Co je to?
Výraz, termín, definice slova Determinismus. Co znamená odborný pojem Determinismus z kategorie Filozofie?

Co je to Determinismus? Význam slova

Co znamená termín, vysvětlení pojmu Determinismus?

Determinismus je název filozofického názoru, který zastává přesvědčení, že vše co se děje nebo jaký je stav věcí je ovlivněno děním předchozím na základě vztahu příčina – následek a probíhá podle pevně daných zákonitostí. Zastánci tohoto směru se domnívají, že budoucnost je teoreticky možno předvídat, protože vývoj světa i sled událostí na něm se řídí výhradně podle platných přírodních zákonů.
Ideje determinismu se objevily již v pátém století před naším letopočtem. K hlavním představitelům patřili nejdříve zastánci atomismu a stoici. Na základě dialogů těchto filozofů došlo k propojení psychologie prosazované stoiky a Aristotelovy etiky. Filozof Alexandr Afrodisijský pak vedl první debatu o determinismu a jeho vztahu ke svobodě. Determinismus se pak postupně rozdělil do dalších proudů a je základem dalších filozofických směrů.


Co je to Determinismus? Význam slova, termín, Výraz, termín, definice slova Determinismus. Co znamená odborný pojem Determinismus z kategorie Filozofie?

Možnost chyb vyhrazena. Výše uvedený text byl napsán redaktorkami Superia.cz

Sdílejte uvedený text s vašimi kamarády na specializovaných společenských sítích Twitter, Redditu nebo Facebook.

  Sdílet na Twitteru      Sdílet na Redditu        Sdílet na Facebooku   Sdílet na Pinterestu  

Výraz Determinismus je v kategorii filozofie

Klíčová slova: přesný význam, terminus technicus, co to je, co znamená, slovník, informace, názvosloví, heslo, definice, přesný výraz, definice pojmu, termín, vysvětlení, význam, Determinismus, wiki, odborný výraz, formulace


Pojem Determinismus je v kategorii filozofie, ilustrační obrázek

Co označuje termín Determinismus? Výraz, definice slova z projektu Wikipedia

Níže umístěný text je převzat z online encyklopedie Wikipedia.cz. Více zde. Licence CC-BY-SA.

Determinismus je filosofické přesvědčení, že každá událost nebo stav věcí je důsledkem předchozích událostí na principu kauzality a pevně daných zákonitostí.
Znamená to, že vývoj světa je dán posloupností událostí řídících se absolutně platnými přírodními zákony. Existuje tedy pouze jedna možná budoucnost, a tato je teoreticky zcela předvídatelná.

Linky na jiné informační zdroje

Hledat termín Determinismus ve vyhledávači Yandex

Hledat videa s názvem Determinismus na Youtube

Najít termín Determinismus ve Wikislovníku

Zkusit najít termín Determinismus ve fulltextu Seznam.cz

Vyhledat termín Determinismus ve Wikizdrojích

Hledat heslo Determinismus na Google.cz

Dál můžete zkusit hledat slovo Determinismus například v Seznam.cz slovníku cizích slov, ve slovníku moderních slangových výrazů - Čeština 2.0, ve ekologickém vyhledávači Ecosia, v Microsoft Bing nebo v nabídce zboží na Heureka.cz.

Často hledaná slova, termíny a odborné pojmy

Teď už víte jaká je definice termínu Determinismus? resp. co označuje slovo Determinismus? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Determinismus, odpověď na dotaz co je to Determinismus?. Víte např. kdo to je Génius? Znáte a víte kdo je Apatykář? Termíny, slova, pojmy, resp. hesla mohou mít různé významy v různém kontextu, v různých oborech. Vyzkoušejte proto i příslušná synonyma a homonyma v jiných sekcích než filozofie. U části pojmů naleznete citaci z projektu Wikipedia včetně internetové adresy kde naleznete kompletní popis. Tyto lze kopírovat, upravovat a dále sdílet při dodržení licence CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Milí čtenáři, děkujeme vám za návštívení online slovníku zaměřeného na slovníková hesla, definice odborných pojmů, známé i neznámé pojmy, popisy termínů, zajímavosti, přesné vysvětlení slov s názvem Co Je To?.

V čem se skrývá lidská moudrost? Přeci v citátech slavných osobností. Vážně i nevážně míněné citáty o ženách i zdraví.