Co je to?
Definice výrazu, termínu Trojčlenka. Co znamená odborný pojem Trojčlenka z kategorie Matematika?

Co je to Trojčlenka? Význam slova

Pojem, definice termínu, vysvětlení slova Trojčlenka

Trojčlenka je jedním z matematických postupů. Jedná se o postup mechanický, který je využíván především při počítání na základě přímé a nepřímé úměrnosti. Díky trojčlence lze řešit úlohy i bez abstrakce.
Je založena na typových situacích, které je možno využít i pro skutečné problémy. Vychází se ze tří na sobě závislých údajů a vypočítává se čtvrtý. Přímá úměra pracuje s pravidlem čím více… tím více, nepřímá úměra uplatňuje pravidlo čím více… tím méně.


Co je to Trojčlenka? Význam slova, termín, Definice výrazu, termínu Trojčlenka. Co znamená odborný pojem Trojčlenka z kategorie Matematika?

Omlouváme se za možné chyby v textech. Uvedený text byl přidán redaktory Superia.cz

Tento text (Trojčlenka) můžete sdílet s partnery, kolegy a kamarády na internetových společenských sítích typu Pinterest, Reddit, Twitter či Facebooku, který je z nich nejznámější a nejpopulárnější.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu    

Termín Trojčlenka patří do kategorie Matematika

Klíčová slova: informace, terminus technicus, popis, co je to Trojčlenka?, význam, formulace, význam slova, terminologie, přesný význam, význam pojmu, wiki, co znamená, vysvětlení, Matematika, slovník, pojem, odborný výraz, synonymum


Pojem Trojčlenka je v kategorii Matematika, ilustrační obrázek

Co znamená pojem Trojčlenka? Definice slova, výraz, termín z Wikipedie

Uvedené vysvětlení pojmu je převzato z webu Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Trojčlenka je mechanický matematický postup používaný při výpočtech založených na přímé a nepřímé úměrnosti. Přínos trojčlenky spočívá v možnosti vyřešení úlohy při absenci (vyššího) abstraktního uvažování — jedná se o typovou situaci, na kterou je možné převádět problémy z reálného, mimoškolního světa.
Trojčlenka je jakousi černou skříňkou (mechanismem, jehož vnitřní funkčnost není a z principu nemusí být známa), která v sobě obsahuje a počtáře odstiňuje od přepočtu na jednu jednotku. Trojčlenka vždy pracuje s dvěma veličinami (např. objemem práce a počtem pracovníků); na jejím vstupu jsou vždy tři (vzájemně početně operabilní) čísla, nejčastěji reálná, na výstupu jedno takové číslo; každé z těchto čtyř čísel vždy přináleží právě jedné této veličině a cílem trojčlenky je při zachování přímé nebo nepřímé úměrnosti, což je dalším a posledním jejím parametrem, najít adekvátní hodnotu poměru (v případě přímé úměrnosti) nebo součinu (v případě nepřímé úměrnosti) dvou vstupních hodnot reprezentujících rozdílné veličiny pro hodnotu třetí...šipka nahoru ,vede vždy od x neboli neznámé od hodnoty kterou chceme vypočítat , při přímé úměrnosti vede šipka vždy nahoru u obou stran ,ale při nepřímé úměrnosti vede šipka u x nahoru a v druhé straně dolů..., podle šipek také určujeme směr početních operací.

Jiné zdroje informací o pojmu Trojčlenka

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Trojčlenka ve vyhledávači DuckDuckGo

Zkusit najít termín Trojčlenka ve vyhledávači Qwant

Hledat výraz Trojčlenka ve Wikislovníku

Vyhledat slovo Trojčlenka ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Najít termín Trojčlenka na Google.cz

Zkusit najít pojem Trojčlenka ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Dál můžete zkusit hledat slovo Trojčlenka například v obrázcích, videích a zvucích z projektu Wikimedia Commons, v Lingea slovnících, v Microsoft Bing, ve videích na Youtube nebo v projektu slovnik.cz.

Vybrané odborné pojmy, termíny a slova

Tyto webové stránky vám přinesly odpověď na otázku jaká je definice slova Trojčlenka? resp. co se vlastně skrývá pod slovem Trojčlenka? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Trojčlenka, odpověď na dotaz co je to Trojčlenka?. Víte např. kdo to je Protestant? Znáte a víte kdo je Rastislav Maďar? Termíny, slova, pojmy, resp. hesla mohou mít různé významy v závislosti na oboru a kontextu. Proto prosím zapátrejte i v jiných kategoriích než je Matematika. Vybrané texty jsou rozšířené o citaci z české verze internetové encyklopedie Wikipedia.cz. Samozřejmě uvádíme i odkazu na konkrétní podstránku tohoto projektu. Takovéto texty spadají pod licencí CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Milí čtenáři, nezbývá než vám poděkovat za návštěvu stručného webového slovníku, který se zaměřuje na zajímavosti, významy slov, definice odborných pojmů, přesné vysvětlení slov, popisy termínů, známé i neznámé pojmy s názvem Co Je To?.

Píše se správně pýr nebo pír? A co to vůbec je? Pokud nevíte, podívejte se na stránku sem.