Co je to?
Výraz, termín, definice slova Arboretum. Co znamená odborný pojem Arboretum z kategorie Příroda?

Co je to Arboretum? Význam slova

Co znamená termín Arboretum? Vysvětlení pojmu, definice hesla

Arboretum označuje úmyslně a cíleně shromažďovaný soubor živých dřevin. Může sloužit i jako botanická zahrada. Úprava arboreta se řídí jeho účelem, může být tedy upraveno jako okrasná zahrada či park nebo zde mohou rostliny růst volně.
Výběr rostlin je buď úzce specializovaný a odborný, nebo slouží pouze pro okrasu a jako příklad úpravy krajiny. Arboreta se zakládají i u zahradnických škol jako pomůcka pro výuku.


Co je to Arboretum? Význam slova, termín, Výraz, termín, definice slova Arboretum. Co znamená odborný pojem Arboretum z kategorie Příroda?

Neručíme za aktuálnost a správnost uvedených informací, chyby vyhrazeny. Uvedený text byl přidán redaktory Superia.cz

Zaujala vás definice slova Arboretum? Pak se o tuto stránku podělte s kamarády na Pinterestu, Redditu, Twitteru či Facebooku.

 Sdílet na Facebooku   Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu         Sdílet na Twitteru    

Výraz Arboretum je v kategorii příroda

Klíčová slova: definice pojmu, definice, odborné názvosloví, terminus technicus, názvosloví, co znamená, význam pojmu, terminologie, lexikon, význam, popis, odborný výraz, přesný výraz, co to je, heslo, příroda, pojem, význam slova


Pojem Arboretum je v kategorii příroda, ilustrační obrázek

Co se můžete dočíst ve Wikipedii o termínu Arboretum?

Následující text definice byl převzat ze stránek Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Arboretum (lat. arbor = strom) je sbírka živých dřevin – dendrologická zahrada, resp. zvláštní botanická zahrada specializující se na výzkum a pěstění dřevin. Mívá buď parkovou úpravu, nebo může být výsadba prováděna podobně, jako je tomu u zakládaných lesních porostů, např. u arboret sloužících k výzkumným lesnickým účelům. Arboretum může být specializované na jednotlivé rody (čeledi apod.), na dřeviny určitého území nebo může být všeobecné, zaměřené na všechny dřeviny bez rozdílu. Arboreta vědeckovýzkumná kladou důraz především na přesný původ rostlin, jejich dokonalou evidenci, pravidelné sledování a vyhodnocování. Arboreta okrasného typu kladou důraz především na zahradní architekturu a jsou odborně méně náročná. Velmi rozšířená jsou arboreta při různých odborných školách: zde slouží jako didaktická pomůcka při výuce a poznávání cizích druhů.

Internetové odkazy na vyhledávače

Zkusit najít heslo Arboretum ve Wikizdrojích

Najít slovo Arboretum ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Hledat heslo Arboretum ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Najít pojem Arboretum ve fulltextu Seznam.cz

Najít výraz Arboretum ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Hledat videa s názvem Arboretum na Youtube

Dál můžete zkusit hledat slovo Arboretum například ve vyhledávači chránícího soukromí - DuckDuckGo, v Google překladači, ve fulltextu Google.cz, v evropském vyhledávači Qwant nebo v projektu slovnik.cz.

Náhodných výběr hesel, pojmů a odborných termínů

Nyní již víte co znamená slovo Arboretum? resp. co označuje slovo Arboretum? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Arboretum, odpověď na dotaz co je to Arboretum?. Víte např. kdo to je Ksindl? Znáte a víte kdo je Fanoušek? Nezapomeňte prosím, že výrazy, hesla mohou mít víc významů v závislosti na oboru a kontextu. Proto prosím zapátrejte i v jiných kategoriích než je příroda. U části pojmů naleznete citaci z projektu Wikipedia včetně internetové adresy kde naleznete kompletní popis. Tyto lze přebírat, upravovat a dále šířit při splnění licenčního ujednání CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Děkujeme za návštěvu internetového projektu shromažďujícího přesné vysvětlení slov, slovníková hesla, zajímavosti, definice odborných pojmů, známé i neznámé pojmy, významy slov s názvem Co Je To?.

V čem se skrývá lidská moudrost? Přeci v citátech slavných osobností. Vážně i nevážně míněné citáty o ženách i zdraví.