Co je to?
Definice odborného termínu, slova Triáž. Co znamená pojem Triáž z kategorie Lékařství?

Co je to Triáž? Význam slova

Co znamená výraz, termín, pojem, definice slova Triáž?

Triáž je výraz převzatý z francouzštiny, kde sloveso trier znamená vybrat, třídit, oddělovat nebo posunout. Užívá se v oblasti lékařství a třídí se podle něj pacienti. V praxi to znamená, že podle zhodnocení závažnosti stavu pacienta se určuje pořadí pro ošetření. K triáži dochází tehdy, když není možno v daný okamžik ošetřit všechny pacienty. Stanovuje se tak pořadí a naléhavost nouzového ošetření, přesunu nebo místa, kam bude pacient převezen. Autorem tohoto způsobu třídění je chirurg Dominique Jean Larrey, který již v době napoleonských válek nehleděl na hodnost zraněných, ale ošetřoval je a léčil podle toho, za jak závažná považoval jejich zranění a potřebu lékařské péče.
Kořeny takového způsobu třídění lze nalézt také v dokumentech z Egypta. Podobný vzorec používali také lékaři za první světové války na pohotovostech v blízkosti fronty. Zranění byli zařazováni do tří skupin, na ty, kteří přežijí i bez větší péče, dále na ty, kteří pravděpodobně nepřežijí ani při nejlepší péči, a na ty, kterým okamžitá pomoc určitě pomůže. Na těchto základech pak fungují i moderní triáže. Používá se především u hromadných nehod, kdy se pacienti označují třídícími kartami.


Co je to Triáž? Význam slova, termín, Definice odborného termínu, slova Triáž. Co znamená pojem Triáž z kategorie Lékařství?

Informace uvedené na těchto stránkách jsou bez záruky. Uvedený text byl přidán redaktory Superia.cz

Líbí se vám definice pojmu Triáž? Pak se o ní podělte s blízkými na Twitteru, Redditu nebo Facebooku.

 Sdílet na Redditu        Sdílet na Facebooku   Sdílet na Pinterestu     Sdílet na Twitteru    

Termín Triáž je v kategorii lékařství

Klíčová slova: lexikon, heslo, odborné názvosloví, význam slova, přesný výraz, význam pojmu, lékařství, názvosloví, co znamená, termín, slovo, formulace, vysvětlení, Triáž, popis, definice, pojem, wiki


Pojem Triáž je v kategorii lékařství, ilustrační obrázek

Co se píše ve Wikipedii o pojmu Triáž?

Níže uvedený text byl převzat z online encyklopedie Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Třídění pacientů nebo triáž (z francouzského výrazu trier) je proces určování priority ošetření pacientů na základě závažnosti jejich stavu. Používá se, pokud zdroje nestačí na okamžité ošetření všech; ovlivňuje pořadí a prioritu nouzového ošetření, odsunu nebo místa určení pacienta.
Termín triage pochází z francouzského slovesa trier, což znamená oddělit, třídit, posunout nebo vybrat.
Moderní lékařské třídění vynalezl chirurg Dominique Jean Larrey během napoleonských válek, který „léčil raněné podle pozorované závažnosti jejich zranění a naléhavosti lékařské péče, bez ohledu na jejich hodnost nebo národnost“, ačkoli obecný koncept stanovení priority podle prognózy je uveden v egyptském dokumentu ze 17. století př. n. l. Během první světové války bylo třídění dále využíváno francouzskými lékaři, kteří ošetřovali zraněné na bitevní frontě ve „stanicích první pomoci“ za frontou. Ti, kdo byli zodpovědní za odsun raněných z bojiště nebo za jejich péči, rozdělovali oběti do tří kategorií:
♦ Ti, kteří budou pravděpodobně žít, bez ohledu na to, jaká péče jim bude věnována;
♦ Ti, kteří pravděpodobně nebudou žít, bez ohledu na to, jakou péči jim věnují;
♦ Ti, kterým může okamžitá péče přinést pozitivní výsledek.

Další informační zdroje o slovu Triáž

Zkusit najít slovo Triáž ve fulltextu Seznam.cz

Hledat frázi Triáž na Google.cz

Najít výraz Triáž ve vyhledávači Yandex

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Triáž ve Wikimedia Commons

Hledat heslo Triáž ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Hledat pojem Triáž ve Wikislovníku

Dál můžete zkusit hledat slovo Triáž například ve videích na Youtube, v projektu slovnik.cz, ve Wikizdrojích, v Seznam.cz slovníku cizích slov nebo v ABC slovníku cizích slov a synonym.

Výběr náhodných pojmů, výrazů, odborných termínů a slov

Právě jste zjistili co znamená Triáž? resp. co se přesně ukrývá za slovem Triáž? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Triáž, odpověď na dotaz co je to Triáž?. Víte např. kdo to je Anže Kopitar? Znáte a víte kdo je Agnostik? Termíny, slova, pojmy, resp. hesla mohou mít různé významy v různých oborech lidské činnosti. Vyzkoušejte proto hledání v jiných kategoriích (než lékařství). Některé texty jsme rozšířili i o krátkou citaci z Wikipedia.cz. K této citaci vždy uvádíme i odkaz na konkrétní stránku. Takovéto texty spadají pod licencí CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Milí čtenáři, nezbývá než vám poděkovat za návštěvu stručného webového slovníku, který se zaměřuje na definice odborných pojmů, známé i neznámé pojmy, slovníková hesla, popisy termínů, přesné vysvětlení slov, zajímavosti s názvem Co Je To?.

Blízký východ je dnes hodně horká a diskutovaná oblast. Víte však, které země do této oblasti patří? Poznali byste jejich vlajky? Navštivte náš spřátelený web, který obsahuje nejenom vlajky zemí blízkého východu.