Co je to?
Výraz, termín, definice slova Zádušní mše. Co znamená odborný pojem Zádušní mše z kategorie Náboženství?

Co je Zádušní mše?

Co znamená pojem, slovo, definice termínu Zádušní mše?

Zádušní mše neboli rekviem je součást katolických křesťanských obřadů. Vyjadřuje modlitbu a vzpomínku na zemřelého. Její text je přesně daný. Může být přímo součástí pohřebního obřadu. Rekviem je i forma hudebního díla zpívaného ve formě gregoriánského chorálu. Neexistuje žádná povinnost sloužit zádušní mši za zemřelého křesťana, jedná se pouze o tradici.


Co je to Zádušní mše? Význam slova, termín, Výraz, termín, definice slova Zádušní mše. Co znamená odborný pojem Zádušní mše z kategorie Náboženství?

Provozovatel neručí za správnost či přesnost obsahu webových stránek. Text je vypracovaný autorkami přímo pro projekt Superia.cz

Definici slova Zádušní mše můžete sdílet s přáteli a kamarády na Pinterestu, Redditu, Twitteru či Facebooku.

  Sdílet na Twitteru      Sdílet na Redditu        Sdílet na Facebooku   Sdílet na Pinterestu  

Heslo Zádušní mše je v kategorii náboženství

Klíčová slova: co je to Zádušní mše?, definice, náboženství, terminologie, názvosloví, význam, Zádušní mše, odborné názvosloví, náboženství, přesný výraz, synonymum, slovo, lexikon, wiki, význam slova, terminus technicus, odborný výraz, vysvětlení


Pojem Zádušní mše je v kategorii náboženství, ilustrační obrázek

V online encyklopedii Wikipedia se o slovu Zádušní mše můžete dozvědět následující

Uvedená defice je převzata z internetové online encyklopedie Wikipedia. Odkaz na článek je zde. Licence CC-BY-SA.

Rekviem, česky zádušní mše nebo mše za zemřelé, je v katolické liturgii mše sloužená jako součást pohřebních obřadů či při příležitosti zvláštní vzpomínky na zemřelého.
Tématem mše za zemřelé je modlitba za spásu duše zemřelého. Text mše nebyl zpočátku jednotný a v různých zemích Evropy se lišil. Sjednocení přinesl až tridentský koncil, který zasedal v letech 1545 až 1563. Další změny nastaly po druhém vatikánském koncilu. Název rekviem pochází od prvních slov latinského textu: Requiem aeternam dona eis, Domine.
Rekviem je rovněž název hudebních skladeb, které jsou při příležitosti těchto obřadů prováděny. Vzhledem k dramatičnosti a všeobecné platnosti textu bývají rekviem komponována i čistě pro koncertní účely, aniž by se počítalo s jejich uvedením v chrámu. Bývají často i doplňována neliturgickým a dokonce i nenáboženským textem (např. Válečné requiem Benjamina Brittena).

Další informace o pojmu Zádušní mše hledejte v níže uvedených zdrojích

Vyhledat heslo Zádušní mše ve Wikizdrojích

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Zádušní mše ve Wikimedia Commons

Najít heslo Zádušní mše ve fulltextu vyhledávače Info.com

Zkusit najít výraz Zádušní mše ve vyhledávači Yahoo

Najít heslo Zádušní mše ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Zkusit najít výraz Zádušní mše ve vyhledávači Qwant

Dál můžete zkusit hledat slovo Zádušní mše například ve ekologickém vyhledávači Ecosia, v nabídce zboží na Heureka.cz, v Microsoft Bing, ve videích na Youtube nebo v Lingea slovnících.

Víte, co znamenají tato slova, odborné termíny a pojmy?

Teďka už zajisté víte co to je Zádušní mše? resp. co vlastně znamená slovo Zádušní mše? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Zádušní mše, odpověď na dotaz co je to Zádušní mše?. Víte např. kdo to je Martin Huba? Znáte a víte kdo je Jaroslav Dušek? Informace nemohou být pravidelně updatovány, proto mohou být zastaralé, neplatné, neaktuální či nepřesné. Pojmy mohou mít různé významy podle toho o jaký obor se jedná. Zkuste hledání odborného pojmu Zádušní mše i v jiné kategorii než je sekce náboženství. Některé texty jsme rozšířili i o krátkou citaci z Wikipedia.cz. K této citaci vždy uvádíme i odkaz na konkrétní stránku. S těmi lze dále pracovat při dodržení licence CC-BY-SA.

Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Kategorie náboženství, Kněz, zádušní mše, ilustrační obrázek

Vážení návštěvníci, děkujeme vám za navštívení našeho encyklopedického slovníku, který se zaměřuje na slovníková hesla, známé i neznámé pojmy, popisy termínů, zajímavosti, definice odborných pojmů, přesné vysvětlení slov s názvem Co Je To?.

Taky máte někdy KOPR? Tím nemyslíme zeleninu, ale trošku hanlivou avšak výstižnou zkratku.