Co je to?
Odborný výraz, definice slova Monzun. Co znamená pojem Monzun z kategorie Příroda?

Co je Monzun? Význam slova

Význam pojmu, termínu, vysvětlení výrazu Monzun

Monzun je označení pro druh větru, jehož směr se mění v závislosti na ročním období. V létě vane vlhký vzduch z oblasti oceánu směrem na pevninu, v zimě zase suchý vzduch z pevniny směrem na moře. Ke vzniku monzunů dochází proto, že pevnina se ohřívá rychleji než vodní masa, rozdíly mohou být až deset stupňů Celsia. Ohřáty vzduch, který je nad pevninou, stoupá a dochází k rozpínání. Vznikne tak tlaková níže a monzun se začne pohybovat. Pro vyrovnání tlaku se chladnější vzduch z oceánu dostává na pevninu a při svém postupu přibírá vypařenou mořskou vodu. Vlhký monzun pak zasáhne pevninu, odsune teplejší vzduch, zkondenzují se vodní páry a začne déšť.
U letního monzunu dochází k tomu, že oceán a pevnina se zahřívají nerovnoměrně. Vlhký vzduch z oceánu se zarazí o vysoká pohoří a pokračuje směrem vzhůru. V horách se pak ochladí a dojde ke vzniku srážek, které bývají velmi silné. Příčinou zimního monzunu je nerovnoměrné ochlazování, kdy suchý vzduch z pevniny proudí nad oceán, takže vznikne tlaková výše. Z moří je pak nasáta vlhkost a při proudění vzduchu přijdou sněhové srážky. Monzuny jsou typické pro Asii, Afriku, ale nejdůležitější jsou pro oblast Indie, kde je vytrvalý déšť v letním období zárukou úrodné sklizně životně důležitých plodin.


Co je to Monzun? Význam slova, termín, Odborný výraz, definice slova Monzun. Co znamená pojem Monzun z kategorie Příroda?

Vyhrazujeme si možnost chyb v uvedených textech. Text vytvořen redaktory Superia.cz

Velmi by nás potěšilo, pakliže byste sdíleli text Monzun s vašimi kamarády na Twitteru, Redditu, Pinterestu, Facebooku nebo na jiných, zde neuvedených sociálních sítích.

  Sdílet na Twitteru      Sdílet na Redditu        Sdílet na Facebooku   Sdílet na Pinterestu  

Pojem Monzun se nachází v sekci příroda

Klíčová slova: pojem, názvosloví, wiki, definice, přesný výraz, vysvětlení, Monzun, slovo, slovník, význam pojmu, informace, termín, heslo, co to je, význam, formulace, terminologie, co je to Monzun?


Pojem Monzun je v kategorii příroda, ilustrační obrázek

Co znamená pojem Monzun? Definice termínu, výrazu z Wikipedie

Uvedené vysvětlení pojmu je převzato z webu Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Monzun je označení pro pravidelný vítr, který v průběhu roku ve dvou sezonách mění svůj směr. V jednotlivých pololetích má jeho proudění opačný směr. Monzuny se nejvíce vyskytují v jižní, jihovýchodní a východní Asii. Výrazně se projevují například v Indii.
V létě přináší vlhký vzduch z oceánu nad pevninu, a v zimě suchý vzduch z pevniny nad oceán. Monzuny se objevují v Africe, Asii, Severní Americe, ale nikde nehrají tak důležitou roli, jako na Indickém subkontinentu. V období od června do září sem letní monzun přináší vydatné dešťové srážky, které jsou důležitým zdrojem závlah. Monzuny do některých oblastí přinášejí až extrémní množství srážek, v některých částech Indie nebo Bangladéše může roční úhrn srážek dosáhnout až 10 m (10000 mm).

Další možné informační zdroje

Zkusit najít heslo Monzun ve fulltextu Seznam.cz

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Monzun ve Wikimedia Commons

Hledat termín Monzun na Google.cz

Hledat videa s názvem Monzun na Youtube

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Monzun ve vyhledávači DuckDuckGo

Hledat heslo Monzun ve vyhledávači Qwant

Dál můžete zkusit hledat slovo Monzun například ve ruském vyhledávači Yandex, v projektu slovnik.cz, ve ekologickém vyhledávači Ecosia, v Microsoft Bing nebo v ABC slovníku cizích slov a synonym.

Náhodná hesla, významy slov, odborných termíny, výrazy a pojmy

Právě nyní již víte jaký je význam slova Monzun? resp. jaká je definice termínu Monzun? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Monzun, odpověď na dotaz co je to Monzun?. Víte např. kdo to je Archivář? Znáte a víte kdo je Václav Noid Bárta? Nezapomeňte, že slova a termíny mohou mít víc významů podle různých oborů. Proto případně zapátrejte i v jiných kategoriích (než příroda). K vybraným textům jsme doplnili citaci z projektu Wikipedia.cz včetně odkazu na konkrétní podstránku na Wikipedii, kde se dozvíte víc. Ty spadají pod licenci CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Děkujeme, že jste navštívili online slovníkový projekt zaměřený na definice odborných pojmů, významy slov, slovníková hesla, popisy termínů, zajímavosti, přesné vysvětlení slov s názvem Co Je To?.

Máte malé děti a potřebujete je zabavit? Vyzkoušejte omalovánky online. Nic není třeba tisknout a vše je zdarma ve vašem prohlížeči.