve Wikislovníku

Vyhledat výraz Gender studies ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Dál můžete zkusit hledat slovo Gender studies například v obrázcích, videích a zvucích z projektu Wikimedia Commons, ve slovníku moderních slangových výrazů - Čeština 2.0, ve vyhledávači chránícího soukromí - DuckDuckGo, v Microsoft Bing nebo v Lingea slovnících.

Víte, co znamenají tato slova, odborné termíny a pojmy?

Právě nyní již víte jaký je význam slova Gender studies? resp. co vlastně znamená slovo Gender studies? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Gender studies, odpověď na dotaz co je to Gender studies?. Víte např. kdo to je Ondřej Kaše? Znáte a víte kdo je Brahmagupta? Nezapomeňte, že slova a termíny mohou mít víc významů podle různých oborů. Zkuste hledání odborného pojmu Gender studies i v jiné kategorii než je sekce věda. Některé pojmy jsou obohaceny o citaci z Wikipedie. U nich uvádíme i konkrétní url projektu kde se dozvíte více. Ty spadají pod licenci CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Děkujeme, že jste navštívili online slovníkový projekt zaměřený na významy slov, popisy termínů, slovníková hesla, zajímavosti, definice odborných pojmů, přesné vysvětlení slov s názvem Co Je To?.

Pýcha, pytel, pysk ... Víte jak to pokračuje dál? Pokud ne, odpověď naleznete tady.