Co je to?
Definice výrazu Inkluzivní vzdělávání. Co znamená odborný pojem Inkluzivní vzdělávání z kategorie Školství?

Co je Inkluzivní vzdělávání? Význam slova

Co znamená pojem, slovo, definice termínu Inkluzivní vzdělávání?

Inkluzivní vzdělávání je vzdělávání všech členů společnosti bez rozdílu. Základní myšlenkou je umožnit vzdělávání i těm, kteří se od většiny nějakým způsobem liší. Dříve se inkluzivní vzdělávání týkalo pouze dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, dnes se jedná o mnohem širší skupinu jedinců.
V rámci tohoto vzdělávání se učí i společnost, že každý přináší jedinečný pohled na svět a životní zkušenosti, které obohatí i ostatní.


Co je to Inkluzivní vzdělávání? Význam slova, termín, Definice výrazu Inkluzivní vzdělávání. Co znamená odborný pojem Inkluzivní vzdělávání z kategorie Školství?

Vyhrazujeme si možnost chyb v textech. Tento text byl napsán redaktory Superia.cz

Potěší nás, pokud budete sdílet tuto odpověď na otázku co je to Inkluzivní vzdělávání? s vašimi přáteli na Redditu, Facebooku, Pinterestu nebo na jiných tzv. sociálních sítích.

 Sdílet na Redditu        Sdílet na Pinterestu     Sdílet na Twitteru      Sdílet na Facebooku 

Pojem Inkluzivní vzdělávání je v sekci Školství

Klíčová slova: přesný výraz, význam, lexikon, terminus technicus, Inkluzivní vzdělávání, přesný význam, slovo, heslo, terminologie, vysvětlení, co to je, synonymum, definice, význam pojmu, co znamená, informace, odborné názvosloví, slovník


Pojem Inkluzivní vzdělávání je v kategorii Školství, ilustrační obrázek

Co znamená pojem Inkluzivní vzdělávání? Definice termínu, výrazu z Wikipedie

Následující definice pojmu pochází ze stránek Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Inkluzivní vzdělávání nebo inkluze je proces, jehož snahou je nastavení takového systému vzdělávání, který umožňuje všem dětem bez rozdílu plnit povinnou školní docházku, resp. navštěvovat školu, ideálně v místě jejich bydliště. Cílem inkluze je podporovat rovné šance dětí na vzdělávání.
Inkluzivní vzdělávání spadá pod společenský proces, jehož snahou je podporovat jedince tak, aby se mohl plně účastnit života společnosti (sociální inkluze) a měl přístup ke všem jejím zdrojům (zaměstnání, bydlení, volný čas apod.). Inkluze tedy přesahuje oblast vzdělávání. V současnosti je ale spojována zejména se systémem základního školství, které pokrývá důležité období v životě člověka.

Zkuste se dozvědět víc informací v následujících odkazech

Vyhledat slovo Inkluzivní vzdělávání na Google.cz

Hledat termín Inkluzivní vzdělávání ve Wikizdrojích

Najít slovo Inkluzivní vzdělávání ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Zkusit najít Inkluzivní vzdělávání ve fulltextu Seznam.cz

Vyhledat termín Inkluzivní vzdělávání ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Zkusit najít pojem Inkluzivní vzdělávání ve vyhledávači Yandex

Dál můžete zkusit hledat slovo Inkluzivní vzdělávání například ve vyhledávači chránícího soukromí - DuckDuckGo, v projektu slovnik.cz, ve videích na Youtube, v evropském vyhledávači Qwant nebo ve slovníku moderních slangových výrazů - Čeština 2.0.

Víte, co znamenají tato slova, odborné termíny a pojmy?

Text na tomto webu vám dal odpověď na otázku co je to Inkluzivní vzdělávání? resp. co se vlastně skrývá pod slovem Inkluzivní vzdělávání? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Inkluzivní vzdělávání, odpověď na dotaz co je to Inkluzivní vzdělávání?. Víte např. kdo to je Jiří Procházka? Znáte a víte kdo je Daniela Kolářová? Jednotlivá slova mohou mít vícero významů v různém kontextu, v různých oborech. Zkuste hledání odborného pojmu Inkluzivní vzdělávání i v jiné kategorii než je sekce Školství. Některé texty obsahují odkaz a krátkou citaci z české Wikipedie. Ty lze využívat v souladu s licencí CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Vážení návštěvníci, milí čtenáři, děkujeme vám za návštěvu webu shromažďujícího slovníková hesla, definice odborných pojmů, popisy termínů, zajímavosti, známé i neznámé pojmy, významy slov s názvem Co Je To?.

Být, bydlit, obyvatel ... Vzpomenete si ještě na všechna vyjmenovaná slova po B?