Co je to?
Definice výrazu, termínu Trojčlenka. Co znamená odborný pojem Trojčlenka z kategorie Matematika?

Co je to Trojčlenka? Význam slova

Vysvětlení pojmu, termínu, hesla, výrazu Trojčlenka

Trojčlenka je jedním z matematických postupů. Jedná se o postup mechanický, který je využíván především při počítání na základě přímé a nepřímé úměrnosti. Díky trojčlence lze řešit úlohy i bez abstrakce.
Je založena na typových situacích, které je možno využít i pro skutečné problémy. Vychází se ze tří na sobě závislých údajů a vypočítává se čtvrtý. Přímá úměra pracuje s pravidlem čím více… tím více, nepřímá úměra uplatňuje pravidlo čím více… tím méně.


Co je to Trojčlenka? Význam slova, termín, Definice výrazu, termínu Trojčlenka. Co znamená odborný pojem Trojčlenka z kategorie Matematika?

Veškeré texty jsou bez záruky. Napsáno redaktory Superia.cz

Doporučujeme sdílet tento text s přáteli a kamarády prostřednictvím uvedených tlačítek na sociálních sítích Facebook nebo Twitter.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu    

Výraz Trojčlenka patří do sekce Matematika

Klíčová slova: terminus technicus, formulace, pojem, heslo, synonymum, odborné názvosloví, co to je, přesný význam, termín, popis, přesný výraz, Matematika, slovník, lexikon, slovo, odborný výraz, terminologie, definice


Pojem Trojčlenka je v kategorii Matematika, ilustrační obrázek

Co označuje termín Trojčlenka? Výraz, definice slova z projektu Wikipedia

Následující popis termínu byl převzat z otevřené online encyklopedie, ze známé Wikipedie. Pro více informací klikněte na odkaz. Licence CC-BY-SA.

Trojčlenka je mechanický matematický postup používaný při výpočtech založených na přímé a nepřímé úměrnosti. Přínos trojčlenky spočívá v možnosti vyřešení úlohy při absenci (vyššího) abstraktního uvažování — jedná se o typovou situaci, na kterou je možné převádět problémy z reálného, mimoškolního světa.
Trojčlenka je jakousi černou skříňkou (mechanismem, jehož vnitřní funkčnost není a z principu nemusí být známa), která v sobě obsahuje a počtáře odstiňuje od přepočtu na jednu jednotku. Trojčlenka vždy pracuje s dvěma veličinami (např. objemem práce a počtem pracovníků); na jejím vstupu jsou vždy tři (vzájemně početně operabilní) čísla, nejčastěji reálná, na výstupu jedno takové číslo; každé z těchto čtyř čísel vždy přináleží právě jedné této veličině a cílem trojčlenky je při zachování přímé nebo nepřímé úměrnosti, což je dalším a posledním jejím parametrem, najít adekvátní hodnotu poměru (v případě přímé úměrnosti) nebo součinu (v případě nepřímé úměrnosti) dvou vstupních hodnot reprezentujících rozdílné veličiny pro hodnotu třetí...šipka nahoru ,vede vždy od x neboli neznámé od hodnoty kterou chceme vypočítat , při přímé úměrnosti vede šipka vždy nahoru u obou stran ,ale při nepřímé úměrnosti vede šipka u x nahoru a v druhé straně dolů..., podle šipek také určujeme směr početních operací.

Hledejte v dalších zdrojích

Hledat výraz Trojčlenka na Google.cz

Hledat heslo Trojčlenka ve vyhledávači Yandex

Hledat pojem Trojčlenka ve fulltextu Seznam.cz

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Trojčlenka ve vyhledávači DuckDuckGo

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Trojčlenka ve Wikimedia Commons

Hledat termín Trojčlenka ve Wikislovníku

Dál můžete zkusit hledat slovo Trojčlenka například ve Wikizdrojích, v projektu slovnik.cz, v evropském vyhledávači Qwant, v Seznam.cz slovníku cizích slov nebo v ABC slovníku cizích slov a synonym.

Doporučené odborné pojmy, termíny, výrazy a hesla

Na této webové stránce jste se dozvěděli co znamená slovo Trojčlenka? resp. co vlastně znamená slovo Trojčlenka? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Trojčlenka, odpověď na dotaz co je to Trojčlenka?. Víte např. kdo to je Legionář? Znáte a víte kdo je Rastislav Maďar? Nezapomeňte, že jednotlivé výrazy mohou mít víc významů podle toho o jaký obor se jedná. Vyzkoušejte proto i příslušná synonyma a homonyma v jiných sekcích než Matematika. U některých textů citujeme českou Wikipedii. Spolu s krátkou citací (textem) vždy uvádíme u url adresu projektu. Takový typ textu spadá pod licenci CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Děkujeme, že jste navštívili online slovníkový projekt zaměřený na známé i neznámé pojmy, definice odborných pojmů, slovníková hesla, popisy termínů, významy slov, zajímavosti s názvem Co Je To?.

Píše se správně pýr nebo pír? A co to vůbec je? Pokud nevíte, podívejte se na stránku sem.