Co je to?
Odborný výraz, definice slova Dětská skupina. Co znamená pojem Dětská skupina z kategorie Školství?

Co je to Dětská skupina? Význam slova

Význam pojmu, termínu, vysvětlení výrazu Dětská skupina

Dětská skupina je pojmenování pro službu, která měla pomoci rodičům dětí, pro které nebylo místo v mateřské škole. Na rozdíl od klasické mateřské školy není její založení tak náročné na hygienu ani finance. Dětská skupina je určena dětem ve věku od jednoho roku až do začátku docházky do školy. Maximální počet dětí ve skupině je 24. Děti skupinu navštěvují minimálně na šest hodin denně. Skupiny by měly být neziskové, rodiče hradí pouze skutečné výdaje, jako zřizovací a provozní náklady. V některých případech mohou být úhrady nulové.
Zřizovatelem dětské skupiny se může stát úřad, radnice, firma, škola, nezisková organizace nebo spolek. Rodiče mohou umisťovat dítě do skupiny i jen na některé dny v týdnu, docházka je flexibilní. S rodiči se uzavírá smlouva, provozovatel má svůj plán péče i výchovy. Odborníci někdy namítají, že dětské skupiny neposkytují takovou kvalitu vzdělávání, jako mateřské školy. Hlavním úkolem dětské skupiny je hlídání dětí pracujících rodičů, není zde požadavek na kvalifikované pracovníky. Nároky na celkové zabezpečení provozu i pracovníků jsou zde mírnější než u školek.


Co je to Dětská skupina? Význam slova, termín, Odborný výraz, definice slova Dětská skupina. Co znamená pojem Dětská skupina z kategorie Školství?

Vyhrazujeme si možnost chyb v textech. Napsáno redaktory Superia.cz

Sdílejte tuto stránku se slovem Dětská skupina s jinými lidmi na Twitteru, Redditu, Pinterestu, Facebooku nebo na jiných, zde neuvedených sociálních sítích.

 Sdílet na Redditu        Sdílet na Facebooku   Sdílet na Pinterestu     Sdílet na Twitteru    

Termín Dětská skupina je v kategorii Školství

Klíčová slova: wiki, slovník, synonymum, význam pojmu, co je to Dětská skupina?, pojem, co znamená, vysvětlení, přesný význam, názvosloví, co to je, definice pojmu, odborný výraz, formulace, popis, Školství, heslo, informace


Pojem Dětská skupina je v kategorii Školství, ilustrační obrázek

Co označuje termín Dětská skupina? Definice slova, termínu z projektu Wikipedia

(Text byl převzat z mnohojazyčné online encyklopedie Wikipedia) Licence CC-BY-SA.

Dětská skupina je formální název a vymezení pro specifickou formu péče o děti ve věku od 12 měsíců do zahájení povinné školní docházky. Rozsahem pokrývá jak období jeslí, tak mateřské školy. Je hybridním instrumentem sociální a vzdělávací politiky.
Jedná se o oblast péče, která je alternativním řešením k oficiálním zařízením preprimárního vzdělávání, neflexibilním mateřským školám. Přestože je jejich činnost podobná, dětská skupina jako specifická oblast péče není svázána tolika normami a směrnicemi jako mateřské školy.

Další možné informační zdroje

Zkusit najít výraz Dětská skupina ve Wikizdrojích

Hledat heslo Dětská skupina na Google.cz

Hledat videa s názvem Dětská skupina na Youtube

Najít výraz Dětská skupina ve vyhledávači Qwant

Hledat slovo Dětská skupina ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Dětská skupina ve Wikimedia Commons

Dál můžete zkusit hledat slovo Dětská skupina například ve vyhledávači Seznam.cz, v nabídce zboží na Heureka.cz, ve ruském vyhledávači Yandex, ve Wikislovníku nebo v Lingea slovnících.

Víte, co znamenají tato slova, odborné termíny a pojmy?

Právě jste se dozvěděli odpověď na otázku jaká je definice slova Dětská skupina? resp. co vlastně znamená slovo Dětská skupina? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Dětská skupina, odpověď na dotaz co je to Dětská skupina?. Víte např. kdo to je John Hopkinson? Znáte a víte kdo je Raman Pratasevič? Pojmy, termíny a hesla mohou mít různé významy vzhledem k tomu, že se používají v rozdílných oborech lidské činnosti. Zkuste hledání odborného pojmu Dětská skupina i v jiné kategorii než je sekce Školství. U části textů najdete citaci z české Wikipedie. Spolu s textem je vždy uvedena i url adresa na konkrétní stránku projektu. Ty lze dále používat při splnění licence CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Milí čtenáři, musíme vám poděkovat za návštívení internetového slovníku, který shromažďuje slovníková hesla, definice odborných pojmů, zajímavosti, popisy termínů, přesné vysvětlení slov, známé i neznámé pojmy s názvem Co Je To?.

Stahujte romantické tapety na pozadí vašeho počítače z partnerské stránky. Na výběr máte z mnoha kategorií jako zvířátka nebo příroda.