Co je to?
Výraz, termín, definice slova Právní norma. Co znamená odborný pojem Právní norma z kategorie Právo?

Co je to Právní norma? Význam slova

Význam termínu, výrazu, vysvětlení pojmu Právní norma

Právní norma je označení pro to, co je považováno za správné, a toto vyjádření je právně závazné. Jde o příkaz, povolení, zákaz nebo předpis, které vyplývají z právního řádu. Stanoveny jsou také prostředky nebo nástroje, kterými může být dodržování právní normy vymáháno.
Mnoho norem se nachází v právních předpisech, jako jsou např. zákony nebo vyhlášky. Jako normu lze pociťovat obecně uznávaná pravidla bez ohledu na to, zda jsou či nejsou psaná.


Co je to Právní norma? Význam slova, termín, Výraz, termín, definice slova Právní norma. Co znamená odborný pojem Právní norma z kategorie Právo?

Vyhrazujeme si možnost chyb v textech. Výše uvedený text byl napsán redaktorkami Superia.cz

Zaujala vás definice pojmu Právní norma? Pak se o ní podělte se známými na internetových společenských sítích typu Pinterest, Reddit, Twitter či Facebooku, který je z nich nejznámější a nejpopulárnější.

  Sdílet na Twitteru      Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu        Sdílet na Facebooku 

Výraz Právní norma patří do sekce právo

Klíčová slova: heslo, terminus technicus, slovo, lexikon, co znamená, právo, co to je, odborné názvosloví, vysvětlení, názvosloví, přesný výraz, Právní norma, právo, termín, popis, synonymum, terminologie, význam pojmu


Pojem Právní norma je v kategorii právo, ilustrační obrázek

V encyklopedii Wikipedia se o termínu Právní norma dozvíte následující

Následující text definice byl převzat ze stránek Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Právní norma je norma, tedy vyjádření toho, co má být, která je zároveň právně závazná. Jedná se o označení pro jeden obecný příkaz, zákaz nebo dovolení vyplývající z právního řádu včetně nástrojů a zmocnění k jeho dosažení nebo vymáhání. Právní předpis (například zákon, vyhláška apod.) zpravidla obsahuje mnoho právních norem, některé právní předpisy ale neobsahují žádnou právní normu (deklarativní zákony, jako je například zákon o zásluhách Edvarda Beneše) nebo obsahují jen neúplné právní normy.

Jiné doporučené zdroje informací

Najít výraz Právní norma na Google.cz

Hledat výraz Právní norma ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Hledat videa s názvem Právní norma na Youtube

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Právní norma ve Wikimedia Commons

Hledat slovo Právní norma ve vyhledávači Qwant

Vyhledat termín Právní norma ve vyhledávači Yandex

Dál můžete zkusit hledat slovo Právní norma například ve vyhledávači chránícího soukromí - DuckDuckGo, v Lingea slovnících, ve ekologickém vyhledávači Ecosia, ve Wikizdrojích nebo v ABC slovníku cizích slov a synonym.

Jaké pojmy, odborné termíny a hesla lidé hledají?

Teď už víte co znamená slovo Právní norma? resp. jaká je definice termínu Právní norma? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Právní norma, odpověď na dotaz co je to Právní norma?. Víte např. kdo to je Technolog? Znáte a víte kdo je Petr Vrána? Ke každému slovo může existovat víc definic v různém kontextu, v různých oborech. Proto případně zapátrejte i v jiných kategoriích (než právo). U některých textů citujeme českou Wikipedii. Spolu s krátkou citací (textem) vždy uvádíme u url adresu projektu. Tyto lze kopírovat, upravovat a dále sdílet při dodržení licence CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Milí čtenáři, děkujeme vám za návštívení online slovníku zaměřeného na zajímavosti, významy slov, známé i neznámé pojmy, popisy termínů, přesné vysvětlení slov, slovníková hesla s názvem Co Je To?.

Máte rádi přírodu a zvířata? Pokud je vaše odpověď ano, určitě si vyberete nějakou pěknou tapetu na plochu vašeho počítače z naší partnerské webové stránky.