Co je to?
Definice výrazu Klášter. Co znamená odborný pojem Klášter z kategorie Náboženství?

Co je Klášter? Význam slova

Co znamená termín, výraz, pojem, vysvětlení hesla Klášter?

Klášter je název stavby nebo areálu církevního charakteru. Jeho obyvateli jsou obvykle řeholnice, mniši, tedy řeholní osoby. Podmínkou je, aby tyto osoby byly vždy ze stejného církevního řádu. Kláštery bývají většinu křesťanské, například františkánské, benediktýnské, karmelitánské a další, kláštery mají také buddhisté nebo taoisté. Kláštery vždy patřily k centrům vzdělanosti, někdy jim byl přisuzován také vojenský význam. Jiná náboženství brala kláštery více jako školy, pak nesou i jiná označení. Samotné slovo klášter pochází z latinského slova claustrum, tedy uzavření místo. Místo pojmu klášter bývá používáno také označení konvent, kolej, komenda, kanonie a další. První evropské kláštery jsou známy z 5. století, jejich počet neustále narůstal. Byly to větší komplexy, které byly samostatné a hospodářsky soběstačné a sloužily také jako kulturní a hospodářská centra celého okolí. Hlavou kláštera byl opat.
Život v klášteře se řídil řeholí a vírou. Obyvatelé se nejen modlili a pracovali, ale konali také milosrdné skutky. Přijímali poutníky, pocestné a starali se o ně, někdy také pečovali o nemocné a chudé. Řeholníci museli být poslušní, střídmí, neměli vlastní majetek a museli nosit mnišský oděv a dodržovat celibát. Nesměli mít osobní majetek. Po nedodržení pravidel následoval trest. Práce ve středověku byla většinou duchovní, studium filozofie a spisů. Příjmy pocházely především z darů věřících nebo z majetku těch, kdo do kláštera vstoupili.


Co je to Klášter? Význam slova, termín, Definice výrazu Klášter. Co znamená odborný pojem Klášter z kategorie Náboženství?

Neručíme za přesnost informací. Možnost chyb vyhrazena. Sepsáno redaktory Superia.cz

Uvedený text s definicí slova Klášter můžete samozřejmě sdílet s partnery, kolegy a kamarády na sociálních sítích Twitter, Facebook, Pinterest a Reddit.

 Sdílet na Redditu        Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru      Sdílet na Pinterestu  

Výraz Klášter je v sekci náboženství

Klíčová slova: odborný výraz, heslo, co znamená, termín, popis, vysvětlení, co to je, pojem, význam pojmu, definice, význam slova, názvosloví, formulace, lexikon, synonymum, přesný význam, definice pojmu, Klášter


Pojem Klášter je v kategorii náboženství, ilustrační obrázek

V encyklopedii Wikipedia se o termínu Klášter dozvíte následující

Tento níže umístěný text je převzat z internetové Wikipedie. Více zde. Licence CC-BY-SA.

Klášter (z německého Kloster z latinského claustrum, uzavřené místo, latinsky monasterium) je instituce a budova nebo komplex budov, které slouží jako dlouhodobý příbytek pro duchovní a pracovní činnosti mnichů (monachů), mnišek (jeptišek) či laiků, kde žijí společně jako komunita na rozdíl od osaměle žijících poustevníků (eremitů).
Nejčastěji se tak označují konventy západních církví, kde žijí řeholníci řídící se předpisy svého církevního řádu – řeholí. Pro pravoslavné kláštery se obvykle užívá slovo monastýr. Jako klášter se označují i obdobné instituce, například buddhistické kláštery.
Zpravidla jde o rozlehlejší areál určený pro život duchovního či náboženského společenství.

Pro další informace o termínu Klášter zkuste tyto odkazy

Hledat výraz Klášter ve fulltextu Seznam.cz

Vyhledat pojem Klášter ve Wikizdrojích

Hledat pojem Klášter na Google.cz

Hledat frázi Klášter ve vyhledávači Qwant

Najít slovo Klášter ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Zkusit najít slovo Klášter ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Dál můžete zkusit hledat slovo Klášter například ve Wikislovníku, v projektu slovnik.cz, v obrázcích, videích a zvucích z projektu Wikimedia Commons, ve ruském vyhledávači Yandex nebo v nabídce zboží na Heureka.cz.

Náhodných výběr odborných termínů, pojmů a hesel

Na této webové stránce jste se dozvěděli co znamená slovo Klášter? resp. jaký je význam slova Klášter? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Klášter, odpověď na dotaz co je to Klášter?. Víte např. kdo to je Steve Wozniak? Znáte a víte kdo je Šimon Peres? Berte v úvahu, že termíny mohou mít víc definic podle různých oborů. Můžete se proto pokusit najít heslo Klášter i v jiné sekci než v náboženství. Některé texty obsahují odkaz a krátkou citaci z české Wikipedie. Takový typ textu spadá pod licenci CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Děkujeme za návštěvu stručného encyklopedického slovníku, který se zaměřuje především na definice odborných pojmů, zajímavosti, významy slov, slovníková hesla, přesné vysvětlení slov, popisy termínů s názvem Co Je To?.

V diskuzích jste se možná setkali s různými zkratkami. Mezi nejrozšířenější zkratky patří BTW a IMHO. Víte co znamenají? Pokud ne, dozvíte se to zde.