Co je to?
Odborný výraz, definice slova Pravice. Co znamená pojem Pravice z kategorie Politika?

Co je to Pravice? Význam slova

Význam pojmu, termínu, vysvětlení výrazu Pravice

Pravice je běžně chápána jakožto protiklad levice. Jako pravicové bývají označovány takové politické strany, které jsou spíše konzervativní a zasazují se o zachování tradičních hodnot. Pravice také podporuje tržní hospodářství, kapitalismus a je pro minimalizaci zásahů státu do ekonomiky. Obsah pojmu ale může být v různých zemích a historických dobách chápán odlišným způsobem.


Co je to Pravice? Význam slova, termín, Odborný výraz, definice slova Pravice. Co znamená pojem Pravice z kategorie Politika?

Neručíme za aktuálnost a správnost uvedených informací, chyby vyhrazeny. Text vytvořen pro server Superia.cz

Doporučujeme sdílet tento text s přáteli a kamarády na Pinterestu, Redditu, Twitteru či Facebooku.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu    

Termín Pravice patří do sekce Politika

Klíčová slova: definice pojmu, odborné názvosloví, co je to Pravice?, wiki, Pravice, slovo, pojem, terminus technicus, slovník, význam, význam pojmu, termín, heslo, co to je, lexikon, definice, synonymum, Politika


Pojem Pravice je v kategorii Politika, ilustrační obrázek

Co označuje termín Pravice? Definice slova, termínu z projektu Wikipedia

Níže uvedený text byl převzat z online encyklopedie Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Pravice je poměrně vágní označení používané pro popis řady politických pozic a ideologií. Konzervativní pravice je používaná pro popis skupin podporujících zachování tradičních a kulturních hodnot či zvyklostí, a také zachování určité formy sociální hierarchie, liberální pravice pak podporuje ekonomickou svobodu člověka a minimální roli státu na společnosti. Pravice v současnosti také obecně zastává soukromou kontrolu výrobních prostředků, kapitalismus, volný trh a tržní hospodářství. Obsah pojmů pravice a levice se v různých společnostech a v různých dobách může různě vyvíjet, avšak konkrétní pravicové směry jsou stále téměř stejné.

Linky na další online zdroje

Najít heslo Pravice ve fulltextu Seznam.cz

Zkusit najít termín Pravice ve Wikislovníku

Hledat výraz Pravice ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Zkusit najít výraz Pravice ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Hledat videa s názvem Pravice na Youtube

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Pravice ve vyhledávači DuckDuckGo

Dál můžete zkusit hledat slovo Pravice například v obrázcích, videích a zvucích z projektu Wikimedia Commons, v ABC slovníku cizích slov a synonym, v evropském vyhledávači Qwant, ve Wikizdrojích nebo v Lingea slovnících.

Náhodné pojmy, výrazy, slova a odborné termíny

Právě jste se dozvěděli odpověď na otázku co znamená Pravice? resp. jaká je definice slova Pravice? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Pravice, odpověď na dotaz co je to Pravice?. Víte např. kdo to je Teenager? Znáte a víte kdo je Harlekýn? Ke každému slovo může existovat víc definic v různém kontextu, v různých oborech. Proto případně zapátrejte po pojmu Pravice i v jiných kategoriích (než Politika). U některých textů najdete krátkou citaci z projektu Wikipedia včetně odkazu na kompletní text. Ty lze dále používat při splnění licence CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Milí čtenáři, vážení návštěvníci, děkujeme za návštěvu webových stránek shromažďujících zajímavosti, známé i neznámé pojmy, přesné vysvětlení slov, popisy termínů, definice odborných pojmů, slovníková hesla s názvem Co Je To?.

Víte kdo je to Abbé? Pokud ne a přitom byste to vědět chtěli, klikněte sem