Co je to?
Výraz, termín, definice slova Inkluzivní vzdělávání. Co znamená odborný pojem Inkluzivní vzdělávání z kategorie Školství?

Co je to Inkluzivní vzdělávání? Význam slova

Význam pojmu, termínu, vysvětlení výrazu Inkluzivní vzdělávání

Inkluzivní vzdělávání je vzdělávání všech členů společnosti bez rozdílu. Základní myšlenkou je umožnit vzdělávání i těm, kteří se od většiny nějakým způsobem liší. Dříve se inkluzivní vzdělávání týkalo pouze dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, dnes se jedná o mnohem širší skupinu jedinců.
V rámci tohoto vzdělávání se učí i společnost, že každý přináší jedinečný pohled na svět a životní zkušenosti, které obohatí i ostatní.


Co je to Inkluzivní vzdělávání? Význam slova, termín, Výraz, termín, definice slova Inkluzivní vzdělávání. Co znamená odborný pojem Inkluzivní vzdělávání z kategorie Školství?

Informace uvedené na těchto stránkách jsou bez záruky. Text napsán pro Superia.cz

Uvedený text s definicí slova Inkluzivní vzdělávání můžete samozřejmě sdílet s partnery, kolegy a kamarády na internetových společenských sítích typu Pinterest, Reddit, Twitter či Facebooku, který je z nich nejznámější a nejpopulárnější.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu    

Heslo Inkluzivní vzdělávání je v sekci Školství

Klíčová slova: názvosloví, Školství, co to je, lexikon, slovník, slovo, co je to Inkluzivní vzdělávání?, definice pojmu, popis, význam slova, terminus technicus, formulace, význam pojmu, odborné názvosloví, vysvětlení, informace, Školství, význam


Pojem Inkluzivní vzdělávání je v kategorii Školství, ilustrační obrázek

V online encyklopedii Wikipedia se o slovu Inkluzivní vzdělávání můžete dozvědět následující

Uvedená defice je převzata z internetové online encyklopedie Wikipedia. Odkaz na článek je zde. Licence CC-BY-SA.

Inkluzivní vzdělávání nebo inkluze je proces, jehož snahou je nastavení takového systému vzdělávání, který umožňuje všem dětem bez rozdílu plnit povinnou školní docházku, resp. navštěvovat školu, ideálně v místě jejich bydliště. Cílem inkluze je podporovat rovné šance dětí na vzdělávání.
Inkluzivní vzdělávání spadá pod společenský proces, jehož snahou je podporovat jedince tak, aby se mohl plně účastnit života společnosti (sociální inkluze) a měl přístup ke všem jejím zdrojům (zaměstnání, bydlení, volný čas apod.). Inkluze tedy přesahuje oblast vzdělávání. V současnosti je ale spojována zejména se systémem základního školství, které pokrývá důležité období v životě člověka.

Odkazy na vyhledávače, online encyklopedie a slovníky

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Inkluzivní vzdělávání ve vyhledávači DuckDuckGo

Najít pojem Inkluzivní vzdělávání ve Wikizdrojích

Zkusit najít slovo Inkluzivní vzdělávání na Google.cz

Vyhledat výraz Inkluzivní vzdělávání ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Zkusit najít výraz Inkluzivní vzdělávání ve vyhledávači Qwant

Zkusit najít heslo Inkluzivní vzdělávání ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Dál můžete zkusit hledat slovo Inkluzivní vzdělávání například ve Wikislovníku, v ABC slovníku cizích slov a synonym, ve vyhledávači Seznam.cz, v Microsoft Bing nebo v nabídce zboží na Heureka.cz.

Víte, co znamenají tato slova, odborné termíny a pojmy?

Právě jste se dozvěděli odpověď na otázku co to je Inkluzivní vzdělávání? resp. jaký je význam pojmu Inkluzivní vzdělávání? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Inkluzivní vzdělávání, odpověď na dotaz co je to Inkluzivní vzdělávání?. Víte např. kdo to je Rosalind Franklinová? Znáte a víte kdo je Jakub Michálek? Nezapomeňte prosím, že každé slovo může mít vícero významů v různém kontextu, v různých oborech. Nezbývá, než vám doporučit hledání v jiných kategoriích než je Školství. Některé pojmy obsahují i krátkou citaci z české Wikipedie včetně internetového odkazu na podrobný popis. Tyto texty lze potom kopírovat, editovat a dále šířit při splnění podmínek vyplývajících z licence CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Vážení čtenáři, děkujeme za návštěvu online projektu (slovníku) shromažďujícího popisy termínů, známé i neznámé pojmy, slovníková hesla, definice odborných pojmů, významy slov, přesné vysvětlení slov s názvem Co Je To?.

Být, bydlit, obyvatel ... Vzpomenete si ještě na všechna vyjmenovaná slova po B?