Co je to?
Výraz, termín, definice slova Trojčlenka. Co znamená odborný pojem Trojčlenka z kategorie Matematika?

Co je Trojčlenka?

Co znamená pojem, definice termínu Trojčlenka?

Trojčlenka je jedním z matematických postupů. Jedná se o postup mechanický, který je využíván především při počítání na základě přímé a nepřímé úměrnosti. Díky trojčlence lze řešit úlohy i bez abstrakce.
Je založena na typových situacích, které je možno využít i pro skutečné problémy. Vychází se ze tří na sobě závislých údajů a vypočítává se čtvrtý. Přímá úměra pracuje s pravidlem čím více… tím více, nepřímá úměra uplatňuje pravidlo čím více… tím méně.


Co je to Trojčlenka? Význam slova, termín, Výraz, termín, definice slova Trojčlenka. Co znamená odborný pojem Trojčlenka z kategorie Matematika?

Nemůžeme ručit za přesnost, správnost a aktuálnost informací. Veškeré zde uvedené informace jsou bez záruky. Text vytvořen redaktory Superia.cz

Definici pojmu Trojčlenka sdílejte s rodinou a kamarády na internetových sociálních sítích typu Pinterest, Reddit, Twitter (síť X) či Facebooku.

 Sdílet na Redditu        Sdílet na Facebooku   Sdílet na Pinterestu     Sdílet na Twitteru    

Heslo Trojčlenka je v kategorii matematika

Klíčová slova: význam slova, definice pojmu, pojem, informace, formulace, terminologie, názvosloví, matematika, matematika, Trojčlenka, slovo, přesný význam, odborné názvosloví, heslo, synonymum, lexikon, význam, co to je


Pojem Trojčlenka je v kategorii matematika, ilustrační obrázek

Wikipedie píše o slovu Trojčlenka?

Následující text definice pojmu byl převzat z projektu Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Trojčlenka je mechanický matematický postup používaný při výpočtech založených na přímé a nepřímé úměrnosti. Přínos trojčlenky spočívá v možnosti vyřešení úlohy při absenci (vyššího) abstraktního uvažování — jedná se o typovou situaci, na kterou je možné převádět problémy z reálného, mimoškolního světa.
Trojčlenka je jakousi černou skříňkou (mechanismem, jehož vnitřní funkčnost není a z principu nemusí být známa), která v sobě obsahuje a počtáře odstiňuje od přepočtu na jednu jednotku. Trojčlenka vždy pracuje s dvěma veličinami (např. objemem práce a počtem pracovníků); na jejím vstupu jsou vždy tři (vzájemně početně operabilní) čísla, nejčastěji reálná, na výstupu jedno takové číslo; každé z těchto čtyř čísel vždy přináleží právě jedné této veličině a cílem trojčlenky je při zachování přímé nebo nepřímé úměrnosti, což je dalším a posledním jejím parametrem, najít adekvátní hodnotu poměru (v případě přímé úměrnosti) nebo součinu (v případě nepřímé úměrnosti) dvou vstupních hodnot reprezentujících rozdílné veličiny pro hodnotu třetí...šipka nahoru ,vede vždy od x neboli neznámé od hodnoty kterou chceme vypočítat , při přímé úměrnosti vede šipka vždy nahoru u obou stran ,ale při nepřímé úměrnosti vede šipka u x nahoru a v druhé straně dolů..., podle šipek také určujeme směr početních operací.

Odkazy na jiné weby

Zkusit najít termín Trojčlenka ve Wikizdrojích

Hledat výraz Trojčlenka na Google.cz

Najít výraz Trojčlenka ve fulltextu vyhledávače Info.com

Vyhledat slovo Trojčlenka ve Wikislovníku

Vyhledat heslo Trojčlenka ve vyhledávači Qwant

Hledat videa s názvem Trojčlenka na Youtube

Dál můžete zkusit hledat slovo Trojčlenka například ve vyhledávači chránícího soukromí - DuckDuckGo, v nabídce zboží na Heureka.cz, ve ekologickém vyhledávači Ecosia, ve fulltextu Yahoo.com nebo ve slovníku moderních slangových výrazů - Čeština 2.0.

Výběr odborných pojmů, slov, termínů a výrazů

Nyní již víte co to je Trojčlenka? resp. jaká je definice termínu Trojčlenka? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Trojčlenka, odpověď na dotaz co je to Trojčlenka?. Víte např. kdo to je Kongresman? Znáte a víte kdo je Alejandro Valverde? Pochopte prosím, že nemáme prostředky na častou aktualizaci všech textů. Pojmy mohou mít různé významy vzhledem k tomu, že se používají v rozdílných oborech lidské činnosti. Zkuste proto termín Trojčlenka hledat i v jiných kategoriích (než matematika). Některé texty jsme rozšířili i o krátkou citaci z Wikipedia.cz. K této citaci vždy uvádíme i odkaz na konkrétní stránku. Tyto texty lze potom kopírovat, editovat a dále šířit při splnění podmínek vyplývajících z licence CC-BY-SA.

Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Kategorie matematika, Matematik, trojčlenka, ilustrační obrázek

Milí čtenáři, musíme vám poděkovat za návštívení internetového slovníku, který shromažďuje slovníková hesla, přesné vysvětlení slov, známé i neznámé pojmy, významy slov, definice odborných pojmů, zajímavosti s názvem Co Je To?.

Píše se správně pýr nebo pír? A co to vůbec je? Pokud nevíte, podívejte se na stránku sem.