Co je to?
Odborný výraz, definice slova Promoce. Co znamená slovo Promoce z kategorie Školství?

Co je Promoce? Definice pojmu

Co znamená pojem, definice termínu Promoce?

Promoce je pojem pocházející z latiny. Jedná se o obřad při udělování individuálních akademických titulů po řádném ukončení studia na vysoké škole. Promoce je pouze slavnostní akt bez právního významu, koná se ve slavnostních prostorách, aulách, kaplích nebo sálech.
Promoce se účastní promovaní jedinci a hlavní představitelé univerzity nebo fakulty a veřejnost, především rodinní příslušníci. Absolventi se přihlašují k promočnímu slibu a přebírají vysokoškolský diplom.


Co je to Promoce? Význam slova, termín, Odborný výraz, definice slova Promoce. Co znamená slovo Promoce z kategorie Školství?

Omlouváme se za možné chyby v textech. Sepsáno redaktory Superia.cz

Tento krátký text můžete velmi snadno sdílet s vašimi známými a kamarády na vašich účtech sociálních sítích jako je Pinterest, Reddit, Facebook anebo Twitter.

 Sdílet na Facebooku   Sdílet na Redditu        Sdílet na Pinterestu     Sdílet na Twitteru    

Termín Promoce patří do kategorie Školství

Klíčová slova: slovník, co znamená, terminus technicus, přesný výraz, termín, definice, slovo, Školství, Promoce, heslo, názvosloví, význam pojmu, co je to Promoce?, formulace, informace, pojem, odborné názvosloví, význam slova


Pojem Promoce je v kategorii Školství, ilustrační obrázek

Co znamená pojem Promoce? Definice slova, výraz, termín z Wikipedie

Následující popis pojmu byl převzat ze stránek Wikipedia.cz, více se dozvíte zde. Licence CC-BY-SA.

Promoce (z lat. promotio, od pro-moveo, postrčit, podpořit) je obvykle slavnostní akademický obřad (ceremoniál) udělení akademického titulu jednotlivým osobám, který následuje po jejich řádném formálním ukončení vysokoškolského studia či rigorózního řízení. Termínu se užívá i v případě slavnostního obřadu udílení titulů z vyšší odborného studia, profesního vzdělávání či certifikátů univerzity třetího věku či jiných ucelenějších kurzů. V České republice nemá promoce právní význam, protože akademický titul se získává už ukončením studia státní zkouškou. Je nicméně jakýmsi protějškem imatrikulace, protože promocí je absolventům symbolicky slavnostně potvrzeno vyřazení z akademické obce dané vysoké školy, která se jim tak stává alma mater.

Hledejte výraz Promoce v dalších zdrojích

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Promoce ve Wikimedia Commons

Zkusit najít slovo Promoce ve fulltextu Seznam.cz

Zkusit najít termín Promoce ve vyhledávači Qwant

Hledat slovo Promoce na Google.cz

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Promoce ve vyhledávači DuckDuckGo

Vyhledat pojem Promoce ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Dál můžete zkusit hledat slovo Promoce například ve Wikizdrojích, v projektu slovnik.cz, ve Wikislovníku, ve videích na Youtube nebo v nabídce zboží na Heureka.cz.

Náhodné definice slov, pojmů a odborných termínů

Právě jste se dozvěděli odpověď na otázku jaká je definice slova Promoce? resp. jaký je význam slova Promoce? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Promoce, odpověď na dotaz co je to Promoce?. Víte např. kdo to je Operativec? Znáte a víte kdo je Pidižvík? Jednotlivá slova můžou mít několik významů vzhledem k tomu, že se používají v rozdílných oborech lidské činnosti. Proto případně zapátrejte po pojmu Promoce i v jiných kategoriích (než Školství). Vybrané texty jsou rozšířené o citaci z české verze internetové encyklopedie Wikipedia.cz. Samozřejmě uvádíme i odkaz na konkrétní podstránku tohoto projektu. Ty lze dále používat při splnění licence CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Milí čtenáři, vážení návštěvníci, děkujeme za návštěvu webových stránek shromažďujících definice odborných pojmů, přesné vysvětlení slov, slovníková hesla, zajímavosti, významy slov, známé i neznámé pojmy s názvem Co Je To?.

Zajímáte se o auta? Pak pro určitě znáte zkratku SUV, TSI nebo TDI. Pokud je neznáte, podívejte se na spřátelený web který obsahuje tisíc nejrůznějších zkratek.