Co je to?
Výraz, termín, definice slova Volební právo. Co znamená odborný pojem Volební právo z kategorie Právo?

Co je Volební právo?

Význam pojmu, termínu, vysvětlení výrazu Volební právo

Volební právo je druh občanského práva, který zaručuje občanům účast ve volbách do orgánů státní správy a samosprávy, popřípadě do různých funkcí. Může se jednat o aktivní volební právo, kdy občan mlže volit, a pasivní volební právo, kdy občan může být volen a smí kandidovat.
Rozlišuje se všeobecné volební právo, kdy smí volit svéprávní občané od určitého věku, aniž by byl omezován kvůli původu, pohlaví, rase, náboženství. Právo rovné zaručuje stejnou váhu každému hlasu, právo tajné znamená, že volič nemusí prozrazovat, komu dal hlas. Volba také může být přímá či nepřímá.


Co je to Volební právo? Význam slova, termín, Výraz, termín, definice slova Volební právo. Co znamená odborný pojem Volební právo z kategorie Právo?

Provozovatel neručí za správnost či přesnost obsahu webových stránek. Zde Uvedený text byl zhotoven redaktory pro projekt Superia.cz

Definici pojmu Volební právo sdílejte s rodinou a kamarády na internetových sociálních sítích typu Pinterest, Reddit, Twitter (síť X) či Facebooku.

 Sdílet na Redditu        Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    

Heslo Volební právo je v kategorii právo

Klíčová slova: wiki, definice, co to je, vysvětlení, co je to Volební právo?, význam slova, odborný výraz, popis, terminus technicus, pojem, právo, definice pojmu, přesný význam, slovo, přesný výraz, právo, názvosloví, heslo


Pojem Volební právo je v kategorii právo, ilustrační obrázek

V online encyklopedii Wikipedia se o slovu Volební právo můžete dozvědět následující

Níže uvedená citace (text) je převzat z online projektu Wikipedie. Licence CC-BY-SA.

Volební právo znamená právo občanů účastnit se voleb do státních a samosprávných orgánů a funkcí. Rozlišuje se přitom volební právo aktivní, které znamená, že občan smí volit, a volební právo pasivní, které znamená, že občan smí kandidovat a být volen.

Pro další informace o termínu Volební právo zkuste tyto odkazy

Hledat slovo Volební právo ve Wikizdrojích

Vyhledat výraz Volební právo ve vyhledávači Yahoo

Hledat pojem Volební právo na Google obrázcích

Vyhledat výraz Volební právo ve vyhledávači Qwant

Zkusit najít pojem Volební právo ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Najít slovo Volební právo ve Wikislovníku

Dál můžete zkusit hledat slovo Volební právo například ve fulltextu Google.cz, v ABC slovníku cizích slov a synonym, v metavyhledávači Info.com, v obrázcích, videích a zvucích z projektu Wikimedia Commons nebo ve slovníku moderních slangových výrazů - Čeština 2.0.

Vybrané termíny, slova, pojmy

Právě nyní již víte jaký je přesný význam slova Volební právo? resp. co přesně znamená slovo Volební právo? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Volební právo, odpověď na dotaz co je to Volební právo?. Víte např. kdo to je Dederon? Znáte a víte kdo je Dakota Johnson? Litujem, že není v našich silách provádět pravidelně aktualizace všech textů. Pojmy mohou mít různé významy vzhledem k tomu, že se používají v rozdílných oborech lidské činnosti. Radíme proto zkusit hledat pojem Volební právo v dalších sekcích tohoto webu, v jiné kategorii než je právo. Některé texty jsme rozšířili i o krátkou citaci z Wikipedia.cz. K této citaci vždy uvádíme i odkaz na konkrétní stránku. Tyto texty lze potom kopírovat, editovat a dále šířit při splnění podmínek vyplývajících z licence CC-BY-SA.

Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Kategorie právo, Soudní budova, volební právo, ilustrační obrázek

Milí čtenáři, vážení návštěvníci, děkujeme za návštěvu webových stránek shromažďujících známé i neznámé pojmy, zajímavosti, popisy termínů, významy slov, definice odborných pojmů, slovníková hesla s názvem Co Je To?.

V diskuzích jste se možná setkali s různými zkratkami. Mezi nejrozšířenější zkratky patří BTW a IMHO. Víte co znamenají? Pokud ne, dozvíte se to zde.