Co je to?
Odborný výraz, definice slova Empatie. Co znamená slovo Empatie z kategorie Psychologie?

Co je Empatie? Definice pojmu

Co znamená heslo, definice termínu, pojmu Empatie?

Empatie je jeden ze základních psychologických pojmů. Znamená schopnost porozumět pocitům a motivům jiného člověka, tedy vcítění. Empatický člověk je schopen chápat důvody a způsob jednání někoho jiného, rozumí jeho pocitům a názorům. Vcítí se do vnitřních pocitů i vnějšího chování.
Důležité je, aby se člověk uměl oprostit od svých vlastních hodnot a názorů a opravdu se vcítit do pocitů, názorů a projevů jiného člověka. Empatie může být vrozená, ale lze se ji také naučit.


Co je to Empatie? Význam slova, termín, Odborný výraz, definice slova Empatie. Co znamená slovo Empatie z kategorie Psychologie?

Žádným způsobem neručíme za informace nebo obsah uvedený na těchto internetových stránkách. Text vytvořen redaktory Superia.cz

Tento krátký text můžete velmi snadno sdílet s kolegy na sociálních sítích Twitter, Redditu nebo Facebook.

  Sdílet na Twitteru      Sdílet na Redditu        Sdílet na Facebooku   Sdílet na Pinterestu  

Heslo Empatie patří do kategorie psychologie

Klíčová slova: wiki, přesný výraz, vysvětlení, terminologie, formulace, psychologie, odborný výraz, odborné názvosloví, přesný význam, názvosloví, slovník, Empatie, pojem, terminus technicus, heslo, co to je, co znamená, termín


Pojem Empatie je v kategorii psychologie, ilustrační obrázek

Co označuje termín Empatie? Odborný výraz, termín, definice slova z projektu Wikipedia

Následující text definice pojmu byl převzat z projektu Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Empatie neboli vcítění označuje porozumění emocím a motivům druhého člověka. Pro schopnost empatie je užitečné umět odložit svoje vlastní názory, hodnoty a předsudky. Jde o to být schopný pochopit jak a proč člověk jednal tak, jak jednal, jaké z toho má pocity a jaký má na kteroukoliv věc názor, kdy jedná proti svému přesvědčení a kdy se naopak to, jak se chová navenek, plně ztotožňuje s tím, co cítí uvnitř.

Jiné informační zdroje o pojmu Empatie

Zkusit najít Empatie ve Wikizdrojích

Zkusit najít termín Empatie ve fulltextu Seznam.cz

Hledat frázi Empatie ve vyhledávači Qwant

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Empatie ve Wikimedia Commons

Vyhledat slovo Empatie na Google.cz

Vyhledat termín Empatie ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Dál můžete zkusit hledat slovo Empatie například ve Wikislovníku, ve slovníku moderních slangových výrazů - Čeština 2.0, v Microsoft Bing, ve vyhledávači chránícího soukromí - DuckDuckGo nebo v projektu slovnik.cz.

Náhodných výběr odborných pojmů, termínů a slov

Teď už znáte odpověď na otázku co to je Empatie? resp. jaký je význam pojmu Empatie? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Empatie, odpověď na dotaz co je to Empatie?. Víte např. kdo to je Joe Cocker? Znáte a víte kdo je Kmotr? Neměli byste zapomenout na to, že ke každému výrazu, může existovat víc definic vzhledem k tomu, že se používají v rozdílných oborech lidské činnosti. Pokuste se najít termín Empatie i v jiné kategorii než v psychologie. Vybrané texty jsou rozšířené o citaci z české verze internetové encyklopedie Wikipedia.cz. Samozřejmě uvádíme i odkaz na konkrétní podstránku tohoto projektu. Tyto texty lze potom kopírovat, editovat a dále šířit při splnění podmínek vyplývajících z licence CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Vážení čtenáři, děkujeme za návštěvu online projektu (slovníku) shromažďujícího slovníková hesla, významy slov, zajímavosti, definice odborných pojmů, popisy termínů, přesné vysvětlení slov s názvem Co Je To?.

Víte, co je to viz? Víte, že se nejedná o zkratku?