Co je to?
Odborný termín, výraz, slovo Aliterace. Co znamená pojem Aliterace z kategorie Literatura?

Co je Aliterace?

Pojem, definice termínu, vysvětlení slova Aliterace

Aliterace, v českém jazyce nazývaná také jako náslovný rým, je jednou z literárních technik, stylistických figur, která básníkům slouží k ozvláštnění děl. Jde o opakování jedné hlásky nebo slupiny hlásek na začátku slov verše nebo případně na začátku víc slov. Tato figura byla v poezii využívána již od středověku. Aliterace může, ale nemusí zahrnovat také předložky. Neomezuje se pouze na poezii, ale lze se s ní setkat i v próze. V prozaických dílech se často používá pro zvláštní jména postav. Vytváří tak libozvučnost a snadno se zapamatuje.
Velmi často se vyskytuje i v dílech autorů období romantizmu. Libozvučnosti a snadné zapamatelnosti využívá také reklama, protože použití aliterace v názvu nebo chvále výrobku je pro zákazníky přitažlivé. Aliteraci používají také autoři, kteří se snaží vytvořit dílka se slovy, začínajícími stejným písmenem, příkladem může být projekt Pohádky písmene Pé či různé povídky.


Co je to Aliterace? Význam slova, termín, Odborný termín, výraz, slovo Aliterace. Co znamená pojem Aliterace z kategorie Literatura?

Přes veškerou snahu je možné, že v text bude obsahovat chyby. Předem se za ně omlouváme. Text vytvořen redaktory Superia.cz

Uvedený text můžete pochopitelně sdílet s dalšími osobami na Twitteru, Redditu nebo Facebooku.

 Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu        Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    

Heslo Aliterace se nachází v kategorii literatura

Klíčová slova: lexikon, terminologie, Aliterace, formulace, co je to Aliterace?, přesný význam, heslo, přesný výraz, odborné názvosloví, wiki, co znamená, vysvětlení, definice, slovo, názvosloví, literatura, informace, pojem


Pojem Aliterace je v kategorii literatura, ilustrační obrázek

Wikipedie píše o slovu Aliterace?

Následující text definice pojmu byl převzat z projektu Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Aliterace čili náslovný rým (starším pravopisem alliterace) je stylistická figura (literární technika) založená na tom, že se na začátku slov verše či na začátku několika slov opakuje stejná hláska nebo skupina hlásek, např. „plyne peníz po penízku“ (středověká vagantská poezie) či „Slovo do světa stvořenie“.

Další informační zdroje

Najít výraz Aliterace na Google.cz

Hledat termín Aliterace ve Wikizdrojích

Najít termín Aliterace ve Wikislovníku

Najít slovo Aliterace ve vyhledávači Qwant

Najít pojem Aliterace ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Vyhledat pojem Aliterace ve vyhledávači Yandex

Dál můžete zkusit hledat slovo Aliterace například ve videích na Youtube, v Lingea slovnících, ve vyhledávači Seznam.cz, v Microsoft Bing nebo v projektu slovnik.cz.

Často hledaná hesla, odborné termíny, pojmy, slova

Právě nyní již víte co to je Aliterace? resp. co přesně znamená slovo Aliterace? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Aliterace, odpověď na dotaz co je to Aliterace?. Víte např. kdo to je Karel I Stuart? Znáte a víte kdo je Sergej Šojgu? Chápejte, že nemáme prostředky na pravidelnou aktualizaci. Pojmy mohou mít různé významy v různých oborech lidské činnosti. Doporučujeme vám hledat v jiných sekcích (než literatura). Některé pojmy obsahují doplňující definici z Wikipedie včetně url na konkrétní stránku. Jedná se o texty spadající pod licenci CC-BY-SA.

Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Kategorie literatura, Psaní knihy, aliterace, ilustrační obrázek

Děkujeme vám za návštěvu encyklopedického projektu shromažďujícího slovníková hesla, významy slov, definice odborných pojmů, zajímavosti, známé i neznámé pojmy, přesné vysvětlení slov s názvem Co Je To?.

Vzpomenete si ještě na vyjmenovaná slova? Znáte vyjmenovaná slova po L nebo po Z?