Co je to?
Definice výrazu, termínu Volební právo. Co znamená odborný pojem Volební právo z kategorie Právo?

Co je to Volební právo? Význam slova

Význam termínu, výrazu, vysvětlení pojmu Volební právo

Volební právo je druh občanského práva, který zaručuje občanům účast ve volbách do orgánů státní správy a samosprávy, popřípadě do různých funkcí. Může se jednat o aktivní volební právo, kdy občan mlže volit, a pasivní volební právo, kdy občan může být volen a smí kandidovat.
Rozlišuje se všeobecné volební právo, kdy smí volit svéprávní občané od určitého věku, aniž by byl omezován kvůli původu, pohlaví, rase, náboženství. Právo rovné zaručuje stejnou váhu každému hlasu, právo tajné znamená, že volič nemusí prozrazovat, komu dal hlas. Volba také může být přímá či nepřímá.


Co je to Volební právo? Význam slova, termín, Definice výrazu, termínu Volební právo. Co znamená odborný pojem Volební právo z kategorie Právo?

Texty mohou obsahovat chyby nebo překlepy, za které se předem omlouváme. Výše uvedený text byl napsán redaktorkami Superia.cz

Sdílejte tento text s heslem Volební právo s kamarády na specializovaných společenských sítích Twitter, Redditu nebo Facebook.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu    

Výraz Volební právo patří do kategorie Právo

Klíčová slova: slovník, význam, co znamená, terminus technicus, význam slova, názvosloví, slovo, popis, odborný výraz, terminologie, Právo, přesný význam, přesný výraz, informace, termín, Právo, lexikon, co je to Volební právo?


Pojem Volební právo je v kategorii Právo, ilustrační obrázek

V encyklopedii Wikipedia se o termínu Volební právo dozvíte následující

Následující popis pojmu byl převzat ze stránek Wikipedia.cz, více se dozvíte zde. Licence CC-BY-SA.

Volební právo znamená právo občanů účastnit se voleb do státních a samosprávných orgánů a funkcí. Rozlišuje se přitom volební právo aktivní, které znamená, že občan smí volit, a volební právo pasivní, které znamená, že občan smí kandidovat a být volen.

Další informační zdroje

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Volební právo ve vyhledávači DuckDuckGo

Vyhledat výraz Volební právo ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Zkusit najít slovo Volební právo ve vyhledávači Qwant

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Volební právo ve Wikimedia Commons

Najít heslo Volební právo ve Wikislovníku

Hledat slovo Volební právo ve Wikizdrojích

Dál můžete zkusit hledat slovo Volební právo například ve ruském vyhledávači Yandex, v ABC slovníku cizích slov a synonym, v Seznam.cz slovníku cizích slov, ve fulltextu Google.cz nebo v Lingea slovnících.

Další vybraná hesla, odborné termíny a pojmy

Text na tomto webu vám dal odpověď na otázku co znamená slovo Volební právo? resp. co vlastně znamená slovo Volební právo? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Volební právo, odpověď na dotaz co je to Volební právo?. Víte např. kdo to je Školník? Znáte a víte kdo je Podčlověk? Jednotlivá slova, termíny, hesla můžou mít víc definic v různých oborech lidské činnosti. Doporučujeme vám hledat v jiných sekcích (než Právo). Některé texty jsou rozšířeny o citaci z české Wikipedie. Je zde uveden i odkaz na konkrétní stránku ze zmíněné encyklopedie. Tyto lze kopírovat, upravovat a dále sdílet při dodržení licence CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Milí čtenáři, děkujeme vám za návštívení online slovníku zaměřeného na významy slov, přesné vysvětlení slov, známé i neznámé pojmy, zajímavosti, popisy termínů, slovníková hesla s názvem Co Je To?.

V diskuzích jste se možná setkali s různými zkratkami. Mezi nejrozšířenější zkratky patří BTW a IMHO. Víte co znamenají? Pokud ne, dozvíte se to zde.