Co je to?
Odborný výraz, definice slova Starověk. Co znamená slovo Starověk z kategorie Různé?

Co je Starověk?

Co znamená pojem, slovo, definice termínu Starověk?

Starověk je historické období vymezené koncem pravěku (4. tisíciletí př.n.l.) a začátkem středověku (6- až 7. století). Pro starověk je typický vznik prvních civilizací, staroorientálních států především v Asii, Středomoří a na Středním východě.
Do starověku patří i antické období, starověké Řecko a Řím. Konec starověku se datuje do rozpadu římské říše a zániku západořímské říše.

Co je to Starověk? Význam slova, termín, Odborný výraz, definice slova Starověk. Co znamená slovo Starověk z kategorie Různé?

Pakliže jste v textech objevili chyby, tak se nebojte nám napsat. Budeme vám vděčni za jakoukoliv zpětnou vazbu. Text je vypracovaný autorkami přímo pro projekt Superia.cz

Sdílejte tento text s heslem Starověk s jinými lidmi na Twitteru, Pinterestu nebo Facebooku.

  Sdílet na Twitteru      Sdílet na Facebooku   Sdílet na Redditu        Sdílet na Pinterestu  

Heslo Starověk patří do kategorie různé

Klíčová slova: wiki, termín, význam, terminus technicus, přesný význam, přesný výraz, co to je, terminologie, Starověk, synonymum, slovník, popis, vysvětlení, význam slova, informace, definice, odborné názvosloví, formulace


Pojem Starověk je v kategorii různé, ilustrační obrázek

V online encyklopedii Wikipedia se o slovu Starověk můžete dozvědět následující

Uvedená defice je převzata z internetové online encyklopedie Wikipedia. Odkaz na článek je zde. Licence CC-BY-SA.

Termín starověk označuje v dějepisectví historické období vzniku a rozvoje prvních civilizací na Středním východě, v oblasti Středomoří a v jižní a východní Asii. Časově lze tuto epochu ohraničit koncem pravěku okolo poloviny 4. tisíciletí př. n. l. a počátkem středověku v 6. až 7. století. Naproti tomu pojem antika se vztahuje výlučně na řecko-římskou etapu starověku. Rozsáhlejší pojem starověk zahrnuje tedy rovněž toto období dějin lidstva.

Hledejte v dalších zdrojích

Vyhledat termín Starověk na Google obrázcích

Zkusit najít slovo Starověk ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Hledat videa s názvem Starověk na Youtube

Zkusit najít termín Starověk ve Wikislovníku

Hledat slovo Starověk ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Vyhledat termín Starověk na Google.cz

Dál můžete zkusit hledat slovo Starověk například v evropském vyhledávači Qwant, ve slovníku moderních slangových výrazů - Čeština 2.0, ve Wikizdrojích, ve ruském vyhledávači Yandex nebo v Google překladači.

Víte, co znamenají tato slova, odborné termíny a pojmy?

Teď už znáte odpověď na otázku co to je Starověk? resp. co se skrývá pod slovem Starověk? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Starověk, odpověď na dotaz co je to Starověk?. Víte např. kdo to je Suzi Quatro? Znáte a víte kdo je Marta Chadimová? Pochopte prosím, že definice nemohou být pravidelně aktualizovány. Pojmy mohou mít různé významy podle toho o jaký obor se jedná. Zkuste hledání odborného pojmu Starověk i v jiné kategorii než je sekce různé. Vybrané texty jsou rozšířené o citaci z české verze internetové encyklopedie Wikipedia.cz. Samozřejmě uvádíme i odkaz na konkrétní podstránku tohoto projektu. S těmi lze dále pracovat při dodržení licence CC-BY-SA.

Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Kategorie různé, Zelený lesklý otazník, starověk, ilustrační obrázek

Vážení čtenáři, děkujeme vám za návštěvu projektu shromažďujícího slovníková hesla, popisy termínů, významy slov, přesné vysvětlení slov, definice odborných pojmů, zajímavosti s názvem Co Je To?.

Víte, co znamená zkratka HPP, JOP nebo EIA? Odpověď můžete získat zde.