Co je to?
Výraz, termín, definice slova Belvedér. Co znamená odborný pojem Belvedér z kategorie Stavebnictví?

Co je to Belvedér? Význam slova

Vysvětlení pojmu, hesla, definice termínu Belvedér

Belvedér je pojem pocházející z italštiny a překládá se jako krásná vyhlídka. Architekti tímto názvem označují pavilon nebo část domu, ze které je krásný výhled do vzdálené krajiny.
Pokud stojí belvedér samostatně, bývá většinou na vyvýšenině nebo v zahradě. V budově se nachází v nejvyšší části a může být koncipován jako věžička.


Co je to Belvedér? Význam slova, termín, Výraz, termín, definice slova Belvedér. Co znamená odborný pojem Belvedér z kategorie Stavebnictví?

Informace jsou bez záruky, provozovatel neručí za správnost a aktuálnost informací v textech. Sepsáno redaktory Superia.cz

Definici slova Belvedér můžete sdílet s partnery, kolegy a kamarády na Twitteru, Redditu, Pinterestu, Facebooku nebo na jiných, zde neuvedených sociálních sítích.

 Sdílet na Facebooku   Sdílet na Redditu         Sdílet na Twitteru      Sdílet na Pinterestu  

Heslo Belvedér je v kategorii stavebnictví

Klíčová slova: slovo, co znamená, stavebnictví, stavebnictví, terminologie, slovník, přesný výraz, co je to Belvedér?, pojem, formulace, informace, názvosloví, termín, odborný výraz, vysvětlení, Belvedér, co to je, definice pojmu


Pojem Belvedér je v kategorii stavebnictví, ilustrační obrázek

Wikipedie píše o slovu Belvedér?

Níže uvedená citace (text) je převzat z online projektu Wikipedie. Licence CC-BY-SA.

Belvedér (z ital. bel vedere, krásná vyhlídka) je v architektuře pavilon nebo část budovy, která má poskytovat pěkný, příjemný nebo daleký výhled. Jako samostatná budova bývá umístěn v zahradě a na vyvýšeném místě. Jako část budovy je obvykle umístěn v její nejvyšší části a může mít podobu věžičky, kupole nebo otevřené galerie, jež se v italštině nazývá an altana, tedy česky altán.

Další možné informační zdroje

Hledat termín Belvedér ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Najít slovo Belvedér ve Wikizdrojích

Zkusit najít slovo Belvedér ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Vyhledat termín Belvedér ve fulltextu Seznam.cz

Hledat videa s názvem Belvedér na Youtube

Najít termín Belvedér ve vyhledávači Yandex

Dál můžete zkusit hledat slovo Belvedér například ve fulltextu Google.cz, v Lingea slovnících, v Microsoft Bing, ve vyhledávači chránícího soukromí - DuckDuckGo nebo v projektu slovnik.cz.

Náhodné definice slov, pojmů a odborných termínů

Nyní už nejspíš víte jaký je přesný význam slova Belvedér? resp. jaký je význam slova Belvedér? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Belvedér, odpověď na dotaz co je to Belvedér?. Víte např. kdo to je Oldřich Kaiser? Znáte a víte kdo je Milan Hnilička? Nezapomeňte prosím, že výrazy, hesla mohou mít víc významů podle toho o jaký obor se jedná. Proto případně zapátrejte po pojmu Belvedér i v jiných kategoriích (než stavebnictví). Některé texty jsme rozšířili i o krátkou citaci z Wikipedia.cz. K této citaci vždy uvádíme i odkaz na konkrétní stránku. S těmi lze dále pracovat při dodržení licence CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Vážení návštěvníci, děkujeme vám za navštívení našeho encyklopedického slovníku, který se zaměřuje na slovníková hesla, zajímavosti, definice odborných pojmů, přesné vysvětlení slov, známé i neznámé pojmy, popisy termínů s názvem Co Je To?.

Víte, co je to viz? Víte, že se nejedná o zkratku?