Co je to?
Odborný termín, výraz, slovo Rumiště. Co znamená pojem Rumiště z kategorie Příroda?

Co je Rumiště? Význam slova

Význam pojmu, termínu, vysvětlení výrazu Rumiště

Rumiště je označení pro ekosystém umělého původu. Jde většinou o taková místa, která byla výrazně změněna činností člověka a poté opuštěná, takže je mohou rostliny osidlovat samovolně. Často to bývají různá zbořeniště, skládky, opuštěné stavby nebo jiná pracoviště, která již nejsou používána.
Protože mnohdy má rumiště půdu bohatou na živiny, rostou zde i neplevelné rostliny. Tato rostlinná společenství se mohou vyskytovat i podél silnic a dalších dopravních cest nebo uzlů.
Příklady rumištních rostlin:
♦ třapatka dřípatá
♦ rmen barvířský
♦ tromín prorostlý
♦ chrastice kanárská
♦ mochna stříbrná
♦ jasmín pravý
♦ zběhovec plazivý
♦ vrbina penízková
♦ merlík sivý
♦ pitulník postříbřený
♦ divizna velkokvětá
♦ laskavec ocasatý
♦ proso vláskovité rozkladité
♦ šeřík obecný
♦ večernice vonná
♦ topol černý vlašský
♦ ostřice srstnatá
♦ šácholan Soulangeův
♦ plamének plotní
♦ černucha damašská
♦ zvěšinec bledý
♦ vikev chlupatá
♦ líska obecná
♦ lnice kručinkolistá
♦ mračňák Theophrastův
♦ opletka křovištní
♦ locika kompasová
♦ česnáček lékařský
♦ kozí brada pochybná
♦ turan pozdní
♦ jitrocel prostřední
♦ laskavec zelenoklasý


Co je to Rumiště? Význam slova, termín, Odborný termín, výraz, slovo Rumiště. Co znamená pojem Rumiště z kategorie Příroda?

Vyhrazujeme si možnost chyb v uvedených textech. Napsáno redaktory Superia.cz

Sdílejte text pojmu Rumiště s vašimi kamarády, známými a přáteli na svých sociální sítě (Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest)..

 Sdílet na Facebooku   Sdílet na Redditu         Sdílet na Twitteru      Sdílet na Pinterestu  

Pojem Rumiště se nachází v kategorii příroda

Klíčová slova: odborné názvosloví, terminologie, popis, přesný význam, definice, informace, wiki, lexikon, význam slova, terminus technicus, pojem, slovník, Rumiště, definice pojmu, přesný výraz, heslo, příroda, co znamená


Pojem Rumiště je v kategorii příroda, ilustrační obrázek

Co znamená pojem Rumiště? Definice termínu, výrazu z Wikipedie

(Uvedený text pochází online encyklopedie Wikipedia.cz) Licence CC-BY-SA.

Rumiště je v původním významu skládka stavebního odpadu (tzv. rumu), postupně se však začalo toto označení užívat i jako označení pro umělé ekosystémy, obvykle jde o člověkem výrazně pozměněná a samovolnému osídlení rostlinami ponechaná místa v krajině. Může se jednat například o nepoužívané skládky, zbořeniště, opuštěné nepoužívané továrny i jiné stavby, nepoužívané železniční vlečky apod.
Půda zde může být velmi bohatá na živiny, někdy může být i částečně obnažená. Rostou zde ruderální (nikoli plevelné) rostliny resp. ruderální rostlinná společenstva.

Hledejte pojem Rumiště v následujících vyhledávačích

Najít termín Rumiště ve vyhledávači Qwant

Hledat slovo Rumiště ve Wikizdrojích

Vyhledat pojem Rumiště na Google.cz

Najít heslo Rumiště ve fulltextu Seznam.cz

Zkusit najít termín Rumiště ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Najít slovo Rumiště ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Dál můžete zkusit hledat slovo Rumiště například v Seznam.cz slovníku cizích slov, ve slovníku moderních slangových výrazů - Čeština 2.0, ve vyhledávači chránícího soukromí - DuckDuckGo, ve ruském vyhledávači Yandex nebo v Lingea slovnících.

Náhodná hesla, významy slov, odborných termíny, výrazy a pojmy

Právě nyní již víte co je to Rumiště? resp. co se skrývá pod slovem Rumiště? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Rumiště, odpověď na dotaz co je to Rumiště?. Víte např. kdo to je Lajdák? Znáte a víte kdo je Konstantin von Neurath? Berte prosím v úvahu, že pojmy mohou mít víc definic podle různých oborů. Proto případně zapátrejte i v jiných kategoriích (než příroda). Některé pojmy jsou obohaceny o citaci z Wikipedie. U nich uvádíme i konkrétní url projektu kde se dozvíte více. Ty spadají pod licenci CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Děkujeme, že jste navštívili online slovníkový projekt zaměřený na definice odborných pojmů, zajímavosti, významy slov, přesné vysvětlení slov, slovníková hesla, popisy termínů s názvem Co Je To?.

Víte, co je to viz? Víte, že se nejedná o zkratku?