Co je to?
Odborný termín, výraz, slovo Kvantová fyzika. Co znamená pojem Kvantová fyzika z kategorie Fyzika?

Co to je Kvantová fyzika? Význam slova

Co znamená termín, slovo, heslo, vysvětlení pojmu Kvantová fyzika?

Kvantová fyzika je teoretická vědní disciplína, která pracuje s pojmem kvantum, což znamená "množství". Kvantová fyzika na rozdíl od "běžné" fyziky předpokládá existenci stavů, u kterých lze výsledek měření v rámci pravděpodobnosti pouze předpovědět, ale nikoliv ověřit. Základem kvantové fyziky je kvantová teorie, kterou můžeme rozdělit na kvantovou mechaniku a kvantovou teorii pole.


Co je to Kvantová fyzika? Význam slova, termín, Odborný termín, výraz, slovo Kvantová fyzika. Co znamená pojem Kvantová fyzika z kategorie Fyzika?

Texty mohou obsahovat chyby nebo překlepy, za které se předem omlouváme. Sepsáno redaktory Superia.cz

Sdílejte tento text s heslem Kvantová fyzika s vašimi kamarády, známými a přáteli na Pinterestu, Redditu, Twitteru anebo na Facebooku.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu    

Výraz Kvantová fyzika patří do kategorie Fyzika

Klíčová slova: slovník, Fyzika, terminologie, terminus technicus, Kvantová fyzika, význam slova, názvosloví, význam pojmu, termín, formulace, lexikon, popis, Fyzika, definice, informace, pojem, slovo, význam


Pojem Kvantová fyzika je v kategorii Fyzika, ilustrační obrázek

Co znamená pojem Kvantová fyzika? Definice výrazu, slova, termínu z Wikipedie

(Uvedený text pochází online encyklopedie Wikipedia.cz) Licence CC-BY-SA.

Kvantová fyzika je soubor oborů postavených na teoriích, jejichž ústředním pojmem je kvantum. Na rozdíl od klasické fyziky se v nich nepopisuje stav systému pouze přiřazením určitých přesně daných hodnot fyzikálních veličin, ale předpokládají i existenci stavů, u kterých je výsledek měření předpověditelný pouze v rámci pravděpodobnosti.
Obvykle v rámci kvantové teorie rozlišujeme kvantovou mechaniku a kvantovou teorii pole, které, ač postaveny na stejných postulátech, užívají rozdílné metody při praktických výpočtech.

Internetové odkazy na vyhledávače

Hledat videa s názvem Kvantová fyzika na Youtube

Najít výraz Kvantová fyzika ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Zkusit najít termín Kvantová fyzika ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Vyhledat pojem Kvantová fyzika ve fulltextu Seznam.cz

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Kvantová fyzika ve Wikimedia Commons

Hledat slovo Kvantová fyzika na Google.cz

Dál můžete zkusit hledat slovo Kvantová fyzika například ve Wikizdrojích, v projektu slovnik.cz, ve vyhledávači chránícího soukromí - DuckDuckGo, v evropském vyhledávači Qwant nebo v Google překladači.

Často hledané výrazy, termíny a odborné pojmy

Text na tomto webu vám dal odpověď na otázku co znamená slovo Kvantová fyzika? resp. co přesně označuje termín Kvantová fyzika? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Kvantová fyzika, odpověď na dotaz co je to Kvantová fyzika?. Víte např. kdo to je Povstalec? Znáte a víte kdo je Dalibor Janda? Jednotlivá slova můžou mít několik významů podle různých oborů. Doporučujeme vám hledat v jiných sekcích (než Fyzika). Některé texty jsou rozšířeny o citaci z české Wikipedie. Je zde uveden i odkaz na konkrétní stránku ze zmíněné encyklopedie. Tyto lze kopírovat, upravovat a dále sdílet při dodržení licence CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Vážení návštěvníci, milí čtenáři, děkujeme vám za návštěvu webu shromažďujícího definice odborných pojmů, popisy termínů, zajímavosti, přesné vysvětlení slov, známé i neznámé pojmy, slovníková hesla s názvem Co Je To?.

Taky máte někdy KOPR? Tím nemyslíme zeleninu, ale trošku hanlivou avšak výstižnou zkratku.