Co je to?
Definice odborného termínu, slova Dětská skupina. Co znamená pojem Dětská skupina z kategorie Školství?

Co je Dětská skupina? Význam slova

Co znamená termín, výraz, pojem, vysvětlení hesla Dětská skupina?

Dětská skupina je pojmenování pro službu, která měla pomoci rodičům dětí, pro které nebylo místo v mateřské škole. Na rozdíl od klasické mateřské školy není její založení tak náročné na hygienu ani finance. Dětská skupina je určena dětem ve věku od jednoho roku až do začátku docházky do školy. Maximální počet dětí ve skupině je 24. Děti skupinu navštěvují minimálně na šest hodin denně. Skupiny by měly být neziskové, rodiče hradí pouze skutečné výdaje, jako zřizovací a provozní náklady. V některých případech mohou být úhrady nulové.
Zřizovatelem dětské skupiny se může stát úřad, radnice, firma, škola, nezisková organizace nebo spolek. Rodiče mohou umisťovat dítě do skupiny i jen na některé dny v týdnu, docházka je flexibilní. S rodiči se uzavírá smlouva, provozovatel má svůj plán péče i výchovy. Odborníci někdy namítají, že dětské skupiny neposkytují takovou kvalitu vzdělávání, jako mateřské školy. Hlavním úkolem dětské skupiny je hlídání dětí pracujících rodičů, není zde požadavek na kvalifikované pracovníky. Nároky na celkové zabezpečení provozu i pracovníků jsou zde mírnější než u školek.


Co je to Dětská skupina? Význam slova, termín, Definice odborného termínu, slova Dětská skupina. Co znamená pojem Dětská skupina z kategorie Školství?

Neručíme za přesnost informací. Možnost chyb vyhrazena. Napsáno redaktory Superia.cz

Doporučujeme sdílet tento text s partnery, kolegy a kamarády na Pinterestu, Redditu, Twitteru anebo na Facebooku.

 Sdílet na Facebooku   Sdílet na Pinterestu     Sdílet na Twitteru      Sdílet na Redditu      

Výraz Dětská skupina patří do sekce Školství

Klíčová slova: slovo, wiki, lexikon, přesný výraz, synonymum, slovník, pojem, heslo, vysvětlení, Dětská skupina, co je to Dětská skupina?, definice, popis, termín, význam, formulace, odborný výraz, význam pojmu


Pojem Dětská skupina je v kategorii Školství, ilustrační obrázek

V encyklopedii Wikipedia se o termínu Dětská skupina dozvíte následující

Tento níže umístěný text je převzat z internetové Wikipedie. Více zde. Licence CC-BY-SA.

Dětská skupina je formální název a vymezení pro specifickou formu péče o děti ve věku od 12 měsíců do zahájení povinné školní docházky. Rozsahem pokrývá jak období jeslí, tak mateřské školy. Je hybridním instrumentem sociální a vzdělávací politiky.
Jedná se o oblast péče, která je alternativním řešením k oficiálním zařízením preprimárního vzdělávání, neflexibilním mateřským školám. Přestože je jejich činnost podobná, dětská skupina jako specifická oblast péče není svázána tolika normami a směrnicemi jako mateřské školy.

Další zdroje informací o slovu Dětská skupina

Vyhledat heslo Dětská skupina ve fulltextu Seznam.cz

Hledat výraz Dětská skupina ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Vyhledat výraz Dětská skupina na Google.cz

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Dětská skupina ve vyhledávači DuckDuckGo

Hledat termín Dětská skupina ve vyhledávači Yandex

Hledat slovo Dětská skupina ve vyhledávači Yahoo

Dál můžete zkusit hledat slovo Dětská skupina například v obrázcích, videích a zvucích z projektu Wikimedia Commons, v projektu slovnik.cz, ve ekologickém vyhledávači Ecosia, v metavyhledávači Info.com nebo v Lingea slovnících.

Často hledané pojmy, výrazy, odborné termíny a slova

Na této webové stránce jste se dozvěděli co znamená slovo Dětská skupina? resp. co to je Dětská skupina? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Dětská skupina, odpověď na dotaz co je to Dětská skupina?. Víte např. kdo to je Investor? Znáte a víte kdo je Herodes Veliký? Nezapomeňte prosím, že ke každému slovu může existovat vícero definic podle různých oborů. Doporučujeme vám proto porozhlédnout se v jiných kategoriích (než Školství). U některých textů citujeme českou Wikipedii. Spolu s krátkou citací (textem) vždy uvádíme u url adresu projektu. Takový typ textu spadá pod licenci CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Děkujeme za návštěvu stručného encyklopedického slovníku, který se zaměřuje především na definice odborných pojmů, přesné vysvětlení slov, zajímavosti, popisy termínů, známé i neznámé pojmy, významy slov s názvem Co Je To?.

Stahujte romantické tapety na pozadí vašeho počítače z partnerské stránky. Na výběr máte z mnoha kategorií jako zvířátka nebo příroda.