Co je to?
Výraz, termín, definice slova Inkluzivní vzdělávání. Co znamená odborný pojem Inkluzivní vzdělávání z kategorie Školství?

Co je to Inkluzivní vzdělávání? Význam slova

Pojem, definice termínu, vysvětlení slova Inkluzivní vzdělávání

Inkluzivní vzdělávání je vzdělávání všech členů společnosti bez rozdílu. Základní myšlenkou je umožnit vzdělávání i těm, kteří se od většiny nějakým způsobem liší. Dříve se inkluzivní vzdělávání týkalo pouze dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, dnes se jedná o mnohem širší skupinu jedinců.
V rámci tohoto vzdělávání se učí i společnost, že každý přináší jedinečný pohled na svět a životní zkušenosti, které obohatí i ostatní.


Co je to Inkluzivní vzdělávání? Význam slova, termín, Výraz, termín, definice slova Inkluzivní vzdělávání. Co znamená odborný pojem Inkluzivní vzdělávání z kategorie Školství?

Neručíme za aktuálnost a správnost uvedených informací, chyby vyhrazeny. Text vytvořen redaktory Superia.cz

Budeme rádi, pokud budete definici slova Inkluzivní vzdělávání sdílet s vašimi kamarády, známými a přáteli prostřednictvím níže uvedených buttonků na sociálních sítích Facebook, Reddit, Pinterest nebo Twitter.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu    

Termín Inkluzivní vzdělávání patří do sekce Školství

Klíčová slova: lexikon, Inkluzivní vzdělávání, názvosloví, přesný význam, Školství, co to je, význam slova, terminus technicus, termín, odborné názvosloví, co znamená, slovo, heslo, vysvětlení, definice pojmu, přesný výraz, informace, odborný výraz


Pojem Inkluzivní vzdělávání je v kategorii Školství, ilustrační obrázek

Co znamená pojem Inkluzivní vzdělávání? Definice slova, výraz, termín z Wikipedie

Následující popis pojmu byl převzat ze stránek Wikipedia.cz, více se dozvíte zde. Licence CC-BY-SA.

Inkluzivní vzdělávání nebo inkluze je proces, jehož snahou je nastavení takového systému vzdělávání, který umožňuje všem dětem bez rozdílu plnit povinnou školní docházku, resp. navštěvovat školu, ideálně v místě jejich bydliště. Cílem inkluze je podporovat rovné šance dětí na vzdělávání.
Inkluzivní vzdělávání spadá pod společenský proces, jehož snahou je podporovat jedince tak, aby se mohl plně účastnit života společnosti (sociální inkluze) a měl přístup ke všem jejím zdrojům (zaměstnání, bydlení, volný čas apod.). Inkluze tedy přesahuje oblast vzdělávání. V současnosti je ale spojována zejména se systémem základního školství, které pokrývá důležité období v životě člověka.

Další zdroje informací

Zkusit najít termín Inkluzivní vzdělávání ve vyhledávači Qwant

Najít slovo Inkluzivní vzdělávání ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Zkusit najít heslo Inkluzivní vzdělávání ve Wikislovníku

Vyhledat výraz Inkluzivní vzdělávání ve vyhledávači Yandex

Zkusit najít výraz Inkluzivní vzdělávání na Google.cz

Vyhledat heslo Inkluzivní vzdělávání ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Dál můžete zkusit hledat slovo Inkluzivní vzdělávání například ve vyhledávači chránícího soukromí - DuckDuckGo, v Google překladači, ve Wikizdrojích, ve vyhledávači Seznam.cz nebo ve slovníku moderních slangových výrazů - Čeština 2.0.

Vybrané odborné pojmy, termíny a slova

Tyto webové stránky vám přinesly odpověď na otázku co znamená Inkluzivní vzdělávání? resp. co se skrývá pod slovem Inkluzivní vzdělávání? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Inkluzivní vzdělávání, odpověď na dotaz co je to Inkluzivní vzdělávání?. Víte např. kdo to je Trader? Znáte a víte kdo je Ombudsman? Neměli byste zapomenout na to, že ke každému výrazu, může existovat víc definic v závislosti na oboru a kontextu. Proto prosím zapátrejte i v jiných kategoriích než je Školství. U některých textů najdete krátkou citaci z projektu Wikipedia včetně odkazu na kompletní text. Takovéto texty spadají pod licencí CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Děkujeme vám za návštěvu encyklopedického projektu shromažďujícího přesné vysvětlení slov, popisy termínů, slovníková hesla, známé i neznámé pojmy, významy slov, definice odborných pojmů s názvem Co Je To?.

Být, bydlit, obyvatel ... Vzpomenete si ještě na všechna vyjmenovaná slova po B?