Co je to?
Odborný výraz, definice slova Přeslice. Co znamená pojem Přeslice z kategorie Nástroje?

Co je Přeslice?

Význam pojmu, termínu, vysvětlení výrazu Přeslice

1. Jedná se o historismus, tedy o slovo, které označuje již zaniklou historickou skutečnost. Přeslice byla v původním významu součástí kolovratu - na přeslici se navlékal len, jehož spřádáním vznikala nit.
V dnešní době se slovo přeslice asi nejvíce objevuje ve frázi "vymřít po přeslici", tedy bez mužských potomků (opakem je vymřít po meči).
2. Hydrilla verticillata - přeslice vodní. Vodní rostlina běžně pěstovaná jako okrasná v akváriích.


Co je to Přeslice? Význam slova, termín, Odborný výraz, definice slova Přeslice. Co znamená pojem Přeslice z kategorie Nástroje?

Při tvorbě obsahu (textů a obrázků) bylo postupováno s maximální péčí, ale přesto nelze zcela vyloučit možnost výskytu chyb. Text napsán pro Superia.cz

Velmi by nás potěšilo, pakliže byste sdíleli text Přeslice s vašimi známými a kamarády na sociálních sítích jako je Facebook a Twitter.

 Sdílet na Redditu        Sdílet na Facebooku   Sdílet na Pinterestu     Sdílet na Twitteru    

Výraz Přeslice se nachází v sekci nástroje

Klíčová slova: nástroje, heslo, popis, přesný výraz, terminus technicus, odborné názvosloví, názvosloví, význam slova, co je to Přeslice?, lexikon, co to je, definice pojmu, pojem, význam pojmu, vysvětlení, slovo, význam, slovník


Pojem Přeslice je v kategorii nástroje, ilustrační obrázek

Co se můžete dočíst ve Wikipedii o termínu Přeslice?

Následující text definice byl převzat ze stránek Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Přeslice (angl.: distaff, něm.: Rocken) je název historického pomocného nástroje používaného k ručnímu předení.

Linky na jiné informační zdroje

Zkusit najít heslo Přeslice ve vyhledávači Yandex

Vyhledat pojem Přeslice ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Hledat termín Přeslice ve vyhledávači Yahoo

Zkusit najít termín Přeslice na Google obrázcích

Zkusit najít termín Přeslice na Google.cz

Hledat termín Přeslice ve vyhledávači Qwant

Dál můžete zkusit hledat slovo Přeslice například ve vyhledávači chránícího soukromí - DuckDuckGo, v Google překladači, ve Wikislovníku, v metavyhledávači Info.com nebo v Lingea slovnících.

Náhodných výběr hesel, pojmů a odborných termínů

Text na této internetové stránce vám umožnil zjistit co znamená slovo Přeslice? resp. co se přesně ukrývá za slovem Přeslice? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Přeslice, odpověď na dotaz co je to Přeslice?. Víte např. kdo to je Olga Matušková? Znáte a víte kdo je Perfekcionalista? Věříme, že chápete, že texty nemohou být často aktualizovány. Pojmy mohou mít různé významy podle různých oborů. Doporučujeme proto pokusit se najít heslo Přeslice i jinde než v sekci než v nástroje. K vybraným textům jsme doplnili citaci z projektu Wikipedia.cz včetně odkazu na konkrétní podstránku na Wikipedii, kde se dozvíte víc. Takový typ textu spadá pod licenci CC-BY-SA.

Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Kategorie nástroje, Lžíce, přeslice, ilustrační obrázek

Vážení návštěvníci, děkujeme vám za návštěvu encyklopedického projektu shromažďujícího popisy termínů, přesné vysvětlení slov, slovníková hesla, zajímavosti, definice odborných pojmů, známé i neznámé pojmy s názvem Co Je To?.

Víte, čím se vyznačuje cynik, despota nebo egoista? Toto a mnohem víc se dozvíte z webu zde