Co je to?
Definice výrazu, termínu Determinismus. Co znamená odborný pojem Determinismus z kategorie Filozofie?

Co je to Determinismus? Význam slova

Pojem, definice termínu, vysvětlení slova Determinismus

Determinismus je název filozofického názoru, který zastává přesvědčení, že vše co se děje nebo jaký je stav věcí je ovlivněno děním předchozím na základě vztahu příčina – následek a probíhá podle pevně daných zákonitostí. Zastánci tohoto směru se domnívají, že budoucnost je teoreticky možno předvídat, protože vývoj světa i sled událostí na něm se řídí výhradně podle platných přírodních zákonů.
Ideje determinismu se objevily již v pátém století před naším letopočtem. K hlavním představitelům patřili nejdříve zastánci atomismu a stoici. Na základě dialogů těchto filozofů došlo k propojení psychologie prosazované stoiky a Aristotelovy etiky. Filozof Alexandr Afrodisijský pak vedl první debatu o determinismu a jeho vztahu ke svobodě. Determinismus se pak postupně rozdělil do dalších proudů a je základem dalších filozofických směrů.


Co je to Determinismus? Význam slova, termín, Definice výrazu, termínu Determinismus. Co znamená odborný pojem Determinismus z kategorie Filozofie?

Provozovatel neručí za správnost a aktuálnost zde uvedených informací. Tento text byl napsán redaktory Superia.cz

Text s definicí výrazu Determinismus doporučujeme sdílet s přáteli a kamarády prostřednictvím uvedených tlačítek na sociálních sítích Facebook nebo Twitter.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu    

Pojem Determinismus se nachází v sekci Filozofie

Klíčová slova: termín, odborný výraz, význam, co znamená, informace, názvosloví, význam pojmu, slovník, lexikon, formulace, definice, význam slova, popis, synonymum, Filozofie, terminologie, slovo, přesný výraz


Pojem Determinismus je v kategorii Filozofie, ilustrační obrázek

Co znamená pojem Determinismus? Výraz, definice slova z Wikipedie

Následující text definice pojmu byl převzat z projektu Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Determinismus je filosofické přesvědčení, že každá událost nebo stav věcí je důsledkem předchozích událostí na principu kauzality a pevně daných zákonitostí.
Znamená to, že vývoj světa je dán posloupností událostí řídících se absolutně platnými přírodními zákony. Existuje tedy pouze jedna možná budoucnost, a tato je teoreticky zcela předvídatelná.

Odkazy na jiné online zdroje a weby

Zkusit najít výraz Determinismus ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Vyhledat výraz Determinismus ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Hledat heslo Determinismus ve Wikizdrojích

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Determinismus ve vyhledávači DuckDuckGo

Najít výraz Determinismus ve fulltextu Seznam.cz

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Determinismus ve Wikimedia Commons

Dál můžete zkusit hledat slovo Determinismus například ve ruském vyhledávači Yandex, v Google překladači, ve videích na Youtube, ve Wikislovníku nebo ve slovníku moderních slangových výrazů - Čeština 2.0.

Náhodné definice slov, pojmů a odborných termínů

Na stránce jste se mohli dozvědět: co je to Determinismus? resp. co to je Determinismus? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Determinismus, odpověď na dotaz co je to Determinismus?. Víte např. kdo to je Republikán? Znáte a víte kdo je Kunda? Nezapomeňte, že slova a termíny mohou mít víc významů v závislosti na oboru a kontextu. Zkuste proto termín Determinismus hledat i v jiných kategoriích (než Filozofie) K vybraným textům jsme doplnili citaci z projektu Wikipedia.cz včetně odkazu na konkrétní podstránku na Wikipedii, kde se dozvíte víc. Takový text je šířen pod licencí CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Vážení čtenáři, musíme vám poděkovat za návštěvu internetového encyklopedického slovníku, který se zaměřuje na popisy termínů, přesné vysvětlení slov, definice odborných pojmů, významy slov, zajímavosti, slovníková hesla s názvem Co Je To?.

V čem se skrývá lidská moudrost? Přeci v citátech slavných osobností. Vážně i nevážně míněné citáty o ženách i zdraví.