Co je to?
Odborný termín, výraz, slovo Kolokvium. Co znamená pojem Kolokvium z kategorie Školství?

Co je Kolokvium?

Pojem, definice termínu, vysvětlení slova Kolokvium

Kolokvium je slovo s více významy. Může jít o kolektivní rozhovor, shromáždění odborníků řešících společnou problematiku nebo také o zkoušku na vysoké škole. V tomto případě se jedná o ústní zkoušku, ovšem označení kolokvium je považováno za zastaralé.
Ten, kdo skládá tuto zkoušku, musí prokázat patřičné znalosti před odbornou komisí nebo zkoušejícím. Výsledkem je udělení osvědčení nebo titulu či jeho zamítnutí.


Co je to Kolokvium? Význam slova, termín, Odborný termín, výraz, slovo Kolokvium. Co znamená pojem Kolokvium z kategorie Školství?

Přes veškerou snahu je možné, že v text bude obsahovat chyby. Předem se za ně omlouváme. Text vytvořen pro server Superia.cz

Uvedený text můžete pochopitelně sdílet s dalšími osobami na sociálních sítích jako je Facebook, Pinterest, Síť X nebo Reddit. Stačí kliknout na tlačítko Sdílet.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru      Sdílet na Redditu        Sdílet na Pinterestu  

Heslo Kolokvium se nachází v kategorii Školství

Klíčová slova: Kolokvium, synonymum, pojem, odborné názvosloví, heslo, názvosloví, terminus technicus, popis, odborný výraz, wiki, význam pojmu, informace, co to je, definice, slovník, co je to Kolokvium?, význam slova, lexikon


Pojem Kolokvium je v kategorii Školství, ilustrační obrázek

Wikipedie píše o slovu Kolokvium?

Následující definice termínu byla převzata z internetového projektu Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Kolokvium (latinsky colloquium) může být:

♦ Ústní zkouška na vysoké škole
♦ Shromáždění odborníků k určité otázce (problematice)
♦ Společná rozmluva, rozhovor.

Další zdroje informací

Najít pojem Kolokvium ve Wikizdrojích

Zkusit najít termín Kolokvium ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Kolokvium ve Wikimedia Commons

Vyhledat slovo Kolokvium ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Najít heslo Kolokvium ve vyhledávači Yandex

Najít výraz Kolokvium ve fulltextu vyhledávače Info.com

Dál můžete zkusit hledat slovo Kolokvium například ve fulltextu Google.cz, v ABC slovníku cizích slov a synonym, v evropském vyhledávači Qwant, ve fulltextu Yahoo.com nebo v projektu slovnik.cz.

Náhodné definice slov, pojmů a odborných termínů

Tyto webové stránky vám přinesly odpověď na otázku jaký je přesný význam slova Kolokvium? resp. co to je Kolokvium? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Kolokvium, odpověď na dotaz co je to Kolokvium?. Víte např. kdo to je Jan Birke? Znáte a víte kdo je Petr Honzejk? Berte v potaz, že uvedené texty nejsou pravidelně aktualizovány. v různých oborech lidské činnosti. Proto případně zapátrejte po pojmu Kolokvium i v jiných kategoriích (než Školství). Některé pojmy obsahují doplňující definici z Wikipedie včetně url na konkrétní stránku. Jedná se o texty spadající pod licenci CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Milí čtenáři, nezbývá než vám poděkovat za návštěvu stručného webového slovníku, který se zaměřuje na definice odborných pojmů, významy slov, slovníková hesla, přesné vysvětlení slov, popisy termínů, zajímavosti s názvem Co Je To?.

Ať jste chodec, cyklistika nebo automobilista, měl byste znát dopravní značky a jejich význam.