Co je to?
Výraz, termín, definice slova Ceteris paribus. Co znamená odborný pojem Ceteris paribus z kategorie Latina?

Co je to Ceteris paribus? Význam slova

Co znamená pojem, slovo, definice termínu Ceteris paribus?

Ceteris paribus je pojem pocházející z latiny. V překladu znamená jsou-li ostatní stejné. Jde tedy o předpoklad nebo také podmínku toho, že pokud se bude zkoumat vliv nějakého souboru veličin na určitý výsledek, nezmění se přitom ostatní parametry, budou tedy vyloučeny ostatní vlivy.
Pojem se používá především v ekonomii a společenských vědách, často také při statistických šetřeních, kdy se vliv nechtěných veličin omezuje výběrem náhodných vzorků.


Co je to Ceteris paribus? Význam slova, termín, Výraz, termín, definice slova Ceteris paribus. Co znamená odborný pojem Ceteris paribus z kategorie Latina?

Provozovatel neručí za to, že informace uvedené na portálu, nebo na stránkách na které portál odkazuje, jsou správné, úplné a aktuální. Text byl sepsán pro server Superia.cz

Potěší nás, pokud budete sdílet tuto odpověď na otázku co je to Ceteris paribus? s kamarády na sociálních sítích jako je Facebook a Twitter.

 Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru      Sdílet na Redditu      

Heslo Ceteris paribus je v sekci latina

Klíčová slova: co je to Ceteris paribus?, definice, wiki, popis, význam slova, co znamená, informace, terminologie, heslo, latina, lexikon, definice pojmu, latina, přesný význam, význam, odborný výraz, formulace, co to je


Pojem Ceteris paribus je v kategorii latina, ilustrační obrázek

V online encyklopedii Wikipedia se o slovu Ceteris paribus můžete dozvědět následující

Níže uvedená citace (text) je převzat z online projektu Wikipedie. Licence CC-BY-SA.

Ceteris paribus (lat. „jsou-li ostatní stejné“) znamená podmínku (nebo předpoklad), že se při zkoumání vlivu nějakého parametru (proměnné) na výsledek ostatní parametry nezmění. Může také znamenat předpoklad, za něhož odhadujeme vývoj nějaké veličiny (tj. její závislost na čase, případně na jiné veličině).
Příklad: Při zvýšení reálných mezd se ceteris paribus zvýší také spotřeba.

Další informační zdroje o slovu Ceteris paribus

Vyhledat termín Ceteris paribus ve Wikizdrojích

Najít výraz Ceteris paribus ve Wikislovníku

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Ceteris paribus ve vyhledávači DuckDuckGo

Hledat výraz Ceteris paribus ve vyhledávači Qwant

Najít slovo Ceteris paribus ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Hledat slovo Ceteris paribus na Google.cz

Dál můžete zkusit hledat slovo Ceteris paribus například v Seznam.cz slovníku cizích slov, v ABC slovníku cizích slov a synonym, ve videích na Youtube, ve ekologickém vyhledávači Ecosia nebo v nabídce zboží na Heureka.cz.

Často hledané výrazy, termíny a odborné pojmy

Nyní už nejspíš víte jaký je přesný význam slova Ceteris paribus? resp. co se přesně ukrývá za slovem Ceteris paribus? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Ceteris paribus, odpověď na dotaz co je to Ceteris paribus?. Víte např. kdo to je David Sinclair? Znáte a víte kdo je Michael Fiala? Nezapomeňte, že jednotlivé výrazy mohou mít víc významů podle toho o jaký obor se jedná. Proto prosím zapátrejte i v jiných kategoriích než je latina. Některé pojmy obsahují i krátkou citaci z české Wikipedie včetně internetového odkazu na podrobný popis. S těmi lze dále pracovat při dodržení licence CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Děkujeme za návštěvu projektu shromažďujícího známé i neznámé pojmy, přesné vysvětlení slov, definice odborných pojmů, slovníková hesla, popisy termínů, významy slov s názvem Co Je To?.

Taky máte někdy KOPR? Tím nemyslíme zeleninu, ale trošku hanlivou avšak výstižnou zkratku.