Co je to?
Odborný výraz, definice slova Determinismus. Co znamená slovo Determinismus z kategorie Filozofie?

Co je Determinismus? Definice pojmu

Pojem, definice termínu, vysvětlení slova Determinismus

Determinismus je název filozofického názoru, který zastává přesvědčení, že vše co se děje nebo jaký je stav věcí je ovlivněno děním předchozím na základě vztahu příčina – následek a probíhá podle pevně daných zákonitostí. Zastánci tohoto směru se domnívají, že budoucnost je teoreticky možno předvídat, protože vývoj světa i sled událostí na něm se řídí výhradně podle platných přírodních zákonů.
Ideje determinismu se objevily již v pátém století před naším letopočtem. K hlavním představitelům patřili nejdříve zastánci atomismu a stoici. Na základě dialogů těchto filozofů došlo k propojení psychologie prosazované stoiky a Aristotelovy etiky. Filozof Alexandr Afrodisijský pak vedl první debatu o determinismu a jeho vztahu ke svobodě. Determinismus se pak postupně rozdělil do dalších proudů a je základem dalších filozofických směrů.


Co je to Determinismus? Význam slova, termín, Odborný výraz, definice slova Determinismus. Co znamená slovo Determinismus z kategorie Filozofie?

Přes veškerou snahu je možné, že v text bude obsahovat chyby. Předem se za ně omlouváme. Text vytvořen redaktory Superia.cz

Tento text (Determinismus) můžete sdílet s ostatními prostřednictvím uvedených tlačítek na sociálních sítích Facebook nebo Twitter.

 Sdílet na Redditu         Sdílet na Twitteru      Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Facebooku 

Heslo Determinismus patří do kategorie filozofie

Klíčová slova: co znamená, heslo, informace, slovo, filozofie, terminologie, popis, filozofie, význam slova, synonymum, lexikon, přesný výraz, odborný výraz, vysvětlení, význam, význam pojmu, termín, co je to Determinismus?


Pojem Determinismus je v kategorii filozofie, ilustrační obrázek

Wikipedie píše o slovu Determinismus?

Uvedená defice je převzata z internetové online encyklopedie Wikipedia. Odkaz na článek je zde. Licence CC-BY-SA.

Determinismus je filosofické přesvědčení, že každá událost nebo stav věcí je důsledkem předchozích událostí na principu kauzality a pevně daných zákonitostí.
Znamená to, že vývoj světa je dán posloupností událostí řídících se absolutně platnými přírodními zákony. Existuje tedy pouze jedna možná budoucnost, a tato je teoreticky zcela předvídatelná.

Doporučené zdroje informací k dalšímu studiu

Najít pojem Determinismus ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Najít heslo Determinismus na Google.cz

Hledat videa s názvem Determinismus na Youtube

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Determinismus ve vyhledávači DuckDuckGo

Vyhledat výraz Determinismus ve vyhledávači Yandex

Hledat frázi Determinismus ve Wikislovníku

Dál můžete zkusit hledat slovo Determinismus například ve Wikizdrojích, v nabídce zboží na Heureka.cz, v obrázcích, videích a zvucích z projektu Wikimedia Commons, v Seznam.cz slovníku cizích slov nebo v Google překladači.

Náhodné definice slov, pojmů a odborných termínů

Tyto webové stránky vám přinesly odpověď na otázku co to je Determinismus? resp. co to je Determinismus? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Determinismus, odpověď na dotaz co je to Determinismus?. Víte např. kdo to je Piarista? Znáte a víte kdo je Václav Cílek? Jednotlivá slova, termíny, hesla můžou mít víc definic v různých oborech lidské činnosti. Proto případně zapátrejte po pojmu Determinismus i v jiných kategoriích (než filozofie). Vybrané texty jsou rozšířené o citaci z české verze internetové encyklopedie Wikipedia.cz. Samozřejmě uvádíme i odkaz na konkrétní podstránku tohoto projektu. Jedná se o texty spadající pod licenci CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Milí čtenáři, nezbývá než vám poděkovat za návštěvu stručného webového slovníku, který se zaměřuje na přesné vysvětlení slov, slovníková hesla, významy slov, známé i neznámé pojmy, popisy termínů, zajímavosti s názvem Co Je To?.

V čem se skrývá lidská moudrost? Přeci v citátech slavných osobností. Vážně i nevážně míněné citáty o ženách i zdraví.