Co je to?
Odborný výraz, definice slova Zádušní mše. Co znamená pojem Zádušní mše z kategorie Náboženství?

Co je Zádušní mše? Význam slova

Co znamená termín, výraz, pojem, vysvětlení hesla Zádušní mše?

Zádušní mše neboli rekviem je součást katolických křesťanských obřadů. Vyjadřuje modlitbu a vzpomínku na zemřelého. Její text je přesně daný. Může být přímo součástí pohřebního obřadu. Rekviem je i forma hudebního díla zpívaného ve formě gregoriánského chorálu. Neexistuje žádná povinnost sloužit zádušní mši za zemřelého křesťana, jedná se pouze o tradici.


Co je to Zádušní mše? Význam slova, termín, Odborný výraz, definice slova Zádušní mše. Co znamená pojem Zádušní mše z kategorie Náboženství?

Provozovatel neručí za aktuálnost, správnost a přesnost informací uvedených na tomto webu. Uvedený text sepsán reaktory Superia.cz

Velmi by nás potěšilo, pakliže byste sdíleli text Zádušní mše s kolegy na sociálních sítích Twitter, Redditu nebo Facebook.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru      Sdílet na Redditu        Sdílet na Pinterestu  

Heslo Zádušní mše se nachází v sekci náboženství

Klíčová slova: slovo, přesný výraz, názvosloví, formulace, význam pojmu, definice, význam slova, co je to Zádušní mše?, termín, co to je, náboženství, slovník, odborný výraz, lexikon, popis, definice pojmu, terminologie, náboženství


Pojem Zádušní mše je v kategorii náboženství, ilustrační obrázek

Co znamená pojem Zádušní mše? Definice slova, termínu z Wikipedie

Následující text definice pojmu byl převzat z projektu Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Rekviem, česky zádušní mše nebo mše za zemřelé, je v katolické liturgii mše sloužená jako součást pohřebních obřadů či při příležitosti zvláštní vzpomínky na zemřelého.
Tématem mše za zemřelé je modlitba za spásu duše zemřelého. Text mše nebyl zpočátku jednotný a v různých zemích Evropy se lišil. Sjednocení přinesl až tridentský koncil, který zasedal v letech 1545 až 1563. Další změny nastaly po druhém vatikánském koncilu. Název rekviem pochází od prvních slov latinského textu: Requiem aeternam dona eis, Domine.
Rekviem je rovněž název hudebních skladeb, které jsou při příležitosti těchto obřadů prováděny. Vzhledem k dramatičnosti a všeobecné platnosti textu bývají rekviem komponována i čistě pro koncertní účely, aniž by se počítalo s jejich uvedením v chrámu. Bývají často i doplňována neliturgickým a dokonce i nenáboženským textem (např. Válečné requiem Benjamina Brittena).

Jiné informační zdroje o pojmu Zádušní mše

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Zádušní mše ve vyhledávači DuckDuckGo

Hledat frázi Zádušní mše ve vyhledávači Yandex

Hledat pojem Zádušní mše ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Hledat slovo Zádušní mše ve fulltextu Seznam.cz

Vyhledat pojem Zádušní mše ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Hledat heslo Zádušní mše ve Wikizdrojích

Dál můžete zkusit hledat slovo Zádušní mše například ve ekologickém vyhledávači Ecosia, v Google překladači, ve fulltextu Google.cz, ve videích na Youtube nebo v projektu slovnik.cz.

Výběr náhodných pojmů, výrazů, odborných termínů a slov

Teď už znáte odpověď na otázku co to je Zádušní mše? resp. jaký je význam slova Zádušní mše? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Zádušní mše, odpověď na dotaz co je to Zádušní mše?. Víte např. kdo to je Misionář? Znáte a víte kdo je František Filipovský? Nezapomeňte, že termíny a hesla mohou mít víc významů vzhledem k tomu, že se používají v rozdílných oborech lidské činnosti. Vyzkoušejte proto hledání v jiných kategoriích (než náboženství). Část textů obsahuje internetový odkaz i krátkou citaci z české verze projektu Wikipedia. Tyto texty lze potom kopírovat, editovat a dále šířit při splnění podmínek vyplývajících z licence CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Vážení čtenáři, děkujeme za návštěvu online projektu (slovníku) shromažďujícího popisy termínů, přesné vysvětlení slov, slovníková hesla, definice odborných pojmů, zajímavosti, známé i neznámé pojmy s názvem Co Je To?.

Taky máte někdy KOPR? Tím nemyslíme zeleninu, ale trošku hanlivou avšak výstižnou zkratku.