Co je to?
Výraz, termín, definice slova Arboretum. Co znamená odborný pojem Arboretum z kategorie Příroda?

Co je Arboretum? Význam slova

Co znamená termín, výraz, pojem, vysvětlení hesla Arboretum?

Arboretum označuje úmyslně a cíleně shromažďovaný soubor živých dřevin. Může sloužit i jako botanická zahrada. Úprava arboreta se řídí jeho účelem, může být tedy upraveno jako okrasná zahrada či park nebo zde mohou rostliny růst volně.
Výběr rostlin je buď úzce specializovaný a odborný, nebo slouží pouze pro okrasu a jako příklad úpravy krajiny. Arboreta se zakládají i u zahradnických škol jako pomůcka pro výuku.


Co je to Arboretum? Význam slova, termín, Výraz, termín, definice slova Arboretum. Co znamená odborný pojem Arboretum z kategorie Příroda?

Provozovatel neručí za aktuálnost, správnost a přesnost informací uvedených na tomto webu. Text vytvořen redaktory Superia.cz

Definici pojmu Arboretum sdílejte s dalšími osobami na svých sociální sítě (Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest)..

  Sdílet na Twitteru      Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Facebooku   Sdílet na Redditu      

Heslo Arboretum je v kategorii příroda

Klíčová slova: slovo, pojem, význam pojmu, odborné názvosloví, příroda, Arboretum, definice, co to je, přesný význam, odborný výraz, lexikon, názvosloví, termín, informace, definice pojmu, terminus technicus, co je to Arboretum?, přesný výraz


Pojem Arboretum je v kategorii příroda, ilustrační obrázek

Co znamená pojem Arboretum? Definice slova, termínu z Wikipedie

Níže uvedená citace (text) je převzat z online projektu Wikipedie. Licence CC-BY-SA.

Arboretum (lat. arbor = strom) je sbírka živých dřevin – dendrologická zahrada, resp. zvláštní botanická zahrada specializující se na výzkum a pěstění dřevin. Mívá buď parkovou úpravu, nebo může být výsadba prováděna podobně, jako je tomu u zakládaných lesních porostů, např. u arboret sloužících k výzkumným lesnickým účelům. Arboretum může být specializované na jednotlivé rody (čeledi apod.), na dřeviny určitého území nebo může být všeobecné, zaměřené na všechny dřeviny bez rozdílu. Arboreta vědeckovýzkumná kladou důraz především na přesný původ rostlin, jejich dokonalou evidenci, pravidelné sledování a vyhodnocování. Arboreta okrasného typu kladou důraz především na zahradní architekturu a jsou odborně méně náročná. Velmi rozšířená jsou arboreta při různých odborných školách: zde slouží jako didaktická pomůcka při výuce a poznávání cizích druhů.

Hledejte pojem Arboretum v následujících vyhledávačích

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Arboretum ve Wikimedia Commons

Hledat pojem Arboretum ve vyhledávači Yandex

Hledat slovo Arboretum ve fulltextu Seznam.cz

Hledat videa s názvem Arboretum na Youtube

Najít pojem Arboretum ve vyhledávači Qwant

Vyhledat pojem Arboretum ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Dál můžete zkusit hledat slovo Arboretum například ve Wikizdrojích, v ABC slovníku cizích slov a synonym, ve fulltextu Google.cz, v Microsoft Bing nebo v projektu slovnik.cz.

Výběr z často hledaných výrazů na tomto webu

Teď už znáte odpověď na otázku jaký je přesný význam slova Arboretum? resp. co znamená výraz Arboretum? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Arboretum, odpověď na dotaz co je to Arboretum?. Víte např. kdo to je Tom Clancy? Znáte a víte kdo je Filumenista? Nezapomeňte prosím, že každé slovo může mít vícero významů vzhledem k tomu, že se používají v rozdílných oborech lidské činnosti. Radíme vám proto hledat slovo Arboretum i v jiné části webu než je kategorie příroda. Některé texty jsme rozšířili i o krátkou citaci z Wikipedia.cz. K této citaci vždy uvádíme i odkaz na konkrétní stránku. Tyto texty lze potom kopírovat, editovat a dále šířit při splnění podmínek vyplývajících z licence CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Milí čtenáři, musíme vám poděkovat za návštívení internetového slovníku, který shromažďuje známé i neznámé pojmy, popisy termínů, významy slov, definice odborných pojmů, zajímavosti, přesné vysvětlení slov s názvem Co Je To?.

V čem se skrývá lidská moudrost? Přeci v citátech slavných osobností. Vážně i nevážně míněné citáty o ženách i zdraví.