Co je to?
Odborný výraz, definice slova Pravice. Co znamená pojem Pravice z kategorie Politika?

Co je to Pravice? Význam slova

Vysvětlení pojmu, hesla, definice termínu Pravice

Pravice je běžně chápána jakožto protiklad levice. Jako pravicové bývají označovány takové politické strany, které jsou spíše konzervativní a zasazují se o zachování tradičních hodnot. Pravice také podporuje tržní hospodářství, kapitalismus a je pro minimalizaci zásahů státu do ekonomiky. Obsah pojmu ale může být v různých zemích a historických dobách chápán odlišným způsobem.


Co je to Pravice? Význam slova, termín, Odborný výraz, definice slova Pravice. Co znamená pojem Pravice z kategorie Politika?

Texty mohou obsahovat chyby. Text byl sepsán pro server Superia.cz

Definici slova Pravice můžete sdílet s vašimi kamarády na Twitteru, Pinterestu nebo Facebooku.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu    

Výraz Pravice je v kategorii Politika

Klíčová slova: Politika, pojem, odborný výraz, význam slova, vysvětlení, co znamená, termín, přesný výraz, heslo, formulace, přesný význam, co je to Pravice?, synonymum, definice, popis, názvosloví, terminus technicus, terminologie


Pojem Pravice je v kategorii Politika, ilustrační obrázek

Co označuje termín Pravice? Definice termínu, výrazu z projektu Wikipedia

Uvedené vysvětlení pojmu je převzato z webu Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Pravice je poměrně vágní označení používané pro popis řady politických pozic a ideologií. Konzervativní pravice je používaná pro popis skupin podporujících zachování tradičních a kulturních hodnot či zvyklostí, a také zachování určité formy sociální hierarchie, liberální pravice pak podporuje ekonomickou svobodu člověka a minimální roli státu na společnosti. Pravice v současnosti také obecně zastává soukromou kontrolu výrobních prostředků, kapitalismus, volný trh a tržní hospodářství. Obsah pojmů pravice a levice se v různých společnostech a v různých dobách může různě vyvíjet, avšak konkrétní pravicové směry jsou stále téměř stejné.

Odkazy na jiné online zdroje a weby

Zkusit najít heslo Pravice ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Vyhledat pojem Pravice ve fulltextu Seznam.cz

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Pravice ve Wikimedia Commons

Hledat videa s názvem Pravice na Youtube

Hledat pojem Pravice ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Vyhledat výraz Pravice ve vyhledávači Yandex

Dál můžete zkusit hledat slovo Pravice například ve fulltextu Google.cz, v projektu slovnik.cz, v evropském vyhledávači Qwant, ve vyhledávači chránícího soukromí - DuckDuckGo nebo v nabídce zboží na Heureka.cz.

Náhodných výběr hesel, pojmů a odborných termínů

Text na tomto webu vám dal odpověď na otázku jaká je definice termínu Pravice? resp. jaká je definice termínu Pravice? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Pravice, odpověď na dotaz co je to Pravice?. Víte např. kdo to je Ochechule? Znáte a víte kdo je Harlekýn? Ke každému pojmu může existovat vícero definic v závislosti na oboru a kontextu. Doporučujeme vám hledat v jiných sekcích (než Politika). U některých pojmů uvádíme i doplňující definici pojmu z Wikipedie včetně odkazu na konkrétní stránku Wikipedie, kde se dočtete více. Tyto lze kopírovat, upravovat a dále sdílet při dodržení licence CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Milí čtenáři, děkujeme vám za návštěvu internetové encyklopedie, která shromažďuje zajímavosti, definice odborných pojmů, významy slov, slovníková hesla, známé i neznámé pojmy, přesné vysvětlení slov s názvem Co Je To?.

Víte kdo je to Abbé? Pokud ne a přitom byste to vědět chtěli, klikněte sem