Co je to?
Definice výrazu, termínu Inkluzivní vzdělávání. Co znamená odborný pojem Inkluzivní vzdělávání z kategorie Školství?

Co je to Inkluzivní vzdělávání? Význam slova

Co znamená pojem, definice termínu Inkluzivní vzdělávání?

Inkluzivní vzdělávání je vzdělávání všech členů společnosti bez rozdílu. Základní myšlenkou je umožnit vzdělávání i těm, kteří se od většiny nějakým způsobem liší. Dříve se inkluzivní vzdělávání týkalo pouze dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, dnes se jedná o mnohem širší skupinu jedinců.
V rámci tohoto vzdělávání se učí i společnost, že každý přináší jedinečný pohled na svět a životní zkušenosti, které obohatí i ostatní.


Co je to Inkluzivní vzdělávání? Význam slova, termín, Definice výrazu, termínu Inkluzivní vzdělávání. Co znamená odborný pojem Inkluzivní vzdělávání z kategorie Školství?

Přes veškerou snahu je možné, že v text bude obsahovat chyby. Předem se za ně omlouváme. Text napsán pro Superia.cz

Sdílejte tuto stránku se slovem Inkluzivní vzdělávání s vašimi kamarády na sociálních sítích jako je Facebook a Twitter.

 Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu         Sdílet na Twitteru      Sdílet na Facebooku 

Pojem Inkluzivní vzdělávání je v kategorii Školství

Klíčová slova: co to je, Inkluzivní vzdělávání, definice pojmu, význam, přesný význam, slovník, co je to Inkluzivní vzdělávání?, význam slova, význam pojmu, co znamená, wiki, terminologie, terminus technicus, názvosloví, slovo, termín, odborný výraz, odborné názvosloví


Pojem Inkluzivní vzdělávání je v kategorii Školství, ilustrační obrázek

Co znamená pojem Inkluzivní vzdělávání? Výraz, definice slova z Wikipedie

Uvedené vysvětlení pojmu je převzato z webu Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Inkluzivní vzdělávání nebo inkluze je proces, jehož snahou je nastavení takového systému vzdělávání, který umožňuje všem dětem bez rozdílu plnit povinnou školní docházku, resp. navštěvovat školu, ideálně v místě jejich bydliště. Cílem inkluze je podporovat rovné šance dětí na vzdělávání.
Inkluzivní vzdělávání spadá pod společenský proces, jehož snahou je podporovat jedince tak, aby se mohl plně účastnit života společnosti (sociální inkluze) a měl přístup ke všem jejím zdrojům (zaměstnání, bydlení, volný čas apod.). Inkluze tedy přesahuje oblast vzdělávání. V současnosti je ale spojována zejména se systémem základního školství, které pokrývá důležité období v životě člověka.

Pro více informací o heslu Inkluzivní vzdělávání zkuste navštívit tyto odkazy

Najít termín Inkluzivní vzdělávání ve Wikislovníku

Najít pojem Inkluzivní vzdělávání ve vyhledávači Yandex

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Inkluzivní vzdělávání ve vyhledávači DuckDuckGo

Hledat heslo Inkluzivní vzdělávání ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Najít slovo Inkluzivní vzdělávání ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Zkusit najít výraz Inkluzivní vzdělávání ve fulltextu Seznam.cz

Dál můžete zkusit hledat slovo Inkluzivní vzdělávání například ve videích na Youtube, v nabídce zboží na Heureka.cz, ve Wikizdrojích, v evropském vyhledávači Qwant nebo v Lingea slovnících.

Náhodné definice slov, pojmů a odborných termínů

Právě nyní již víte jaký je význam slova Inkluzivní vzdělávání? resp. co přesně znamená slovo Inkluzivní vzdělávání? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Inkluzivní vzdělávání, odpověď na dotaz co je to Inkluzivní vzdělávání?. Víte např. kdo to je Rudolf Hrušínský nejmladší? Znáte a víte kdo je Tomáš Töpfer? Jednotlivé termíny, pojmy, slova mohou mít vícero významů podle různých oborů. Proto případně zapátrejte po pojmu Inkluzivní vzdělávání i v jiných kategoriích (než Školství). U části pojmů naleznete citaci z projektu Wikipedia včetně internetové adresy kde naleznete kompletní popis. Ty spadají pod licenci CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Vážení návštěvníci, děkujeme vám za návštěvu encyklopedického projektu shromažďujícího zajímavosti, popisy termínů, známé i neznámé pojmy, slovníková hesla, definice odborných pojmů, významy slov s názvem Co Je To?.

Být, bydlit, obyvatel ... Vzpomenete si ještě na všechna vyjmenovaná slova po B?