Co je to?
Odborný výraz, definice slova Nabídka. Co znamená slovo Nabídka z kategorie Ekonomie?

Co je Nabídka? Definice pojmu

Co znamená termín, slovo, heslo, vysvětlení pojmu Nabídka?

Nabídka je pojem z oblasti ekonomiky, kdy je vyjádřena množstvím takového druhu zboží, které prodávající nabízí k prodeji za danou cenu. Množství zboží, které prodejce nabízí, se zvyšuje s rostoucí cenou. To se označuje jako zákon rostoucí nabídky. U nabídky se rozlišují tři základní druhy. Individuální nabídka je nabídkou jednoho výrobce a jednoho druhu služby či zboží. Nabídka tržní čili dílčí je taková nabídka, kterou dávají všichni výrobci určitého druhu zboží nebo služby na některém z trhů. Nabídka souhrnná či celková je nabídka všech výrobců všech druhů určitého zboží či služeb v jedné oblasti.
Nabídka se může měnit, jestliže se změní cena a to vyvolá změnu nabízeného množství. Ke změně dochází také změnou podmínek, třeba zvýšením ceny vstupů, v zemědělství třeba velkou úrodou zemědělských produktů. Nabídka je dále ovlivněna změnou ceny, náhradou zboží nebo komplementy či použitím nových technologií, které zvyšují produktivitu práce a další vlivy.


Co je to Nabídka? Význam slova, termín, Odborný výraz, definice slova Nabídka. Co znamená slovo Nabídka z kategorie Ekonomie?

Neručíme za pravdivost a aktuálnost informací zde uvedených. Uvedený text sepsán reaktory Superia.cz

Sdílejte tento text s heslem Nabídka s jinými lidmi na veřejných sociálních sítích (Facebook, Pinterest, Reddit či Twitter).

 Sdílet na Redditu        Sdílet na Pinterestu     Sdílet na Twitteru      Sdílet na Facebooku 

Termín Nabídka patří do kategorie ekonomie

Klíčová slova: význam slova, co to je, wiki, slovo, formulace, Nabídka, vysvětlení, názvosloví, ekonomie, slovník, terminologie, přesný význam, synonymum, co znamená, heslo, popis, význam pojmu, odborné názvosloví


Pojem Nabídka je v kategorii ekonomie, ilustrační obrázek

Ve Wikipedii se o heslu Nabídka dozvíte následující

(Text byl převzat z mnohojazyčné online encyklopedie Wikipedia) Licence CC-BY-SA.

Nabídka (značí se S, z anglického supply) je ekonomický pojem vyjadřující objem výstupu výroby, který chce vyrábějící subjekt na trhu prodat za určitou cenu. Rozlišujeme elastickou (pružnou) nabídku a neelastickou nabídku. Zákon rostoucí nabídky vysvětluje, že s rostoucí cenou roste nabízené množství tržních výstupů, toto platí i naopak. Toto se vysvětluje tím, že vysoké ceny zboží jsou pro nové a další výrobce stimulem, toto znamená, že vyšší výroba přinese vyšší zisk.

Další informace o pojmu Nabídka hledejte v níže uvedených zdrojích

Vyhledat pojem Nabídka ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Najít slovo Nabídka ve Wikislovníku

Zkusit najít termín Nabídka ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Hledat frázi Nabídka ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Vyhledat výraz Nabídka ve Wikizdrojích

Hledat videa s názvem Nabídka na Youtube

Dál můžete zkusit hledat slovo Nabídka například ve vyhledávači chránícího soukromí - DuckDuckGo, ve slovníku moderních slangových výrazů - Čeština 2.0, ve vyhledávači Seznam.cz, v evropském vyhledávači Qwant nebo v nabídce zboží na Heureka.cz.

Náhodných výběr odborných pojmů, termínů a slov

Tyto stránky vám umožnili zjistit jaká je definice slova Nabídka? resp. co přesně znamená slovo Nabídka? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Nabídka, odpověď na dotaz co je to Nabídka?. Víte např. kdo to je Údržbář? Znáte a víte kdo je Zdeněk Junák? Ke každému slovo může existovat víc definic podle toho o jaký obor se jedná. Pokuste se najít termín Nabídka i v jiné kategorii než v ekonomie. Vybrané texty jsou rozšířené o citaci z české verze internetové encyklopedie Wikipedia.cz. Samozřejmě uvádíme i odkaz na konkrétní podstránku tohoto projektu. Takový typ textu je distribuován pod licencí CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Vážení návštěvníci, děkujeme vám za navštívení našeho encyklopedického slovníku, který se zaměřuje na popisy termínů, zajímavosti, přesné vysvětlení slov, slovníková hesla, známé i neznámé pojmy, významy slov s názvem Co Je To?.

Osvěžte si plochu vaše počítače tím, že na ni umístíte nějakou pěknou tapetu. Vyberte si z mnoha kategorií o květin až po tapety aut.