Co je to?
Výraz, termín, definice slova Determinismus. Co znamená odborný pojem Determinismus z kategorie Filozofie?

Co je to Determinismus? Význam slova

Co znamená termín, slovo, definice pojmu Determinismus?

Determinismus je název filozofického názoru, který zastává přesvědčení, že vše co se děje nebo jaký je stav věcí je ovlivněno děním předchozím na základě vztahu příčina – následek a probíhá podle pevně daných zákonitostí. Zastánci tohoto směru se domnívají, že budoucnost je teoreticky možno předvídat, protože vývoj světa i sled událostí na něm se řídí výhradně podle platných přírodních zákonů.
Ideje determinismu se objevily již v pátém století před naším letopočtem. K hlavním představitelům patřili nejdříve zastánci atomismu a stoici. Na základě dialogů těchto filozofů došlo k propojení psychologie prosazované stoiky a Aristotelovy etiky. Filozof Alexandr Afrodisijský pak vedl první debatu o determinismu a jeho vztahu ke svobodě. Determinismus se pak postupně rozdělil do dalších proudů a je základem dalších filozofických směrů.


Co je to Determinismus? Význam slova, termín, Výraz, termín, definice slova Determinismus. Co znamená odborný pojem Determinismus z kategorie Filozofie?

Provozovatel neručí za správnost a úplnost informací na těchto webových stránkách. Uvedený text byl přidán redaktory Superia.cz

Uvedený text můžete pochopitelně sdílet s vašimi kamarády na Facebooku, Twitteru, Pinterestu, Redditu nebo na jiné sociální síti.

 Sdílet na Redditu        Sdílet na Facebooku   Sdílet na Pinterestu     Sdílet na Twitteru    

Pojem Determinismus se nachází v kategorii filozofie

Klíčová slova: význam pojmu, definice, slovník, co to je, lexikon, přesný výraz, názvosloví, wiki, Determinismus, definice pojmu, vysvětlení, pojem, co je to Determinismus?, přesný význam, popis, informace, odborné názvosloví, terminus technicus


Pojem Determinismus je v kategorii filozofie, ilustrační obrázek

Ve Wikipedii se o termínu Determinismus píše následující

Následující definice pojmu pochází ze stránek Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Determinismus je filosofické přesvědčení, že každá událost nebo stav věcí je důsledkem předchozích událostí na principu kauzality a pevně daných zákonitostí.
Znamená to, že vývoj světa je dán posloupností událostí řídících se absolutně platnými přírodními zákony. Existuje tedy pouze jedna možná budoucnost, a tato je teoreticky zcela předvídatelná.

Doporučené zdroje informací k dalšímu studiu

Najít heslo Determinismus na Google.cz

Zkusit najít heslo Determinismus ve Wikizdrojích

Hledat videa s názvem Determinismus na Youtube

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Determinismus ve Wikimedia Commons

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Determinismus ve vyhledávači DuckDuckGo

Najít výraz Determinismus ve vyhledávači Qwant

Dál můžete zkusit hledat slovo Determinismus například v Microsoft Bing, v ABC slovníku cizích slov a synonym, ve Wikislovníku, v Seznam.cz slovníku cizích slov nebo v nabídce zboží na Heureka.cz.

Často hledaná slova, termíny a odborné pojmy

Na stránce jste se mohli dozvědět: co je to Determinismus? resp. jaká je definice termínu Determinismus? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Determinismus, odpověď na dotaz co je to Determinismus?. Víte např. kdo to je Sergej Prokofjev? Znáte a víte kdo je Jezuita? Nezapomeňte prosím, že každé slovo může mít vícero významů v závislosti na oboru a kontextu. Proto případně zapátrejte po pojmu Determinismus i v jiných kategoriích (než filozofie). Některé pojmy jsou obohaceny o citaci z Wikipedie. U nich uvádíme i konkrétní url projektu kde se dozvíte více. Takový text je šířen pod licencí CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Děkujeme za návštěvu internetového projektu shromažďujícího přesné vysvětlení slov, známé i neznámé pojmy, definice odborných pojmů, slovníková hesla, popisy termínů, zajímavosti s názvem Co Je To?.

V čem se skrývá lidská moudrost? Přeci v citátech slavných osobností. Vážně i nevážně míněné citáty o ženách i zdraví.