Co je to?
Odborný termín, výraz, slovo Metr. Co znamená pojem Metr z kategorie Fyzika?

Co je Metr? Význam slova

Co znamená termín, výraz, pojem, vysvětlení hesla Metr?

Metr je jednou ze základních jednotek soustavy SI. Jde o základní jednotku délky, jejíž definice se však v průběhu času měnila. Metr má značku m a byl zaveden v roce 1790 ve Francii současně s metrickou soustavou jednotek. Původní definice metru považovala jeden metr za délku kyvadla, kterému trvá polovina jednoho kývnutí přesně dobu jedné sekundy. Tato definice vydržela pouze krátce a byla nahrazena určením, podle kterého jeden metr odpovídal jedné desetině milionu kvadrantu poledníku Země. Ani tato definice netrvala dlouho a byla nahrazena hodnotou vycházející z vlnových délek záření, které se šíří ve vakuu vzniklém při přechodu hladin v atomu kryptonu.
V roce 1983 se definice opět změnila. Došlo k tomu na 17. celosvětovém jednání o vahách a mírách a od té doby je metr definován jako vzdálenost, kterou má urazit světlo ve vakuu v průběhu 1/299792458 sekundy. Je však možné, že se změní i tato definice. Běžně se používají také odvozené jednotky metru, jako je nanometr, milimetr, kilometr, decimetr, centimetr apod.


Co je to Metr? Význam slova, termín, Odborný termín, výraz, slovo Metr. Co znamená pojem Metr z kategorie Fyzika?

Provozovatel neručí za aktuálnost, správnost a přesnost informací uvedených na tomto webu. Text vytvořen redaktory Superia.cz

Sdílejte text pojmu Metr s ostatními na Pinterestu, Facebooku nebo Twitteru.

  Sdílet na Twitteru      Sdílet na Facebooku   Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu      

Heslo Metr se nachází v kategorii fyzika

Klíčová slova: definice pojmu, heslo, odborné názvosloví, význam pojmu, co znamená, informace, terminus technicus, termín, popis, význam slova, pojem, fyzika, přesný význam, vysvětlení, fyzika, wiki, lexikon, co je to Metr?


Pojem Metr je v kategorii fyzika, ilustrační obrázek

Co znamená pojem Metr? Definice slova, termínu z Wikipedie

Uvedená defice je převzata z internetové online encyklopedie Wikipedia. Odkaz na článek je zde. Licence CC-BY-SA.

Metr je základní jednotka délky, jeho standardní značka je m. Byl zaveden na konci 18. století ve Francii a jeho délka je původně odvozena od jedné desetimiliontiny délky zemského kvadrantu (polovina délky poledníku). Na metru byla současně založena metrická soustava fyzikálních veličin. Nejčastěji používané odvozené jednotky jsou kilometr (km, 1000 m), centimetr (cm, setina metru), milimetr (mm, tisícina metru), mikrometr (miliontina metru – strojírenství, elektrotechnika), nanometr (miliardtina metru – vlnové délky, optika).
Původní definice přestala vyhovovat, definice metru podle soustavy SI je: Metr je délka, kterou urazí světlo ve vakuu za 1/299792458 s.

Linky na jiné informační zdroje

Vyhledat slovo Metr ve Wikizdrojích

Hledat heslo Metr na Google.cz

Zkusit najít heslo Metr ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Najít slovo Metr ve vyhledávači Qwant

Hledat slovo Metr ve Wikislovníku

Najít pojem Metr ve fulltextu Seznam.cz

Dál můžete zkusit hledat slovo Metr například ve vyhledávači chránícího soukromí - DuckDuckGo, v projektu slovnik.cz, ve ruském vyhledávači Yandex, ve videích na Youtube nebo v nabídce zboží na Heureka.cz.

Jaké pojmy, odborné termíny a hesla lidé hledají?

Teď už znáte odpověď na otázku co to je Metr? resp. co označuje slovo Metr? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Metr, odpověď na dotaz co je to Metr?. Víte např. kdo to je Jiří Štěpnička? Znáte a víte kdo je Martina Navrátilová? Nezapomeňte, že termíny a hesla mohou mít víc významů vzhledem k tomu, že se používají v rozdílných oborech lidské činnosti. Vyzkoušet tak můžete i příslušná homonyma a synonyma v jiných sekcích než fyzika. Některé pojmy obsahují doplňující definici z Wikipedie včetně url na konkrétní stránku. Tyto texty lze potom kopírovat, editovat a dále šířit při splnění podmínek vyplývajících z licence CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Vážení čtenáři, děkujeme za návštěvu online projektu (slovníku) shromažďujícího definice odborných pojmů, významy slov, popisy termínů, slovníková hesla, přesné vysvětlení slov, známé i neznámé pojmy s názvem Co Je To?.

V čem se skrývá lidská moudrost? Přeci v citátech slavných osobností. Vážně i nevážně míněné citáty o ženách i zdraví.