Co je to?
Výraz, termín, definice slova Neurověda. Co znamená odborný pojem Neurověda z kategorie Věda?

Co je Neurověda?

Co znamená termín, slovo, heslo, vysvětlení pojmu Neurověda?

Neurověda je název vědního oboru, který přesahuje do dalších oblastí výzkumu. Zabývá se studiem nervového systému, zejména mozku, a jeho funkcí. Zkoumá strukturu, funkci, vývoj a plastičnost nervových tkání a snaží se porozumět základním mechanismům, které ovlivňují vnímání, myšlení, učení, paměť, emoční reakce a další aspekty lidského chování. Neurověda kombinuje poznatky a metody z různých oborů, jako je biologie, psychologie, chemie, fyzika, informatika a matematika. Využívá širokou škálu technik a technologií, včetně obrazových metod (např. magnetická rezonance, počítačová tomografie), elektrofyziologických technik (např. elektroencefalografie, jednotková elektrofyziologie), biochemických analýz, genetických studií a dalších. Jedním z hlavních cílů neurovědy je porozumět, jak nervový systém funguje na molekulární, buněčné a obvodové úrovni, a jak tyto úrovně interagují, aby vytvořily komplexní vědomí a chování. Studuje se také vývoj nervového systému od raného embryonálního stadia až po dospělost a stárnutí.
V neurovědě se zkoumají různé aspekty mozkové činnosti, jako jsou senzorické vnímání (např. vidění, sluch, hmat), pohyb, řeč, paměť, emocionální reakce, rozhodování a další kognitivní procesy. Zahrnuje také studium neurologických a psychiatrických poruch, jako jsou Alzheimerova choroba, Parkinsonova choroba, epilepsie, schizofrenie a deprese, s cílem najít lépe fungující diagnostické a terapeutické metody. Neurověda se uplatňuje v různých oblastech, jako je medicína, farmakologie, psychiatrie, vývoj nových léčiv, robotika, umělá inteligence a výzkum umělého mozku.


Co je to Neurověda? Význam slova, termín, Výraz, termín, definice slova Neurověda. Co znamená odborný pojem Neurověda z kategorie Věda?

Přes veškerou pečlivost mohou texty chyby. Za případné faktické nebo pravopisné chyby se dopředu omlouváme. Text sepsali autoři a autorky pro projekt Superia.cz

Definici slova Neurověda můžete sdílet s přáteli a kamarády na sociálních sítích, jako jsou Facebook, Pinterest, síť X (dříve Twitter), Reddit apod.

 Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Facebooku   Sdílet na Redditu         Sdílet na Twitteru    

Výraz Neurověda je v kategorii věda

Klíčová slova: popis, terminologie, věda, význam, názvosloví, co znamená, význam slova, přesný význam, odborné názvosloví, definice, definice pojmu, význam pojmu, Neurověda, termín, věda, slovník, co je to Neurověda?, synonymum


Pojem Neurověda je v kategorii věda, ilustrační obrázek

Co znamená pojem Neurověda? Definice výrazu, slova, termínu z Wikipedie

Tento níže umístěný text je převzat z internetové Wikipedie. Více zde. Licence CC-BY-SA.

Neurověda, častěji neurovědy je vědecký obor studující nervovou soustavu. Tradičně se považuje za disciplínu biologie, dnes je to ale mezioborová věda propojující obory jako chemie, informatika, inženýrství, matematika, lékařství, filosofie, fyzika a psychologie. Někdy se s pojmem neurověda zaměňuje pojem neurobiologie, ale ta se zabývá pouze biologií nervové soustavy, přičemž první pojem označuje její komplexní studium.
Vědecké zkoumání nervového systému se rozvinulo v druhé polovině 20. století především díky pokrokům v molekulární biologii, elektrofyziologii a počítačům. To umožnilo neurovědcům studovat nervový systém ve všech jeho aspektech. Například bylo možné pochopit v detailu i složité procesy vyskytující se v rámci jednoho neuronu a jedné synapse. Nervový systém je nejkomplexnější orgánovým systémem v těle. Lidský mozek sám obsahuje přibližně sto miliard neuronů a jednou 100 bilionu synapsí; Většina z přibližně 20-25,000 genů, které patří do lidského genomu jsou vyjádřeny specificky v mozku. Vzhledem k plasticitě lidského mozku, struktura jeho synapsí a výsledných funkcí se může měnit v průběhu celého života.

Více informací o pojmu Neurověda lze najít v následujících zdrojích

Najít heslo Neurověda na Google obrázcích

Hledat slovo Neurověda ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Neurověda ve vyhledávači DuckDuckGo

Hledat slovo Neurověda ve fulltextu vyhledávače Info.com

Najít výraz Neurověda ve vyhledávači Yahoo

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Neurověda ve Wikimedia Commons

Dál můžete zkusit hledat slovo Neurověda například ve Wikizdrojích, v ABC slovníku cizích slov a synonym, ve Wikislovníku, v Microsoft Bing nebo v projektu slovnik.cz.

Podívejte se také na tyto odborné výrazy, pojmy, termíny a slova

Z předchozího textu jste se dozvěděli co znamená slovo Neurověda? resp. co znamená výraz Neurověda? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Neurověda, odpověď na dotaz co je to Neurověda?. Víte např. kdo to je Richard David Bach? Znáte a víte kdo je Lara Fabian? Omluvte nás, že, nestíháme pravidelnou aktualizaci všechny textů. Pojmy mohou mít různé významy v různém kontextu, v různých oborech. Vyzkoušejte proto i příslušná synonyma a homonyma v jiných sekcích než věda. U některých pojmů uvádíme i doplňující definici pojmu z Wikipedie včetně odkazu na konkrétní stránku Wikipedie, kde se dočtete více. Tyto lze kopírovat, upravovat a dále sdílet při dodržení licence CC-BY-SA.

Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Kategorie věda, kompas, neurověda, ilustrační obrázek

Milí čtenáři, děkujeme vám za návštěvu internetové encyklopedie, která shromažďuje přesné vysvětlení slov, známé i neznámé pojmy, slovníková hesla, definice odborných pojmů, zajímavosti, popisy termínů s názvem Co Je To?.

Navštivte partnerskou stránku plnou tapet na plochu počítače, tabletu nebo chytrého telefonu. Vybírejte z řady motivů od mořských tapet až po oblíbené tapety sportovních aut.