Co je to?
Definice výrazu, termínu Trojčlenka. Co znamená odborný pojem Trojčlenka z kategorie Matematika?

Co je to Trojčlenka? Význam slova

Pojem, definice termínu, vysvětlení slova Trojčlenka

Trojčlenka je jedním z matematických postupů. Jedná se o postup mechanický, který je využíván především při počítání na základě přímé a nepřímé úměrnosti. Díky trojčlence lze řešit úlohy i bez abstrakce.
Je založena na typových situacích, které je možno využít i pro skutečné problémy. Vychází se ze tří na sobě závislých údajů a vypočítává se čtvrtý. Přímá úměra pracuje s pravidlem čím více… tím více, nepřímá úměra uplatňuje pravidlo čím více… tím méně.


Co je to Trojčlenka? Význam slova, termín, Definice výrazu, termínu Trojčlenka. Co znamená odborný pojem Trojčlenka z kategorie Matematika?

Uvedené informace jsou bez záruky. Text vytvořen redaktory Superia.cz

Zaujala vás definice slova Trojčlenka? Pak se o tuto stránku podělte s kamarády na specializovaných společenských sítích Twitter, Redditu nebo Facebook.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu    

Pojem Trojčlenka je v kategorii Matematika

Klíčová slova: slovník, názvosloví, přesný výraz, přesný význam, heslo, co je to Trojčlenka?, Matematika, definice pojmu, termín, odborný výraz, pojem, wiki, definice, formulace, vysvětlení, informace, terminus technicus, Matematika


Pojem Trojčlenka je v kategorii Matematika, ilustrační obrázek

Co znamená pojem Trojčlenka? Výraz, definice slova z Wikipedie

Následující text definice byl převzat ze stránek Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Trojčlenka je mechanický matematický postup používaný při výpočtech založených na přímé a nepřímé úměrnosti. Přínos trojčlenky spočívá v možnosti vyřešení úlohy při absenci (vyššího) abstraktního uvažování — jedná se o typovou situaci, na kterou je možné převádět problémy z reálného, mimoškolního světa.
Trojčlenka je jakousi černou skříňkou (mechanismem, jehož vnitřní funkčnost není a z principu nemusí být známa), která v sobě obsahuje a počtáře odstiňuje od přepočtu na jednu jednotku. Trojčlenka vždy pracuje s dvěma veličinami (např. objemem práce a počtem pracovníků); na jejím vstupu jsou vždy tři (vzájemně početně operabilní) čísla, nejčastěji reálná, na výstupu jedno takové číslo; každé z těchto čtyř čísel vždy přináleží právě jedné této veličině a cílem trojčlenky je při zachování přímé nebo nepřímé úměrnosti, což je dalším a posledním jejím parametrem, najít adekvátní hodnotu poměru (v případě přímé úměrnosti) nebo součinu (v případě nepřímé úměrnosti) dvou vstupních hodnot reprezentujících rozdílné veličiny pro hodnotu třetí...šipka nahoru ,vede vždy od x neboli neznámé od hodnoty kterou chceme vypočítat , při přímé úměrnosti vede šipka vždy nahoru u obou stran ,ale při nepřímé úměrnosti vede šipka u x nahoru a v druhé straně dolů..., podle šipek také určujeme směr početních operací.

Odkazy na jiné online zdroje a weby

Najít termín Trojčlenka ve fulltextu Seznam.cz

Vyhledat heslo Trojčlenka ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Najít pojem Trojčlenka ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Trojčlenka ve Wikimedia Commons

Hledat videa s názvem Trojčlenka na Youtube

Zkusit najít pojem Trojčlenka ve vyhledávači Qwant

Dál můžete zkusit hledat slovo Trojčlenka například ve fulltextu Google.cz, v ABC slovníku cizích slov a synonym, v Microsoft Bing, ve ruském vyhledávači Yandex nebo v projektu slovnik.cz.

Výběr odborných pojmů, slov, termínů a výrazů

Na stránce jste se mohli dozvědět: co je to Trojčlenka? resp. jaký je význam slova Trojčlenka? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Trojčlenka, odpověď na dotaz co je to Trojčlenka?. Víte např. kdo to je Eva Horká? Znáte a víte kdo je Antonín Zápotocký? Nezapomeňte prosím, že výrazy, hesla mohou mít víc významů v závislosti na oboru a kontextu. Zkuste proto termín Trojčlenka hledat i v jiných kategoriích (než Matematika) U části pojmů naleznete citaci z projektu Wikipedia včetně internetové adresy kde naleznete kompletní popis. Takový text je šířen pod licencí CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Děkujeme za návštěvu online internetového slovníku zaměřeného především na významy slov, zajímavosti, definice odborných pojmů, známé i neznámé pojmy, slovníková hesla, popisy termínů s názvem Co Je To?.

Píše se správně pýr nebo pír? A co to vůbec je? Pokud nevíte, podívejte se na stránku sem.