Co je to?
Výraz, termín, definice slova Křesťanství. Co znamená odborný pojem Křesťanství z kategorie Náboženství?

Co je to Křesťanství? Význam slova

Co znamená termín, slovo, definice pojmu Křesťanství?

Křesťanství představuje jedno z nejrozšířenějších náboženství. Je monoteistické a univerzální. Křesťanství má dlouhou historii, jeho základem je život vykupitele lidstva, Ježíše z Nazaretu, Krista, a jeho učení. Křesťanství vzniklo v oblasti působení Ježíše Krista, tedy v Palestině.
Vznik a začátek křesťanství je zachycen v Bibli, v Novém zákoně. Křesťanství uznává jediného Boha, křest, možnost odpuštění viny a hříchu a spásu. Křesťanství má největší počet přívrženců ze všech světových náboženství, přes dvě miliardy věřících.


Co je to Křesťanství? Význam slova, termín, Výraz, termín, definice slova Křesťanství. Co znamená odborný pojem Křesťanství z kategorie Náboženství?

Neručíme za aktuálnost a správnost uvedených informací, chyby vyhrazeny. Text vytvořen redaktory Superia.cz

Budeme rádi, pokud budete definici slova Křesťanství sdílet s vašimi přáteli na Twitteru, Redditu, Pinterestu, Facebooku nebo na jiných, zde neuvedených sociálních sítích.

 Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu        Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    

Heslo Křesťanství patří do sekce náboženství

Klíčová slova: náboženství, vysvětlení, definice, odborné názvosloví, definice pojmu, náboženství, co znamená, význam slova, popis, slovník, přesný význam, lexikon, heslo, pojem, Křesťanství, význam, synonymum, co je to Křesťanství?


Pojem Křesťanství je v kategorii náboženství, ilustrační obrázek

Co píše online projekt Wikipedia o pojmu Křesťanství?

Níže uvedená citace (text) je převzat z online projektu Wikipedie. Licence CC-BY-SA.

Křesťanství je monoteistické, univerzální, historické (založené) a misijní náboženství, které je soustředěno kolem života a učení Ježíše z Nazaretu, kterého chápe jako mesiáše (tj. Krista), spasitele světa, Božího syna, který se v Kristu zjevil. Křesťanství vzniklo z antického judaismu na území Palestiny, kde Ježíš působil. Toto působení a počátky křesťanství zachycuje Nový zákon, mladší část Bible.

Krucifix je symbol křesťanství

Kříž s ukřižovaným Ježíšem Kristem je nazýván krucifix. Jedná se o důležitý symbol křesťanství. Autor: Gerd Altmann, zdroj: Pixabay
Kříž s ukřižovaným Ježíšem Kristem je nazýván krucifix. Jedná se o důležitý symbol křesťanství. Autor: Gerd Altmann, zdroj: Pixabay


Další informační zdroje o slovu Křesťanství

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Křesťanství ve Wikimedia Commons

Vyhledat termín Křesťanství ve vyhledávači Yandex

Zkusit najít termín Křesťanství ve Wikislovníku

Vyhledat výraz Křesťanství na Google.cz

Najít výraz Křesťanství ve fulltextu Seznam.cz

Zkusit najít pojem Křesťanství ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Dál můžete zkusit hledat slovo Křesťanství například ve Wikizdrojích, v Lingea slovnících, ve videích na Youtube, ve vyhledávači chránícího soukromí - DuckDuckGo nebo v ABC slovníku cizích slov a synonym.

Zkuste také následující odborné pojmy, termíny a hesla

Tyto webové stránky vám přinesly odpověď na otázku jaký je přesný význam slova Křesťanství? resp. co označuje slovo Křesťanství? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Křesťanství, odpověď na dotaz co je to Křesťanství?. Víte např. kdo to je Johny Machette? Znáte a víte kdo je Bufeťák? Nezapomeňte, že slova a termíny mohou mít víc významů v různých oborech lidské činnosti. Proto prosím zapátrejte i v jiných kategoriích než je náboženství. U některých textů najdete krátkou citaci z projektu Wikipedia včetně odkazu na kompletní text. Jedná se o texty spadající pod licenci CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Děkujeme vám za návštěvu encyklopedického projektu shromažďujícího definice odborných pojmů, popisy termínů, zajímavosti, známé i neznámé pojmy, slovníková hesla, přesné vysvětlení slov s názvem Co Je To?.

Máte chvilinku času? Pokud je vaše odpověď kladná tak se podívejte na partnerskou stránku plnou tapet plochu počítače. Nejoblínější tapety jsou krajina, blesky a jezero..