Co je to?
Definice výrazu Sinice. Co znamená odborný pojem Sinice z kategorie Příroda?

Co to je Sinice? Význam slova

Co znamená termín, vysvětlení pojmu Sinice?

Sinice je název kmene nebo oddílu baterií gramnegativního typu. Jejich charakteristickým znakem je schopnost provádět fotosyntézu, při které vzniká kyslík. Jedná se o jednobuněčné organizmy, žijící samostatně nebo v koloniích. Ty tvoří shluky či vlákna většinou modrozelené barvy, ale některé druhy mohou být barevně zcela odlišné. Vývojově jde o velice staré organizmy, nejstarší nalezené fosilie pocházejí z doby až před 3,5 miliony let. Jsou schopné žít v jakémkoli vodním i suchozemském prostředí. Mohou žít i v symbióze s dalšími organizmy.
U nás se sinice vyskytují přirozeně ve fytoplanktonu přehrad, jezer a rybníků. Existuje kolem 200 rodů sinic a několik tisíc druhů. Velikost sinic se pohybuje od 1 do 10 mikrometrů. K množení dochází nepohlavně, pouze dělením buněk. Mají buňky klidového stadia, které přežijí nepříznivé podmínky i po několik desítek let. Mohou růst i při nedostatku světla a po vyschnutí nebo zamrznutí dokáží velmi rychle regenerovat. Sinice produkují další látky, kromě jiných také toxiny, které jsou příčinou alergických reakcí, zvracení, zánětů spojivek a dalších obtíží.


Co je to Sinice? Význam slova, termín, Definice výrazu Sinice. Co znamená odborný pojem Sinice z kategorie Příroda?

Neručíme za správnost a úplnost informací na Webových stránkách uvedených. Sepsáno redaktory Superia.cz

Zaujala vás definice pojmu Sinice? Pak se o ní podělte s vašimi kamarády na veřejných sociálních sítích (Facebook, Pinterest, Reddit či Twitter).

 Sdílet na Facebooku   Sdílet na Pinterestu     Sdílet na Twitteru      Sdílet na Redditu      

Pojem Sinice patří do sekce příroda

Klíčová slova: formulace, terminologie, terminus technicus, slovník, význam, přesný výraz, přesný význam, co to je, heslo, Sinice, definice, význam pojmu, termín, slovo, co znamená, wiki, definice pojmu, co je to Sinice?


Pojem Sinice je v kategorii příroda, ilustrační obrázek

Ve Wikipedii se o termínu Sinice píše následující

Uvedené vysvětlení pojmu je převzato z webu Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Sinice (Cyanobacteria, ale také Cyanophyta či Cyanoprokaryota[2]) je kmen nebo oddělení (záleží, zda se jedná o bakteriologické či botanické pojetí) gramnegativních bakterií. Vyznačují se schopností fotosyntézy, při níž vzniká kyslík (tzv. oxygenní typ). Český název této skupiny pochází ze slova siný, tedy tmavě modrý.
Sinice jsou jednobuněčné, zpravidla však žijí v koloniích tvaru kokálních shluků či vláknitých stélek (hormogonií). Nejčastěji jsou modrozeleně zbarvené. Jejich buňky jsou v mnohých ohledech typicky prokaryotické: obsahují kruhovou molekulu DNA, bakteriální typ ribozomů a chybí u nich složitější membránové struktury. Fotosyntetická barviva se nachází ve speciálních útvarech, fykobilizomech nebo thylakoidech. K hlavním pigmentům účastnícím se fotosyntézy patří chlorofyl (zpravidla typu a, někdy též b, c nebo d) a dále allofykocyanin, fykocyanin, fykoerythrin a další. Sinice se rozmnožují nepohlavně, a to buněčným dělením či fragmentací vláken (vegetativně).
Vyskytují se velmi hojně ve vodním prostředí, ale i v půdě a mnohdy také v extrémních podmínkách, jako jsou pouště či polární oblasti. Velmi často také vstupují do symbiotických vztahů. Vyjma endosymbioticky vzniklých plastidů je možné se setkat s mnoha případy, kdy sinice pomáhají svému hostiteli fixovat dusík či uhlík.

Další informace o pojmu Sinice hledejte v níže uvedených zdrojích

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Sinice ve Wikimedia Commons

Vyhledat pojem Sinice ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Hledat videa s názvem Sinice na Youtube

Zkusit najít pojem Sinice ve Wikislovníku

Najít heslo Sinice na Google.cz

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Sinice ve vyhledávači DuckDuckGo

Dál můžete zkusit hledat slovo Sinice například ve vyhledávači Seznam.cz, v projektu slovnik.cz, v evropském vyhledávači Qwant, ve ruském vyhledávači Yandex nebo v ABC slovníku cizích slov a synonym.

Zkuste také následující odborné pojmy, termíny a hesla

Text na tomto webu vám dal odpověď na otázku jaký je význam slova Sinice? resp. co je to Sinice? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Sinice, odpověď na dotaz co je to Sinice?. Víte např. kdo to je Kozomrd? Znáte a víte kdo je Aleš Juchelka? Ke každému slovo může existovat víc definic v různém kontextu, v různých oborech. Zkuste hledání i v jiné sekci webu než v příroda. U některých textů citujeme českou Wikipedii. Spolu s krátkou citací (textem) vždy uvádíme u url adresu projektu. Ty lze využívat v souladu s licencí CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Vážení návštěvníci, milí čtenáři, děkujeme vám za návštěvu webu shromažďujícího významy slov, definice odborných pojmů, přesné vysvětlení slov, známé i neznámé pojmy, zajímavosti, popisy termínů s názvem Co Je To?.

Máte malé děti a potřebujete je zabavit? Vyzkoušejte omalovánky online. Nic není třeba tisknout a vše je zdarma ve vašem prohlížeči.