Co je to?
Definice výrazu, termínu Volební právo. Co znamená odborný pojem Volební právo z kategorie Právo?

Co je to Volební právo? Význam slova

Co znamená termín Volební právo? Vysvětlení pojmu, definice hesla

Volební právo je druh občanského práva, který zaručuje občanům účast ve volbách do orgánů státní správy a samosprávy, popřípadě do různých funkcí. Může se jednat o aktivní volební právo, kdy občan mlže volit, a pasivní volební právo, kdy občan může být volen a smí kandidovat.
Rozlišuje se všeobecné volební právo, kdy smí volit svéprávní občané od určitého věku, aniž by byl omezován kvůli původu, pohlaví, rase, náboženství. Právo rovné zaručuje stejnou váhu každému hlasu, právo tajné znamená, že volič nemusí prozrazovat, komu dal hlas. Volba také může být přímá či nepřímá.


Co je to Volební právo? Význam slova, termín, Definice výrazu, termínu Volební právo. Co znamená odborný pojem Volební právo z kategorie Právo?

Neručíme za pravdivost uvedených informací. Tento text byl napsán redaktory Superia.cz

Budeme rádi, pokud budete definici slova Volební právo sdílet s blízkými na Twitteru, Redditu nebo Facebooku.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu    

Heslo Volební právo patří do sekce Právo

Klíčová slova: názvosloví, význam, odborný výraz, význam pojmu, synonymum, vysvětlení, význam slova, Právo, slovo, Volební právo, terminologie, Právo, co je to Volební právo?, informace, heslo, lexikon, terminus technicus, co to je


Pojem Volební právo je v kategorii Právo, ilustrační obrázek

V online encyklopedii Wikipedia se o slovu Volební právo můžete dozvědět následující

Následující definice pojmu pochází ze stránek Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Volební právo znamená právo občanů účastnit se voleb do státních a samosprávných orgánů a funkcí. Rozlišuje se přitom volební právo aktivní, které znamená, že občan smí volit, a volební právo pasivní, které znamená, že občan smí kandidovat a být volen.

Odkazy na vyhledávače, online encyklopedie a slovníky

Hledat slovo Volební právo ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Vyhledat slovo Volební právo na Google.cz

Najít slovo Volební právo ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Volební právo ve vyhledávači DuckDuckGo

Hledat videa s názvem Volební právo na Youtube

Zkusit najít výraz Volební právo ve vyhledávači Qwant

Dál můžete zkusit hledat slovo Volební právo například ve Wikislovníku, ve slovníku moderních slangových výrazů - Čeština 2.0, ve ruském vyhledávači Yandex, ve vyhledávači Seznam.cz nebo v Google překladači.

Výběr odborných pojmů, slov, termínů a výrazů

Tyto webové stránky vám přinesly odpověď na otázku jaký je přesný význam slova Volební právo? resp. jaký je význam pojmu Volební právo? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Volební právo, odpověď na dotaz co je to Volební právo?. Víte např. kdo to je Sok? Znáte a víte kdo je Podčlověk? Nezapomeňte prosím, že ke každému slovu může existovat vícero definic v různém kontextu, v různých oborech. Vyzkoušejte proto hledání v jiných kategoriích (než Právo). U některých textů najdete krátkou citaci z projektu Wikipedia včetně odkazu na kompletní text. Jedná se o texty spadající pod licenci CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Děkujeme našim čtenářům za návštěvu online encyklopedického projektu shromažďujícího významy slov, přesné vysvětlení slov, slovníková hesla, popisy termínů, známé i neznámé pojmy, definice odborných pojmů s názvem Co Je To?.

V diskuzích jste se možná setkali s různými zkratkami. Mezi nejrozšířenější zkratky patří BTW a IMHO. Víte co znamenají? Pokud ne, dozvíte se to zde.