Co je to?
Výraz, termín, definice slova Tetralogie. Co znamená odborný pojem Tetralogie z kategorie Literatura?

Co je to Tetralogie? Význam slova

Co znamená termín, výraz, pojem, vysvětlení hesla Tetralogie?

Tetralogie je druh uměleckého díla, obvykle se jedná o dílo literární. Má čtyři části, které mohou existovat i samostatně, ale nějakým způsobem spolu souvisejí. Může se jednat o společný motiv, námět nebo řešený problém.
Tetralogie v umění figurují již od starověku, velmi oblíbené byly v antickém Řecku. Byly součástí uměleckých soutěží, bohužel žádná kompletní tetralogie se nedochovala.


Co je to Tetralogie? Význam slova, termín, Výraz, termín, definice slova Tetralogie. Co znamená odborný pojem Tetralogie z kategorie Literatura?

Neručíme za správnost či přesnost obsahu těchto webových stránek. Text napsán pro Superia.cz

Definici pojmu Tetralogie sdílejte se známými na Pinterestu nebo na Facebooku či Twitteru.

 Sdílet na Redditu        Sdílet na Pinterestu     Sdílet na Twitteru      Sdílet na Facebooku 

Výraz Tetralogie je v kategorii literatura

Klíčová slova: význam slova, význam, vysvětlení, slovo, přesný výraz, wiki, popis, termín, heslo, terminus technicus, informace, literatura, definice pojmu, slovník, odborné názvosloví, význam pojmu, formulace, synonymum


Pojem Tetralogie je v kategorii literatura, ilustrační obrázek

V encyklopedii Wikipedia se o termínu Tetralogie dozvíte následující

Následující text definice byl převzat ze stránek Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Tetralogie je umělecké (nejčastěji literární) dílo o čtyřech relativně samostatných částech, které spolu souvisejí motivicky, látkově nebo problémově.
Původ tetralogie můžeme najít již v antickém Řecku, kdy v Athénách o slavnostech Dionýsových soutěžili řečtí básníci se souborem tří tragédií (viz heslo trilogie) doplněných na tetralogii tematicky spřízněnou tzv. satyrskou hrou. Jen výjimečně byla satyrská hra zastoupena tragédií čtvrtou, např. Alkéstis u Euripida, která však obsahuje celou řadu burleskních prvků. Žádný takový soubor divadelních her se však nedochoval. Satyrské drama Próteus patřící k jediné dochované antické trilogii, k Aischylově Orestei je ztraceno, a Euripidova trilogie (Kréťanky, Alkmeón v Psófidě, Télefos) patřící k Alkéstis se dochovala jen ve zlomcích.

Jiné doporučené zdroje informací

Najít termín Tetralogie ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Vyhledat výraz Tetralogie na Google.cz

Hledat videa s názvem Tetralogie na Youtube

Vyhledat slovo Tetralogie ve Wikislovníku

Zkusit najít heslo Tetralogie ve Wikizdrojích

Hledat výraz Tetralogie ve vyhledávači Yandex

Dál můžete zkusit hledat slovo Tetralogie například ve vyhledávači chránícího soukromí - DuckDuckGo, v Google překladači, v evropském vyhledávači Qwant, ve ekologickém vyhledávači Ecosia nebo v Lingea slovnících.

Výběr náhodných pojmů, výrazů, odborných termínů a slov

Na této webové stránce jste se dozvěděli co znamená slovo Tetralogie? resp. jaká je definice slova Tetralogie? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Tetralogie, odpověď na dotaz co je to Tetralogie?. Víte např. kdo to je Jiří Paroubek? Znáte a víte kdo je Vilém Flusser? Ke každému slovo může existovat víc definic podle různých oborů. Proto případně zapátrejte i v jiných kategoriích (než literatura). U některých pojmů uvádíme i doplňující definici pojmu z Wikipedie včetně odkazu na konkrétní stránku Wikipedie, kde se dočtete více. Takový typ textu spadá pod licenci CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Vážení návštěvníci, děkujeme vám za návštěvu encyklopedického projektu shromažďujícího zajímavosti, přesné vysvětlení slov, slovníková hesla, popisy termínů, známé i neznámé pojmy, významy slov s názvem Co Je To?.

Dokázali byste si vzpomenout jak vypadá vlajka Čadu nebo vlajka Etiopie? Zopakujte si vlajky všech zemí světa!