Co je to?
Odborný termín, výraz, slovo Elita. Co znamená pojem Elita z kategorie Politika?

Co je Elita?

Co znamená výraz, termín, pojem, definice slova Elita?

Elita je pojem, který se používá k označení skupiny jedinců, kteří se vyznačují vysokou úrovní schopností, dovedností nebo prestiže ve svém konkrétním oboru či společenském prostředí. Tato skupina lidí je často vnímána jako vysoce kvalifikovaná, zkušená a úspěšná ve srovnání s ostatními členy společnosti. Definice elity může být subjektivní a měnit se v závislosti na kontextu a společenském prostředí. To, kdo je považován za elitu, se být odlišné v různých kulturách a dobách. Elita může existovat ve různých oblastech, jako je například politika, obchod, věda, umění, sport, armáda nebo akademický svět. V každé oblasti se elita skládá z těch jedinců, kteří dosáhli nejvyšších úrovní výkonu a odbornosti a mají vliv na rozhodování a směřování dané oblasti. Členové elity často disponují výjimečnými schopnostmi, vzděláním, talentem, odbornými znalostmi a často také mají přístup k příležitostem a zdrojům, které jim umožňují dosahovat úspěchu. Jejich postavení v elitě bývá založeno na individuálních úspěších, ale také na schopnosti vytvářet kontakty s dalšími členy společnosti a navazovat s nimi vztahy.
Elita může mít významný vliv na společnost a může ovlivňovat politická, ekonomická a kulturní rozhodnutí. Někteří lidé mohou vnímat elitu pozitivně jako skupinu, která přináší inovace, vzdělání a pokrok do společnosti. Na druhou stranu mohou být elity také kritizovány za to, že udržují nerovnosti a privilegia a nezastupují zájmy širšího spektra obyvatelstva.


Co je to Elita? Význam slova, termín, Odborný termín, výraz, slovo Elita. Co znamená pojem Elita z kategorie Politika?

Neručíme za pravdivost poskytovaných informací. Uvedený text byl přidán redaktory Superia.cz

Uvedený text můžete pochopitelně sdílet s dalšími osobami na Facebooku, Twitteru, Pinterestu, Redditu nebo na jiné sociální síti.

  Sdílet na Twitteru      Sdílet na Redditu        Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Facebooku 

Termín Elita se nachází v kategorii politika

Klíčová slova: co znamená, slovo, synonymum, význam slova, názvosloví, definice pojmu, co to je, politika, Elita, popis, význam, informace, lexikon, heslo, přesný výraz, definice, pojem, přesný význam


Pojem Elita je v kategorii politika, ilustrační obrázek

Co se píše ve Wikipedii o pojmu Elita?

Níže uvedený text byl převzat z online encyklopedie Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Elita (z francouzského élite = výkvět, elita) je společenskovědní termín, označující kategorie osob, které v určitém systému či subsystému zaujímají vedoucí nebo jinou významnou úlohu, a to díky svým individuálním vlastnostem (osobnosti), profesionálním kvalitám či sociálnímu postavení.
Původně bylo tohoto termínu užíváno v souvislosti s předměty a výrobky vysoké kvality, až na přelomu 18. a 19. století jím začaly být označovány vysoce postavené společenské skupiny.
Jako elitismus je označován přístup k politice a historii, který tvrdí, že společnosti jsou vždy ovládány menšinou (elitou), která činí hlavní rozhodování ve společnosti a soustřeďuje moc ve svých rukou. Termínu „elitistický“ je někdy užíváno s pejorativním nádechem k označení názorů propagujících výhody menšiny na úkor většiny.

Další zdroje informací

Hledat videa s názvem Elita na Youtube

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Elita ve vyhledávači DuckDuckGo

Zkusit najít heslo Elita ve vyhledávači Qwant

Najít výraz Elita ve Wikizdrojích

Vyhledat slovo Elita ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Hledat slovo Elita na Google obrázcích

Dál můžete zkusit hledat slovo Elita například ve Wikislovníku, v nabídce zboží na Heureka.cz, ve fulltextu Yahoo.com, v Seznam.cz slovníku cizích slov nebo v ABC slovníku cizích slov a synonym.

Výběr z často hledaných výrazů na tomto webu

Nyní už nejspíš víte co znamená Elita? resp. jaký je přesný význam slova Elita? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Elita, odpověď na dotaz co je to Elita?. Víte např. kdo to je Renata Kajdžas Angelov? Znáte a víte kdo je Janet Jackson? Berte v potaz, že uvedené texty nejsou pravidelně aktualizovány. v různých oborech lidské činnosti. Radíme vám proto hledat slovo Elita i v jiné části webu než je kategorie politika. Některé pojmy obsahují doplňující definici z Wikipedie včetně url na konkrétní stránku. Takovéto texty spadají pod licencí CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Milí čtenáři, nezbývá než vám poděkovat za návštěvu stručného webového slovníku, který se zaměřuje na významy slov, slovníková hesla, popisy termínů, zajímavosti, přesné vysvětlení slov, známé i neznámé pojmy s názvem Co Je To?.

Znáte zkratky POV, SJM nebo FTW? Tyto a dalších 1000 jiných zkratek naleznete zde.