Co je to?
Výraz, termín, definice slova Deteriorace. Co znamená odborný pojem Deteriorace z kategorie Nemoce?

Co je to Deteriorace? Význam slova

Vysvětlení pojmu, termínu, hesla, výrazu Deteriorace

Deteriorace znamená zhoršení nebo krátkodobé snížení, redukování, degradaci dovedností a schopností a celkově klesající výkonnost v dané oblasti. V oblasti lékařství se tento pojem používá, jestliže se celkově zhoršují jak funkce organismu, tak osobnosti, a není možno pozorovat zjevnou příčinu. Deteriorace je i označením pro snížení rozumových schopností, které je krátkodobé a dočasné. Člověku se tak zhorší intelektové schopnosti, např. při úrazu hlavy, nadměrném požívání alkoholu nebo určitých onemocněních.


Co je to Deteriorace? Význam slova, termín, Výraz, termín, definice slova Deteriorace. Co znamená odborný pojem Deteriorace z kategorie Nemoce?

Chyby vyhrazeny. Text napsán pro Superia.cz

Definici pojmu Deteriorace sdílejte s kolegy na specializovaných společenských sítích Twitter, Redditu nebo Facebook.

  Sdílet na Twitteru      Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Facebooku   Sdílet na Redditu      

Pojem Deteriorace je v kategorii nemoce

Klíčová slova: terminus technicus, názvosloví, slovník, wiki, nemoce, odborný výraz, význam, definice pojmu, přesný výraz, terminologie, heslo, definice, vysvětlení, synonymum, termín, význam pojmu, odborné názvosloví, nemoce


Pojem Deteriorace je v kategorii nemoce, ilustrační obrázek

Ve Wikipedii se o termínu Deteriorace píše následující

(Uvedený text pochází online encyklopedie Wikipedia.cz) Licence CC-BY-SA.

Deteriorace (z lat. deterior, horší, slabší) znamená obecně zhoršování.
V medicíně zhoršování všech funkcí organismu i osobnosti bez zjevné příčiny. Mnoho[kdo?] slovníků cizích slov uvádí deterioraci také jako dočasné, krátkodobé snížení rozumových schopností. Vzniká na bázi organických procesů a dominantní je postižení intelektu. Příčinou bývá dlouhodobé užívání alkoholu, což vede k poškození mozku, ale také úrazy hlavy nebo encefalitida. To vše způsobí, že se inteligentní člověk začne chovat jako primitiv, tzn. že degraduje v intelektuální oblasti.
Index deteriorace udává zhoršení intelektových schopností při demenci, vyjádřené v procentech v porovnání s premorbidním (z lat. morbus - nemoc) intelektem.

Linky na další online zdroje

Hledat videa s názvem Deteriorace na Youtube

Vyhledat slovo Deteriorace ve vyhledávači Qwant

Zkusit najít slovo Deteriorace ve fulltextu Seznam.cz

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Deteriorace ve vyhledávači DuckDuckGo

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Deteriorace ve Wikimedia Commons

Najít výraz Deteriorace ve Wikislovníku

Dál můžete zkusit hledat slovo Deteriorace například ve fulltextu Google.cz, v projektu slovnik.cz, ve ruském vyhledávači Yandex, v Microsoft Bing nebo v ABC slovníku cizích slov a synonym.

Výběr náhodných odborných termínů, pojmů a hesel

Právě nyní již víte co je to Deteriorace? resp. co označuje slovo Deteriorace? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Deteriorace, odpověď na dotaz co je to Deteriorace?. Víte např. kdo to je Marie Kyselková? Znáte a víte kdo je Adamita? Jednotlivé termíny, pojmy, slova mohou mít vícero významů podle různých oborů. Nezbývá, než vám doporučit hledání v jiných kategoriích než je nemoce. U některých pojmů uvádíme i doplňující definici pojmu z Wikipedie včetně odkazu na konkrétní stránku Wikipedie, kde se dočtete více. Ty spadají pod licenci CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Vážení návštěvníci, děkujeme vám za návštěvu encyklopedického projektu shromažďujícího popisy termínů, definice odborných pojmů, významy slov, známé i neznámé pojmy, slovníková hesla, přesné vysvětlení slov s názvem Co Je To?.

Zajímáte se o auta? Pak pro určitě znáte zkratku SUV, TSI nebo TDI. Pokud je neznáte, podívejte se na spřátelený web který obsahuje tisíc nejrůznějších zkratek.