Co je to?
Definice výrazu Fenomén. Co znamená odborný pojem Fenomén z kategorie Filozofie?

Co to je Fenomén? Význam slova

Význam pojmu, termínu, vysvětlení výrazu Fenomén

Fenomén je slovo pocházející z řečtiny a označuje nějaký jev (původně byl tímto slovem označován přelud) bez rozdílu, zda se jedná o skutečnost, kterou člověk vidí, nebo klam. Ve vědě se za jev považuje pozorovaná věc, proces nebo událost.
Pojem čistý jev užívá filozofie, která jev zkoumá z pohledu toho, jak se zkoumané jeví, a nebere v úvahu další předpoklady. Jevem se podrobněji zabýval Immanuel Kant, jeho názory pak ještě rozvinul fenomenolog Edmund Husserl.


Co je to Fenomén? Význam slova, termín, Definice výrazu Fenomén. Co znamená odborný pojem Fenomén z kategorie Filozofie?

Informace uvedené na těchto stránkách jsou bez záruky. Napsáno redaktory Superia.cz

Sdílejte tuto stránku se slovem Fenomén s vašimi kamarády na Twitteru, Redditu, Facebooku nebo jinde.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu    

Heslo Fenomén je v kategorii Filozofie

Klíčová slova: pojem, terminologie, formulace, Filozofie, odborné názvosloví, synonymum, co znamená, lexikon, Filozofie, definice pojmu, význam, definice, význam slova, přesný význam, popis, terminus technicus, wiki, Fenomén


Pojem Fenomén je v kategorii Filozofie, ilustrační obrázek

V online encyklopedii Wikipedia se o slovu Fenomén můžete dozvědět následující

Níže umístěný text je převzat z online encyklopedie Wikipedia.cz. Více zde. Licence CC-BY-SA.

Fenomén (z řec. fainomenon od fainein, jevit se) znamená jev, to co se člověku ukazuje, a to bez rozlišení, zda se jedná o skutečnost nebo klam. V empirických vědách je to obecné označení pro pozorovaný jev (věc, událost, proces apod.) Ve filosofii znamená čistý jev, „to, co se samo ukazuje, a tak, jak se samo ukazuje“, bez jakýchkoli dalších předpokladů.

Jiné doporučené zdroje informací

Hledat slovo Fenomén na Google.cz

Hledat pojem Fenomén ve Wikislovníku

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Fenomén ve vyhledávači DuckDuckGo

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Fenomén ve Wikimedia Commons

Vyhledat výraz Fenomén ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Vyhledat termín Fenomén ve fulltextu Seznam.cz

Dál můžete zkusit hledat slovo Fenomén například v Microsoft Bing, v projektu slovnik.cz, ve ruském vyhledávači Yandex, ve Wikizdrojích nebo v Google překladači.

Často hledané pojmy, výrazy, odborné termíny a slova

Právě jste se dozvěděli odpověď na otázku co to je Fenomén? resp. co přesně znamená slovo Fenomén? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Fenomén, odpověď na dotaz co je to Fenomén?. Víte např. kdo to je Sara Sandeva? Znáte a víte kdo je Heidi Janků? Jednotlivá slova mohou mít vícero významů v různém kontextu, v různých oborech. Nezbývá, než vám doporučit hledání v jiných kategoriích než je Filozofie. U části textů najdete citaci z české Wikipedie. Spolu s textem je vždy uvedena i url adresa na konkrétní stránku projektu. Tyto texty lze potom kopírovat, editovat a dále šířit při splnění podmínek vyplývajících z licence CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Milí čtenáři, musíme vám poděkovat za návštívení internetového slovníku, který shromažďuje známé i neznámé pojmy, definice odborných pojmů, zajímavosti, přesné vysvětlení slov, významy slov, slovníková hesla s názvem Co Je To?.

Chcete se dozvědět kdo slaví svátek (jmeniny) na Slovensku, v Polsku, Německu nebo v České republice? Pak se podívejte na web obsahující kalendář svátků.