Co je to?
Výraz, termín, definice slova Inkluzivní vzdělávání. Co znamená odborný pojem Inkluzivní vzdělávání z kategorie Školství?

Co je to Inkluzivní vzdělávání? Význam slova

Co znamená výraz, termín, pojem, definice slova Inkluzivní vzdělávání?

Inkluzivní vzdělávání je vzdělávání všech členů společnosti bez rozdílu. Základní myšlenkou je umožnit vzdělávání i těm, kteří se od většiny nějakým způsobem liší. Dříve se inkluzivní vzdělávání týkalo pouze dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, dnes se jedná o mnohem širší skupinu jedinců.
V rámci tohoto vzdělávání se učí i společnost, že každý přináší jedinečný pohled na svět a životní zkušenosti, které obohatí i ostatní.


Co je to Inkluzivní vzdělávání? Význam slova, termín, Výraz, termín, definice slova Inkluzivní vzdělávání. Co znamená odborný pojem Inkluzivní vzdělávání z kategorie Školství?

Přes maximální snahu a opakovanou kontrolu mohou některé informace nesprávné, nepřesné či neaktuální. Tento text byl napsán redaktory Superia.cz

Uvedený text můžete pochopitelně sdílet s kamarády na Twitteru, Redditu, Pinterestu, Facebooku nebo na jiných, zde neuvedených sociálních sítích.

  Sdílet na Twitteru      Sdílet na Redditu        Sdílet na Facebooku   Sdílet na Pinterestu  

Výraz Inkluzivní vzdělávání se nachází v kategorii Školství

Klíčová slova: význam pojmu, přesný význam, definice, terminus technicus, wiki, popis, terminologie, vysvětlení, odborné názvosloví, slovník, definice pojmu, lexikon, Školství, synonymum, slovo, Školství, formulace, odborný výraz


Pojem Inkluzivní vzdělávání je v kategorii Školství, ilustrační obrázek

V encyklopedii Wikipedia se o termínu Inkluzivní vzdělávání dozvíte následující

Dále uvedený text byl převzat ze svobodné otevřené online encyklopedie Wikipedia. Více zde. Dostupné pod licencí CC-BY-SA.

Inkluzivní vzdělávání nebo inkluze je proces, jehož snahou je nastavení takového systému vzdělávání, který umožňuje všem dětem bez rozdílu plnit povinnou školní docházku, resp. navštěvovat školu, ideálně v místě jejich bydliště. Cílem inkluze je podporovat rovné šance dětí na vzdělávání.
Inkluzivní vzdělávání spadá pod společenský proces, jehož snahou je podporovat jedince tak, aby se mohl plně účastnit života společnosti (sociální inkluze) a měl přístup ke všem jejím zdrojům (zaměstnání, bydlení, volný čas apod.). Inkluze tedy přesahuje oblast vzdělávání. V současnosti je ale spojována zejména se systémem základního školství, které pokrývá důležité období v životě člověka.

Pro více informací o heslu Inkluzivní vzdělávání zkuste navštívit tyto odkazy

Zkusit najít pojem Inkluzivní vzdělávání ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Najít výraz Inkluzivní vzdělávání ve vyhledávači Yandex

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Inkluzivní vzdělávání ve vyhledávači DuckDuckGo

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Inkluzivní vzdělávání ve Wikimedia Commons

Vyhledat slovo Inkluzivní vzdělávání na Google.cz

Vyhledat heslo Inkluzivní vzdělávání ve Wikislovníku

Dál můžete zkusit hledat slovo Inkluzivní vzdělávání například ve Wikizdrojích, v Google překladači, v evropském vyhledávači Qwant, ve vyhledávači Seznam.cz nebo ve slovníku moderních slangových výrazů - Čeština 2.0.

Jaké pojmy, odborné termíny a hesla lidé hledají?

Nyní již víte jaká je definice termínu Inkluzivní vzdělávání? resp. co se přesně ukrývá za slovem Inkluzivní vzdělávání? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Inkluzivní vzdělávání, odpověď na dotaz co je to Inkluzivní vzdělávání?. Víte např. kdo to je Defraudant? Znáte a víte kdo je Lucie Zedníčková? Neměli byste zapomenout na to, že ke každému výrazu, může existovat víc definic v závislosti na oboru a kontextu. Proto se porozhlédněte i v jiných sekcích (než Školství). Některé pojmy jsou obohaceny o citaci z Wikipedie. U nich uvádíme i konkrétní url projektu kde se dozvíte více. Tyto lze přebírat, upravovat a dále šířit při splnění licenčního ujednání CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Vážení čtenáři, musíme vám poděkovat za návštěvu internetového encyklopedického slovníku, který se zaměřuje na slovníková hesla, významy slov, zajímavosti, popisy termínů, přesné vysvětlení slov, definice odborných pojmů s názvem Co Je To?.

Být, bydlit, obyvatel ... Vzpomenete si ještě na všechna vyjmenovaná slova po B?