Co je to?
Definice výrazu, termínu Rumiště. Co znamená odborný pojem Rumiště z kategorie Příroda?

Co je to Rumiště? Význam slova

Význam termínu, výrazu, vysvětlení pojmu Rumiště

Rumiště je označení pro ekosystém umělého původu. Jde většinou o taková místa, která byla výrazně změněna činností člověka a poté opuštěná, takže je mohou rostliny osidlovat samovolně. Často to bývají různá zbořeniště, skládky, opuštěné stavby nebo jiná pracoviště, která již nejsou používána.
Protože mnohdy má rumiště půdu bohatou na živiny, rostou zde i neplevelné rostliny. Tato rostlinná společenství se mohou vyskytovat i podél silnic a dalších dopravních cest nebo uzlů.
Příklady rumištních rostlin:
♦ třapatka dřípatá
♦ rmen barvířský
♦ tromín prorostlý
♦ chrastice kanárská
♦ mochna stříbrná
♦ jasmín pravý
♦ zběhovec plazivý
♦ vrbina penízková
♦ merlík sivý
♦ pitulník postříbřený
♦ divizna velkokvětá
♦ laskavec ocasatý
♦ proso vláskovité rozkladité
♦ šeřík obecný
♦ večernice vonná
♦ topol černý vlašský
♦ ostřice srstnatá
♦ šácholan Soulangeův
♦ plamének plotní
♦ černucha damašská
♦ zvěšinec bledý
♦ vikev chlupatá
♦ líska obecná
♦ lnice kručinkolistá
♦ mračňák Theophrastův
♦ opletka křovištní
♦ locika kompasová
♦ česnáček lékařský
♦ kozí brada pochybná
♦ turan pozdní
♦ jitrocel prostřední
♦ laskavec zelenoklasý


Co je to Rumiště? Význam slova, termín, Definice výrazu, termínu Rumiště. Co znamená odborný pojem Rumiště z kategorie Příroda?

Provozovatel neručí za správnost a aktuálnost zde uvedených informací. Sepsáno redaktory Superia.cz

Sdílejte tento text s heslem Rumiště s přáteli na Pinterestu, Facebooku, Twitteru, Redditu nebo na zde neuvedených společených sítích.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu    

Pojem Rumiště patří do kategorie Příroda

Klíčová slova: formulace, definice pojmu, slovník, odborný výraz, přesný význam, význam, význam slova, co je to Rumiště?, informace, pojem, přesný výraz, Rumiště, co znamená, Příroda, vysvětlení, lexikon, význam pojmu, terminus technicus


Pojem Rumiště je v kategorii Příroda, ilustrační obrázek

Co označuje termín Rumiště? Definice výrazu, slova, termínu z projektu Wikipedia

Následující popis termínu byl převzat z otevřené online encyklopedie, ze známé Wikipedie. Pro více informací klikněte na odkaz. Licence CC-BY-SA.

Rumiště je v původním významu skládka stavebního odpadu (tzv. rumu), postupně se však začalo toto označení užívat i jako označení pro umělé ekosystémy, obvykle jde o člověkem výrazně pozměněná a samovolnému osídlení rostlinami ponechaná místa v krajině. Může se jednat například o nepoužívané skládky, zbořeniště, opuštěné nepoužívané továrny i jiné stavby, nepoužívané železniční vlečky apod.
Půda zde může být velmi bohatá na živiny, někdy může být i částečně obnažená. Rostou zde ruderální (nikoli plevelné) rostliny resp. ruderální rostlinná společenstva.

Další zdroje informací o slovu Rumiště

Zkusit najít výraz Rumiště ve vyhledávači Qwant

Vyhledat slovo Rumiště ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Najít slovo Rumiště ve vyhledávači Yandex

Hledat slovo Rumiště ve Wikizdrojích

Vyhledat termín Rumiště ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Hledat videa s názvem Rumiště na Youtube

Dál můžete zkusit hledat slovo Rumiště například v obrázcích, videích a zvucích z projektu Wikimedia Commons, v ABC slovníku cizích slov a synonym, ve vyhledávači chránícího soukromí - DuckDuckGo, ve vyhledávači Seznam.cz nebo v Google překladači.

Zkuste také následující odborné pojmy, termíny a hesla

Text na tomto webu vám dal odpověď na otázku co je to Rumiště? resp. co se vlastně skrývá pod slovem Rumiště? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Rumiště, odpověď na dotaz co je to Rumiště?. Víte např. kdo to je Osvětlovač? Znáte a víte kdo je Drzoun? Jednotlivá slova, termíny, hesla můžou mít víc definic v různých oborech lidské činnosti. Proto případně zapátrejte i v jiných kategoriích (než Příroda). Některé texty jsou rozšířeny o citaci z české Wikipedie. Je zde uveden i odkaz na konkrétní stránku ze zmíněné encyklopedie. Ty lze využívat v souladu s licencí CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Vážení návštěvníci, milí čtenáři, děkujeme vám za návštěvu webu shromažďujícího zajímavosti, známé i neznámé pojmy, významy slov, přesné vysvětlení slov, popisy termínů, slovníková hesla s názvem Co Je To?.

Víte, co je to viz? Víte, že se nejedná o zkratku?