Co je to?
Definice výrazu Determinismus. Co znamená odborný pojem Determinismus z kategorie Filozofie?

Co je Determinismus?

Význam termínu, výrazu, vysvětlení pojmu Determinismus

Determinismus je název filozofického názoru, který zastává přesvědčení, že vše co se děje nebo jaký je stav věcí je ovlivněno děním předchozím na základě vztahu příčina – následek a probíhá podle pevně daných zákonitostí. Zastánci tohoto směru se domnívají, že budoucnost je teoreticky možno předvídat, protože vývoj světa i sled událostí na něm se řídí výhradně podle platných přírodních zákonů.
Ideje determinismu se objevily již v pátém století před naším letopočtem. K hlavním představitelům patřili nejdříve zastánci atomismu a stoici. Na základě dialogů těchto filozofů došlo k propojení psychologie prosazované stoiky a Aristotelovy etiky. Filozof Alexandr Afrodisijský pak vedl první debatu o determinismu a jeho vztahu ke svobodě. Determinismus se pak postupně rozdělil do dalších proudů a je základem dalších filozofických směrů.


Co je to Determinismus? Význam slova, termín, Definice výrazu Determinismus. Co znamená odborný pojem Determinismus z kategorie Filozofie?

Všechny údaje jsou bez záruky. V obsahu stránek mohou být pravopisné, faktické chyby i nepřesnosti. Text vytvořen redaktory Superia.cz

Potěší nás, pokud budete sdílet tuto odpověď na otázku co je to Determinismus? s vašimi kamarády na veřejných sociálních sítích (Facebook, Pinterest, Reddit či Twitter).

 Sdílet na Redditu        Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    

Heslo Determinismus je v sekci filozofie

Klíčová slova: terminologie, wiki, informace, význam slova, heslo, vysvětlení, filozofie, význam pojmu, odborný výraz, názvosloví, přesný význam, slovník, termín, filozofie, co je to Determinismus?, terminus technicus, odborné názvosloví, co to je


Pojem Determinismus je v kategorii filozofie, ilustrační obrázek

Co znamená pojem Determinismus? Definice slova, termínu z Wikipedie

Následující text definice pojmu byl převzat z projektu Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Determinismus je filosofické přesvědčení, že každá událost nebo stav věcí je důsledkem předchozích událostí na principu kauzality a pevně daných zákonitostí.
Znamená to, že vývoj světa je dán posloupností událostí řídících se absolutně platnými přírodními zákony. Existuje tedy pouze jedna možná budoucnost, a tato je teoreticky zcela předvídatelná.

Odkazy na vyhledávače, online encyklopedie a slovníky

Zkusit najít pojem Determinismus na Google obrázcích

Najít pojem Determinismus ve Wikizdrojích

Zkusit najít heslo Determinismus ve Wikislovníku

Hledat heslo Determinismus ve fulltextu vyhledávače Info.com

Hledat heslo Determinismus ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Determinismus ve vyhledávači DuckDuckGo

Dál můžete zkusit hledat slovo Determinismus například ve videích na Youtube, v ABC slovníku cizích slov a synonym, v evropském vyhledávači Qwant, ve fulltextu Google.cz nebo ve slovníku moderních slangových výrazů - Čeština 2.0.

Výběr náhodných pojmů, výrazů, odborných termínů a slov

Na této webové stránce jste se dozvěděli co to je Determinismus? resp. co znamená slovo Determinismus? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Determinismus, odpověď na dotaz co je to Determinismus?. Víte např. kdo to je Banjista? Znáte a víte kdo je Amanda Tapping? Data na webu nejsou pravidelně aktualizovaná, texty nemusí vždy reflektovat aktuální stav. Pojmy mohou mít různé významy podle toho o jaký obor se jedná. Vyzkoušejte proto hledání v jiných kategoriích (než filozofie). Některé pojmy obsahují i krátkou citaci z české Wikipedie včetně internetového odkazu na podrobný popis. S těmi lze dále pracovat při dodržení licence CC-BY-SA.

Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Kategorie filozofie, filozofka rozjímá, determinismus, ilustrační obrázek

Vážení čtenáři, děkujeme vám za návštěvu projektu shromažďujícího zajímavosti, známé i neznámé pojmy, definice odborných pojmů, významy slov, slovníková hesla, přesné vysvětlení slov s názvem Co Je To?.

V čem se skrývá lidská moudrost? Přeci v citátech slavných osobností. Vážně i nevážně míněné citáty o ženách i zdraví.