Co je to?
Výraz, termín, definice slova Zádušní mše. Co znamená odborný pojem Zádušní mše z kategorie Náboženství?

Co je to Zádušní mše? Význam slova

Co znamená pojem, slovo, definice termínu Zádušní mše?

Zádušní mše neboli rekviem je součást katolických křesťanských obřadů. Vyjadřuje modlitbu a vzpomínku na zemřelého. Její text je přesně daný. Může být přímo součástí pohřebního obřadu. Rekviem je i forma hudebního díla zpívaného ve formě gregoriánského chorálu. Neexistuje žádná povinnost sloužit zádušní mši za zemřelého křesťana, jedná se pouze o tradici.


Co je to Zádušní mše? Význam slova, termín, Výraz, termín, definice slova Zádušní mše. Co znamená odborný pojem Zádušní mše z kategorie Náboženství?

Informace jsou bez jakékoliv záruky, neručíme za faktickou správnost, aktuálnost a jazykovou přesnost uvedených informací. Výše uvedený text byl napsán redaktorkami Superia.cz

Sdílejte tento text s heslem Zádušní mše s blízkými na sociálních sítích Twitter, Redditu nebo Facebook.

  Sdílet na Twitteru      Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Facebooku   Sdílet na Redditu      

Výraz Zádušní mše patří do kategorie náboženství

Klíčová slova: slovník, lexikon, co to je, co je to Zádušní mše?, termín, přesný výraz, terminus technicus, přesný význam, Zádušní mše, význam slova, názvosloví, synonymum, náboženství, slovo, heslo, informace, význam pojmu, definice


Pojem Zádušní mše je v kategorii náboženství, ilustrační obrázek

Co se můžete dočíst ve Wikipedii o termínu Zádušní mše?

Tento níže umístěný text je převzat z internetové Wikipedie. Více zde. Licence CC-BY-SA.

Rekviem, česky zádušní mše nebo mše za zemřelé, je v katolické liturgii mše sloužená jako součást pohřebních obřadů či při příležitosti zvláštní vzpomínky na zemřelého.
Tématem mše za zemřelé je modlitba za spásu duše zemřelého. Text mše nebyl zpočátku jednotný a v různých zemích Evropy se lišil. Sjednocení přinesl až tridentský koncil, který zasedal v letech 1545 až 1563. Další změny nastaly po druhém vatikánském koncilu. Název rekviem pochází od prvních slov latinského textu: Requiem aeternam dona eis, Domine.
Rekviem je rovněž název hudebních skladeb, které jsou při příležitosti těchto obřadů prováděny. Vzhledem k dramatičnosti a všeobecné platnosti textu bývají rekviem komponována i čistě pro koncertní účely, aniž by se počítalo s jejich uvedením v chrámu. Bývají často i doplňována neliturgickým a dokonce i nenáboženským textem (např. Válečné requiem Benjamina Brittena).

Další zdroje informací o slovu Zádušní mše

Najít slovo Zádušní mše ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Hledat slovo Zádušní mše ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Hledat heslo Zádušní mše ve Wikislovníku

Zkusit najít slovo Zádušní mše ve vyhledávači Yandex

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Zádušní mše ve vyhledávači DuckDuckGo

Vyhledat pojem Zádušní mše ve vyhledávači Qwant

Dál můžete zkusit hledat slovo Zádušní mše například ve fulltextu Google.cz, ve slovníku moderních slangových výrazů - Čeština 2.0, ve Wikizdrojích, ve vyhledávači Seznam.cz nebo v nabídce zboží na Heureka.cz.

Náhodných výběr hesel, pojmů a odborných termínů

Teď už víte co znamená slovo Zádušní mše? resp. co se vlastně skrývá pod slovem Zádušní mše? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Zádušní mše, odpověď na dotaz co je to Zádušní mše?. Víte např. kdo to je Artěmij Panarin? Znáte a víte kdo je Zdeněk Podhůrský? Jednotlivá slova mohou mít vícero významů v různém kontextu, v různých oborech. Doporučujeme vám proto porozhlédnout se v jiných kategoriích (než náboženství). Některé texty jsou rozšířeny o citaci z české Wikipedie. Je zde uveden i odkaz na konkrétní stránku ze zmíněné encyklopedie. Tyto lze kopírovat, upravovat a dále sdílet při dodržení licence CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Milí čtenáři, děkujeme vám za návštívení online slovníku zaměřeného na známé i neznámé pojmy, významy slov, popisy termínů, slovníková hesla, přesné vysvětlení slov, definice odborných pojmů s názvem Co Je To?.

Taky máte někdy KOPR? Tím nemyslíme zeleninu, ale trošku hanlivou avšak výstižnou zkratku.