Co je to?
Odborný výraz, definice slova Databáze. Co znamená pojem Databáze z kategorie Počítače?

Co je Databáze? Význam slova

Pojem, definice termínu, vysvětlení slova Databáze

Datová základna se též zkráceně nazývá databáze. Jedná se o uspořádanou množinu navzájem propojených dat uložených na paměťovém disku. V širším smyslu se pojmem databáze může označit i softwarový prostředek, který umožňuje manipulaci s uloženými daty a přístup k nim.
Jako předchůdce databáze se označuje papírová kartotéka, kde se data uspořádávala podle určité kategorie a zatřiďování nových položek. Veškeré operace s papírovou kartotékou musel nutně vykonávat člověk. Velkým impulzem pro změnu byl vývoj počítačů. Později se začaly vyvíjet první elektronické databáze.


Co je to Databáze? Význam slova, termín, Odborný výraz, definice slova Databáze. Co znamená pojem Databáze z kategorie Počítače?

Přes veškerou snahu je možné, že v text bude obsahovat chyby. Předem se za ně omlouváme. Výše uvedený text byl napsán redaktorkami Superia.cz

Text s definicí výrazu Databáze doporučujeme sdílet s kolegy na Pinterestu, Facebooku, Twitteru, Redditu nebo na zde neuvedených společených sítích.

 Sdílet na Pinterestu     Sdílet na Twitteru      Sdílet na Redditu        Sdílet na Facebooku 

Heslo Databáze se nachází v sekci počítače

Klíčová slova: terminologie, co je to Databáze?, co znamená, vysvětlení, význam, lexikon, wiki, slovník, informace, terminus technicus, heslo, definice pojmu, přesný výraz, význam pojmu, odborný výraz, co to je, názvosloví, synonymum


Pojem Databáze je v kategorii počítače, ilustrační obrázek

Wikipedie píše o slovu Databáze?

Následující text definice pojmu byl převzat z projektu Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Databáze (neboli datová základna, též databanka) je systém souborů s pevnou strukturou záznamů. Tyto soubory jsou mezi sebou navzájem propojeny pomocí klíčů. V širším smyslu jsou součástí databáze i softwarové prostředky, které umožňují manipulaci s uloženými daty a přístup k nim. Tento software se v české odborné literatuře nazývá systém řízení báze dat (SŘBD). Běžně se označením databáze – v závislosti na kontextu – myslí jak uložená data, tak i software (SŘBD).

Hledejte v dalších online informačních zdrojích

Najít výraz Databáze ve vyhledávači Yandex

Vyhledat výraz Databáze ve Wikislovníku

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Databáze ve vyhledávači DuckDuckGo

Najít slovo Databáze ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Vyhledat heslo Databáze ve vyhledávači Qwant

Vyhledat termín Databáze ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Dál můžete zkusit hledat slovo Databáze například ve Wikizdrojích, v Lingea slovnících, ve ekologickém vyhledávači Ecosia, ve fulltextu Google.cz nebo v Google překladači.

Často hledaná hesla, odborné termíny, pojmy, slova

Tyto webové stránky vám přinesly odpověď na otázku co to je Databáze? resp. co se přesně ukrývá za slovem Databáze? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Databáze, odpověď na dotaz co je to Databáze?. Víte např. kdo to je John Wayne Gacy? Znáte a víte kdo je Fatalista? Jednotlivá slova můžou mít několik významů v různých oborech lidské činnosti. Doporučujeme vám hledat v jiných sekcích (než počítače). Část textů obsahuje internetový odkaz i krátkou citaci z české verze projektu Wikipedia. Jedná se o texty spadající pod licenci CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Děkujeme našim čtenářům za návštěvu online encyklopedického projektu shromažďujícího přesné vysvětlení slov, zajímavosti, významy slov, popisy termínů, známé i neznámé pojmy, slovníková hesla s názvem Co Je To?.

Víte, kdo je to stalker? Jedná se pojem související se zločinem. Nejen tento pojem naleznete na stránkách s názvem Kdo je to?