Co je to?
Definice odborného termínu, slova Arboretum. Co znamená pojem Arboretum z kategorie Příroda?

Co je to Arboretum? Význam slova

Co znamená pojem, slovo, definice termínu Arboretum?

Arboretum označuje úmyslně a cíleně shromažďovaný soubor živých dřevin. Může sloužit i jako botanická zahrada. Úprava arboreta se řídí jeho účelem, může být tedy upraveno jako okrasná zahrada či park nebo zde mohou rostliny růst volně.
Výběr rostlin je buď úzce specializovaný a odborný, nebo slouží pouze pro okrasu a jako příklad úpravy krajiny. Arboreta se zakládají i u zahradnických škol jako pomůcka pro výuku.


Co je to Arboretum? Význam slova, termín, Definice odborného termínu, slova Arboretum. Co znamená pojem Arboretum z kategorie Příroda?

Informace uvedené na těchto stránkách jsou bez záruky. Výše uvedený text byl napsán redaktorkami Superia.cz

Text můžete velmi jednoduše sdílet s blízkými na Twitteru, Redditu nebo Facebooku.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu    

Heslo Arboretum se nachází v sekci Příroda

Klíčová slova: pojem, terminus technicus, přesný výraz, význam slova, lexikon, co je to Arboretum?, synonymum, co znamená, význam, termín, Příroda, Arboretum, vysvětlení, význam pojmu, heslo, definice, přesný význam, slovník


Pojem Arboretum je v kategorii Příroda, ilustrační obrázek

V online encyklopedii Wikipedia se o slovu Arboretum můžete dozvědět následující

Následující text definice pojmu byl převzat z projektu Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Arboretum (lat. arbor = strom) je sbírka živých dřevin – dendrologická zahrada, resp. zvláštní botanická zahrada specializující se na výzkum a pěstění dřevin. Mívá buď parkovou úpravu, nebo může být výsadba prováděna podobně, jako je tomu u zakládaných lesních porostů, např. u arboret sloužících k výzkumným lesnickým účelům. Arboretum může být specializované na jednotlivé rody (čeledi apod.), na dřeviny určitého území nebo může být všeobecné, zaměřené na všechny dřeviny bez rozdílu. Arboreta vědeckovýzkumná kladou důraz především na přesný původ rostlin, jejich dokonalou evidenci, pravidelné sledování a vyhodnocování. Arboreta okrasného typu kladou důraz především na zahradní architekturu a jsou odborně méně náročná. Velmi rozšířená jsou arboreta při různých odborných školách: zde slouží jako didaktická pomůcka při výuce a poznávání cizích druhů.

Linky na další online zdroje

Zkusit najít výraz Arboretum ve fulltextu Seznam.cz

Zkusit najít slovo Arboretum na Google.cz

Najít slovo Arboretum ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Zkusit najít heslo Arboretum ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Hledat pojem Arboretum ve vyhledávači Yandex

Vyhledat slovo Arboretum ve vyhledávači Qwant

Dál můžete zkusit hledat slovo Arboretum například ve vyhledávači chránícího soukromí - DuckDuckGo, ve slovníku moderních slangových výrazů - Čeština 2.0, v Microsoft Bing, ve Wikislovníku nebo v projektu slovnik.cz.

Doporučené odborné pojmy, termíny, výrazy a hesla

Tyto stránky vám umožnili zjistit co to je Arboretum? resp. co označuje slovo Arboretum? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Arboretum, odpověď na dotaz co je to Arboretum?. Víte např. kdo to je Anne Hathaway? Znáte a víte kdo je Pedagog? Jednotlivá slova můžou mít několik významů v různém kontextu, v různých oborech. Proto se porozhlédněte i v jiných sekcích (než Příroda). Část textů obsahuje internetový odkaz i krátkou citaci z české verze projektu Wikipedia. S těmi lze dále pracovat při dodržení licence CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Vážení čtenáři, děkujeme vám za návštěvu projektu shromažďujícího významy slov, přesné vysvětlení slov, popisy termínů, definice odborných pojmů, zajímavosti, slovníková hesla s názvem Co Je To?.

V čem se skrývá lidská moudrost? Přeci v citátech slavných osobností. Vážně i nevážně míněné citáty o ženách i zdraví.