Co je to?
Výraz, termín, definice slova Prostěsdělovací styl. Co znamená odborný pojem Prostěsdělovací styl z kategorie Literatura?

Co je to Prostěsdělovací styl? Význam slova

Význam pojmu, termínu, vysvětlení výrazu Prostěsdělovací styl

Prostěsdělovací styl je jedním funkčních stylů. Jde o styl zcela běžné komunikace, jehož základním cílem je někomu něco sdělit. Patří k nejvíce využívaným stylům, protože jeho účelem je dorozumět se. Je používán neustále, protože je stylem základní komunikace, používá se v písemné i mluvené podobě. Protože se jedná o běžnou komunikaci, je pro tento styl většinou typická jednoduchá forma obsahu i způsobu předání sdělení. Výrazným znakem je spontánnost, vedení dialogů a hovorový jazyk. Vždy však záleží na situaci a lidech, kteří spolu komunikují. V písemné formě se uživatelé většinou drží spisovného jazyka.
Prostěsdělovací styl se vyznačuje také volbou jednoduchých vět a nekomplikovaných souvětí. Vyskytují se také jazykové berličky, parazitní a výplňová slova. Pro psané texty jsou typické zkratky, v mluveném projevu doplňuje komunikaci mimika a gestikulace. K typickým útvarům prostěsdělovacího stylu patří například pozvánka, blahopřání, email, SMS, chaty, hlášení, telefonické hovory, představení se, diskuze, přání i omluvy.


Co je to Prostěsdělovací styl? Význam slova, termín, Výraz, termín, definice slova Prostěsdělovací styl. Co znamená odborný pojem Prostěsdělovací styl z kategorie Literatura?

Provozovatel neručí za aktuálnost, správnost a přesnost informací uvedených na tomto webu. Text vytvořen pro server Superia.cz

Tento krátký text můžete velmi snadno sdílet s vašimi přáteli prostřednictvím uvedených tlačítek na sociálních sítích Facebook nebo Twitter.

  Sdílet na Twitteru      Sdílet na Redditu        Sdílet na Facebooku   Sdílet na Pinterestu  

Heslo Prostěsdělovací styl patří do kategorie literatura

Klíčová slova: wiki, termín, slovník, význam slova, lexikon, definice pojmu, literatura, definice, terminologie, pojem, názvosloví, co znamená, vysvětlení, odborné názvosloví, literatura, Prostěsdělovací styl, formulace, přesný výraz


Pojem Prostěsdělovací styl je v kategorii literatura, ilustrační obrázek

V online encyklopedii Wikipedia se o slovu Prostěsdělovací styl můžete dozvědět následující

Následující text definice pojmu byl převzat z projektu Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Prostěsdělovací (hovorový) styl je styl běžné každodenní komunikace – (např. v rodině, mezi přáteli, ve škole, v zaměstnání apod.). Základní potřeba tohoto stylu je dorozumění. Vyznačuje se běžnou slovní zásobou, jednoduchou větnou stavbou a kompozicí. Podává informace a citové, hodnotící postoje k nejrůznějším tématům všedního života. Projevy jsou doprovázeny gestikulací, mimikou.

Hledejte pojem Prostěsdělovací styl v následujících vyhledávačích

Hledat slovo Prostěsdělovací styl ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Hledat videa s názvem Prostěsdělovací styl na Youtube

Najít pojem Prostěsdělovací styl ve Wikizdrojích

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Prostěsdělovací styl ve Wikimedia Commons

Zkusit najít termín Prostěsdělovací styl ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Najít slovo Prostěsdělovací styl ve fulltextu Seznam.cz

Dál můžete zkusit hledat slovo Prostěsdělovací styl například ve Wikislovníku, v nabídce zboží na Heureka.cz, v Microsoft Bing, ve fulltextu Google.cz nebo v Lingea slovnících.

Víte, co znamenají tato slova, odborné termíny a pojmy?

Teď už znáte odpověď na otázku co to je Prostěsdělovací styl? resp. co označuje slovo Prostěsdělovací styl? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Prostěsdělovací styl, odpověď na dotaz co je to Prostěsdělovací styl?. Víte např. kdo to je Steve Ballmer? Znáte a víte kdo je Ombudsman? Nezapomeňte prosím, že výrazy, hesla mohou mít víc významů vzhledem k tomu, že se používají v rozdílných oborech lidské činnosti. Doporučujeme vám hledat v jiných sekcích (než literatura). Vybrané texty jsou rozšířené o citaci z české verze internetové encyklopedie Wikipedia.cz. Samozřejmě uvádíme i odkaz na konkrétní podstránku tohoto projektu. Tyto texty lze potom kopírovat, editovat a dále šířit při splnění podmínek vyplývajících z licence CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Milí čtenáři, vážení návštěvníci, děkujeme za návštěvu webových stránek shromažďujících známé i neznámé pojmy, zajímavosti, slovníková hesla, přesné vysvětlení slov, popisy termínů, definice odborných pojmů s názvem Co Je To?.

Oblíbenou dovolenkovou destinací Čechů je Egypt. Na těchto webových stránkách se o něm dozvíte mnoho zajímavého.