Co je to?
Odborný termín, výraz, slovo Kvantová fyzika. Co znamená pojem Kvantová fyzika z kategorie Fyzika?

Co to je Kvantová fyzika? Význam slova

Co znamená termín, výraz, pojem, vysvětlení hesla Kvantová fyzika?

Kvantová fyzika je teoretická vědní disciplína, která pracuje s pojmem kvantum, což znamená "množství". Kvantová fyzika na rozdíl od "běžné" fyziky předpokládá existenci stavů, u kterých lze výsledek měření v rámci pravděpodobnosti pouze předpovědět, ale nikoliv ověřit. Základem kvantové fyziky je kvantová teorie, kterou můžeme rozdělit na kvantovou mechaniku a kvantovou teorii pole.


Co je to Kvantová fyzika? Význam slova, termín, Odborný termín, výraz, slovo Kvantová fyzika. Co znamená pojem Kvantová fyzika z kategorie Fyzika?

Neručíme za aktuálnost a správnost uvedených informací, chyby vyhrazeny. Napsáno redaktory Superia.cz

Definici pojmu Kvantová fyzika sdílejte s kamarády na Facebooku, Redditu, Pinterestu nebo Twitteru.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu    

Termín Kvantová fyzika je v kategorii Fyzika

Klíčová slova: Fyzika, význam, odborné názvosloví, pojem, termín, vysvětlení, význam slova, heslo, slovník, přesný výraz, popis, wiki, co to je, Kvantová fyzika, co je to Kvantová fyzika?, definice, význam pojmu, definice pojmu


Pojem Kvantová fyzika je v kategorii Fyzika, ilustrační obrázek

Co se píše ve Wikipedii o pojmu Kvantová fyzika?

Následující popis termínu byl převzat z otevřené online encyklopedie, ze známé Wikipedie. Pro více informací klikněte na odkaz. Licence CC-BY-SA.

Kvantová fyzika je soubor oborů postavených na teoriích, jejichž ústředním pojmem je kvantum. Na rozdíl od klasické fyziky se v nich nepopisuje stav systému pouze přiřazením určitých přesně daných hodnot fyzikálních veličin, ale předpokládají i existenci stavů, u kterých je výsledek měření předpověditelný pouze v rámci pravděpodobnosti.
Obvykle v rámci kvantové teorie rozlišujeme kvantovou mechaniku a kvantovou teorii pole, které, ač postaveny na stejných postulátech, užívají rozdílné metody při praktických výpočtech.

Doporučené zdroje informací k dalšímu studiu

Zkusit najít heslo Kvantová fyzika ve fulltextu Seznam.cz

Hledat termín Kvantová fyzika na Google.cz

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Kvantová fyzika ve Wikimedia Commons

Zkusit najít termín Kvantová fyzika ve Wikizdrojích

Hledat pojem Kvantová fyzika ve vyhledávači Yandex

Vyhledat termín Kvantová fyzika ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Dál můžete zkusit hledat slovo Kvantová fyzika například v Microsoft Bing, v projektu slovnik.cz, v evropském vyhledávači Qwant, ve vyhledávači chránícího soukromí - DuckDuckGo nebo ve slovníku moderních slangových výrazů - Čeština 2.0.

Výběr odborných pojmů, slov, termínů a výrazů

Právě jste se dozvěděli odpověď na otázku co znamená Kvantová fyzika? resp. co to je Kvantová fyzika? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Kvantová fyzika, odpověď na dotaz co je to Kvantová fyzika?. Víte např. kdo to je Čeledín? Znáte a víte kdo je Dalibor Janda? Berte prosím v úvahu, že pojmy mohou mít víc definic v různých oborech lidské činnosti. Proto případně zapátrejte po pojmu Kvantová fyzika i v jiných kategoriích (než Fyzika). Některé texty jsme rozšířili i o krátkou citaci z Wikipedia.cz. K této citaci vždy uvádíme i odkaz na konkrétní stránku. Ty lze dále používat při splnění licence CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Milí čtenáři, musíme vám poděkovat za návštívení internetového slovníku, který shromažďuje přesné vysvětlení slov, definice odborných pojmů, známé i neznámé pojmy, slovníková hesla, významy slov, popisy termínů s názvem Co Je To?.

Taky máte někdy KOPR? Tím nemyslíme zeleninu, ale trošku hanlivou avšak výstižnou zkratku.