Co je to?
Definice výrazu, termínu Trojčlenka. Co znamená odborný pojem Trojčlenka z kategorie Matematika?

Co je to Trojčlenka? Význam slova

Co znamená termín, vysvětlení pojmu Trojčlenka?

Trojčlenka je jedním z matematických postupů. Jedná se o postup mechanický, který je využíván především při počítání na základě přímé a nepřímé úměrnosti. Díky trojčlence lze řešit úlohy i bez abstrakce.
Je založena na typových situacích, které je možno využít i pro skutečné problémy. Vychází se ze tří na sobě závislých údajů a vypočítává se čtvrtý. Přímá úměra pracuje s pravidlem čím více… tím více, nepřímá úměra uplatňuje pravidlo čím více… tím méně.


Co je to Trojčlenka? Význam slova, termín, Definice výrazu, termínu Trojčlenka. Co znamená odborný pojem Trojčlenka z kategorie Matematika?

Informace uvedené na těchto stránkách jsou bez záruky. Výše uvedený text byl napsán redaktorkami Superia.cz

Zaujalo vás slovo, termín Trojčlenka? Potom se o definici podělte s vašimi známými a kamarády na Twitteru, Redditu, Pinterestu, Facebooku nebo na jiných, zde neuvedených sociálních sítích.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu    

Heslo Trojčlenka se nachází v kategorii Matematika

Klíčová slova: význam slova, slovník, slovo, synonymum, terminus technicus, odborné názvosloví, wiki, co znamená, informace, Matematika, co je to Trojčlenka?, definice pojmu, Matematika, terminologie, přesný význam, co to je, definice, význam pojmu


Pojem Trojčlenka je v kategorii Matematika, ilustrační obrázek

Co píše online projekt Wikipedia o pojmu Trojčlenka?

Následující definice termínu byla převzata z internetového projektu Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Trojčlenka je mechanický matematický postup používaný při výpočtech založených na přímé a nepřímé úměrnosti. Přínos trojčlenky spočívá v možnosti vyřešení úlohy při absenci (vyššího) abstraktního uvažování — jedná se o typovou situaci, na kterou je možné převádět problémy z reálného, mimoškolního světa.
Trojčlenka je jakousi černou skříňkou (mechanismem, jehož vnitřní funkčnost není a z principu nemusí být známa), která v sobě obsahuje a počtáře odstiňuje od přepočtu na jednu jednotku. Trojčlenka vždy pracuje s dvěma veličinami (např. objemem práce a počtem pracovníků); na jejím vstupu jsou vždy tři (vzájemně početně operabilní) čísla, nejčastěji reálná, na výstupu jedno takové číslo; každé z těchto čtyř čísel vždy přináleží právě jedné této veličině a cílem trojčlenky je při zachování přímé nebo nepřímé úměrnosti, což je dalším a posledním jejím parametrem, najít adekvátní hodnotu poměru (v případě přímé úměrnosti) nebo součinu (v případě nepřímé úměrnosti) dvou vstupních hodnot reprezentujících rozdílné veličiny pro hodnotu třetí...šipka nahoru ,vede vždy od x neboli neznámé od hodnoty kterou chceme vypočítat , při přímé úměrnosti vede šipka vždy nahoru u obou stran ,ale při nepřímé úměrnosti vede šipka u x nahoru a v druhé straně dolů..., podle šipek také určujeme směr početních operací.

Hledejte v dalších zdrojích

Najít slovo Trojčlenka ve vyhledávači Qwant

Vyhledat heslo Trojčlenka ve vyhledávači Yandex

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Trojčlenka ve vyhledávači DuckDuckGo

Hledat videa s názvem Trojčlenka na Youtube

Zkusit najít pojem Trojčlenka ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Vyhledat termín Trojčlenka ve Wikizdrojích

Dál můžete zkusit hledat slovo Trojčlenka například ve Wikislovníku, v Google překladači, v Microsoft Bing, ve ekologickém vyhledávači Ecosia nebo v nabídce zboží na Heureka.cz.

Náhodná hesla, významy slov, odborných termíny, výrazy a pojmy

Tyto stránky vám umožnili zjistit co to je Trojčlenka? resp. co se vlastně skrývá pod slovem Trojčlenka? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Trojčlenka, odpověď na dotaz co je to Trojčlenka?. Víte např. kdo to je Nela Boudová? Znáte a víte kdo je Monetarista? Jednotlivá slova, termíny, hesla můžou mít víc definic podle toho o jaký obor se jedná. Proto se porozhlédněte i v jiných sekcích (než Matematika). Některé pojmy obsahují doplňující definici z Wikipedie včetně url na konkrétní stránku. S těmi lze dále pracovat při dodržení licence CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Vážení čtenáři, děkujeme vám za návštěvu projektu shromažďujícího přesné vysvětlení slov, zajímavosti, významy slov, slovníková hesla, známé i neznámé pojmy, popisy termínů s názvem Co Je To?.

Píše se správně pýr nebo pír? A co to vůbec je? Pokud nevíte, podívejte se na stránku sem.