Co je to?
Odborný termín, výraz, slovo Coulomb. Co znamená pojem Coulomb z kategorie Fyzika?

Co je Coulomb? Význam slova

Co znamená výraz, termín, pojem, definice slova Coulomb?

Coulomb je název základní jednotky elektrického náboje. Tato jednotka je od elektrického náboje odvozená od jednotky soustavy SI a patří k nejdůležitějším fyzikálním jednotkám. Velmi často je používán ve fyzice a také v elektrotechnice. Jde o takový elektrický náboj, který protéká vodičem za jednu sekundu. Tento průtok musí probíhat za stálého elektrického proudu jednoho ampéru. Fyzikální rozměr jednoho coulombu je A x s na mínus prvou, kdy a je ampér a s sekunda. Jeden coulomb je tedy jedna ampérsekunda.
Název coulomb dostala tato jednotka podle francouzského fyzika Charlese Augustina de Coulomba, který bývá označován jako zakladatel nauky o elektřině. Tento fyzik je autorem jejích základních zákonů, z nichž k nejvýznamnějším patří Coulombův zákon. Ten popisuje silové působení elektrických nábojů. Coulomb je hlavní jednotkou elektrického náboje. V soustavě SI jsou ještě další násobné a dílčí jednotky jako například pikoculomb, nanocoulomb, mikrocoulomb, milicoulomb a kilocoulomb.


Co je to Coulomb? Význam slova, termín, Odborný termín, výraz, slovo Coulomb. Co znamená pojem Coulomb z kategorie Fyzika?

Provozovatel neručí za správnost a úplnost informací na těchto webových stránkách. Text vytvořen redaktory Superia.cz

Uvedený text můžete pochopitelně sdílet s přáteli na Twitteru, Redditu, Facebooku nebo jinde.

  Sdílet na Twitteru      Sdílet na Redditu        Sdílet na Facebooku   Sdílet na Pinterestu  

Výraz Coulomb se nachází v kategorii fyzika

Klíčová slova: vysvětlení, co to je, fyzika, popis, synonymum, wiki, terminus technicus, odborný výraz, přesný výraz, co je to Coulomb?, definice pojmu, význam pojmu, definice, formulace, význam, termín, terminologie, Coulomb


Pojem Coulomb je v kategorii fyzika, ilustrační obrázek

V encyklopedii Wikipedia se o termínu Coulomb dozvíte následující

Níže umístěný text je převzat z online encyklopedie Wikipedia.cz. Více zde. Licence CC-BY-SA.

Coulomb je odvozená jednotka SI veličiny elektrický náboj.
Pojmenována byla na počest francouzského fyzika Charlese-Augustina de Coulomba.
Značkou coulombu je C. Je definován jako elektrický náboj přenesený proudem 1 ampéru během 1 sekundy (tzn. 1 coulomb = 1 ampérsekunda). C = A ⋅ s

Odkazy na jiné online zdroje a weby

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Coulomb ve Wikimedia Commons

Zkusit najít výraz Coulomb ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Hledat videa s názvem Coulomb na Youtube

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Coulomb ve vyhledávači DuckDuckGo

Zkusit najít frázi Coulomb ve Wikizdrojích

Vyhledat výraz Coulomb ve Wikislovníku

Dál můžete zkusit hledat slovo Coulomb například ve ekologickém vyhledávači Ecosia, ve slovníku moderních slangových výrazů - Čeština 2.0, ve ruském vyhledávači Yandex, v Microsoft Bing nebo v Lingea slovnících.

Často hledané pojmy, výrazy, odborné termíny a slova

Nyní již víte jaká je definice termínu Coulomb? resp. jaký je význam slova Coulomb? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Coulomb, odpověď na dotaz co je to Coulomb?. Víte např. kdo to je John von Neumann? Znáte a víte kdo je Vladimír Kořen? Termíny, slova, pojmy, resp. hesla mohou mít různé významy v závislosti na oboru a kontextu. Doporučujeme vám proto porozhlédnout se v jiných kategoriích (než fyzika). Některé pojmy jsou obohaceny o citaci z Wikipedie. U nich uvádíme i konkrétní url projektu kde se dozvíte více. Tyto lze přebírat, upravovat a dále šířit při splnění licenčního ujednání CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Vážení čtenáři, musíme vám poděkovat za návštěvu internetového encyklopedického slovníku, který se zaměřuje na popisy termínů, slovníková hesla, známé i neznámé pojmy, zajímavosti, definice odborných pojmů, přesné vysvětlení slov s názvem Co Je To?.

Znáte zkratky POV, SJM nebo FTW? Tyto a dalších 1000 jiných zkratek naleznete zde.