Co je to?
Odborný termín, výraz, slovo Ceteris paribus. Co znamená pojem Ceteris paribus z kategorie Latina?

Co je Ceteris paribus?

Pojem, definice termínu, vysvětlení slova Ceteris paribus

Ceteris paribus je pojem pocházející z latiny. V překladu znamená jsou-li ostatní stejné. Jde tedy o předpoklad nebo také podmínku toho, že pokud se bude zkoumat vliv nějakého souboru veličin na určitý výsledek, nezmění se přitom ostatní parametry, budou tedy vyloučeny ostatní vlivy.
Pojem se používá především v ekonomii a společenských vědách, často také při statistických šetřeních, kdy se vliv nechtěných veličin omezuje výběrem náhodných vzorků.


Co je to Ceteris paribus? Význam slova, termín, Odborný termín, výraz, slovo Ceteris paribus. Co znamená pojem Ceteris paribus z kategorie Latina?

Přes veškeré přiměřené úsilí tomu, aby informace na těchto stránkách byly správné, jejich přesnost nelze stoprocetně zaručit. Text byl sepsán pro server Superia.cz

Uvedený text můžete pochopitelně sdílet s dalšími osobami na Facebooku, Twitteru, Pinterestu, Redditu nebo na jiné sociální síti.

 Sdílet na Redditu        Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    

Pojem Ceteris paribus se nachází v kategorii latina

Klíčová slova: odborné názvosloví, význam pojmu, co je to Ceteris paribus?, terminus technicus, latina, synonymum, definice pojmu, co to je, formulace, názvosloví, pojem, terminologie, přesný výraz, vysvětlení, přesný význam, heslo, co znamená, wiki


Pojem Ceteris paribus je v kategorii latina, ilustrační obrázek

Co znamená pojem Ceteris paribus? Výraz, definice slova z Wikipedie

Uvedené vysvětlení pojmu je převzato z webu Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Ceteris paribus (lat. „jsou-li ostatní stejné“) znamená podmínku (nebo předpoklad), že se při zkoumání vlivu nějakého parametru (proměnné) na výsledek ostatní parametry nezmění. Může také znamenat předpoklad, za něhož odhadujeme vývoj nějaké veličiny (tj. její závislost na čase, případně na jiné veličině).
Příklad: Při zvýšení reálných mezd se ceteris paribus zvýší také spotřeba.

Hledejte v dalších online informačních zdrojích

Najít výraz Ceteris paribus na Google obrázcích

Vyhledat výraz Ceteris paribus ve Wikizdrojích

Hledat videa s názvem Ceteris paribus na Youtube

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Ceteris paribus ve vyhledávači DuckDuckGo

Najít termín Ceteris paribus ve fulltextu vyhledávače Info.com

Najít výraz Ceteris paribus na Google.cz

Dál můžete zkusit hledat slovo Ceteris paribus například ve Wikislovníku, v Lingea slovnících, v Microsoft Bing, v evropském vyhledávači Qwant nebo ve slovníku moderních slangových výrazů - Čeština 2.0.

Další vybraná hesla, odborné termíny a pojmy

Teď už víte jaký je význam slova Ceteris paribus? resp. co označuje slovo Ceteris paribus? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Ceteris paribus, odpověď na dotaz co je to Ceteris paribus?. Víte např. kdo to je Ira Levin? Znáte a víte kdo je Francis Bacon? Bohužel, nestíháme pravidelně aktualizovat všechny texty. Pojmy mohou mít různé významy v závislosti na oboru a kontextu. Doporučujeme vám proto zkusit i jinou sekci než je kategorie latina. Některé pojmy jsou obohaceny o citaci z Wikipedie. U nich uvádíme i konkrétní url projektu kde se dozvíte více. Takový text je šířen pod licencí CC-BY-SA.

Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Kategorie latina, Původní latinský text, ceteris paribus, ilustrační obrázek

Vážení čtenáři, musíme vám poděkovat za návštěvu internetového encyklopedického slovníku, který se zaměřuje na zajímavosti, známé i neznámé pojmy, slovníková hesla, významy slov, popisy termínů, definice odborných pojmů s názvem Co Je To?.

Taky máte někdy KOPR? Tím nemyslíme zeleninu, ale trošku hanlivou avšak výstižnou zkratku.