Co je to?
Odborný výraz, definice slova Zádušní mše. Co znamená pojem Zádušní mše z kategorie Náboženství?

Co je to Zádušní mše? Význam slova

Co znamená pojem, slovo, definice termínu Zádušní mše?

Zádušní mše neboli rekviem je součást katolických křesťanských obřadů. Vyjadřuje modlitbu a vzpomínku na zemřelého. Její text je přesně daný. Může být přímo součástí pohřebního obřadu. Rekviem je i forma hudebního díla zpívaného ve formě gregoriánského chorálu. Neexistuje žádná povinnost sloužit zádušní mši za zemřelého křesťana, jedná se pouze o tradici.


Co je to Zádušní mše? Význam slova, termín, Odborný výraz, definice slova Zádušní mše. Co znamená pojem Zádušní mše z kategorie Náboženství?

Neručíme za pravdivost uvedených informací. Sepsáno redaktory Superia.cz

Text můžete velmi jednoduše sdílet s kamarády na Facebooku, Redditu, Pinterestu nebo Twitteru.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu    

Heslo Zádušní mše se nachází v sekci Náboženství

Klíčová slova: lexikon, odborný výraz, přesný význam, Náboženství, terminologie, vysvětlení, wiki, Zádušní mše, odborné názvosloví, popis, termín, definice pojmu, Náboženství, synonymum, co to je, význam, informace, význam slova


Pojem Zádušní mše je v kategorii Náboženství, ilustrační obrázek

V online encyklopedii Wikipedia se o slovu Zádušní mše můžete dozvědět následující

Následující definice termínu byla převzata z internetového projektu Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Rekviem, česky zádušní mše nebo mše za zemřelé, je v katolické liturgii mše sloužená jako součást pohřebních obřadů či při příležitosti zvláštní vzpomínky na zemřelého.
Tématem mše za zemřelé je modlitba za spásu duše zemřelého. Text mše nebyl zpočátku jednotný a v různých zemích Evropy se lišil. Sjednocení přinesl až tridentský koncil, který zasedal v letech 1545 až 1563. Další změny nastaly po druhém vatikánském koncilu. Název rekviem pochází od prvních slov latinského textu: Requiem aeternam dona eis, Domine.
Rekviem je rovněž název hudebních skladeb, které jsou při příležitosti těchto obřadů prováděny. Vzhledem k dramatičnosti a všeobecné platnosti textu bývají rekviem komponována i čistě pro koncertní účely, aniž by se počítalo s jejich uvedením v chrámu. Bývají často i doplňována neliturgickým a dokonce i nenáboženským textem (např. Válečné requiem Benjamina Brittena).

Linky na další online zdroje

Vyhledat termín Zádušní mše ve vyhledávači Yandex

Zkusit najít slovo Zádušní mše ve vyhledávači Qwant

Najít slovo Zádušní mše na Google.cz

Najít výraz Zádušní mše ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Hledat videa s názvem Zádušní mše na Youtube

Hledat heslo Zádušní mše ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Dál můžete zkusit hledat slovo Zádušní mše například ve vyhledávači chránícího soukromí - DuckDuckGo, v Google překladači, ve Wikizdrojích, v obrázcích, videích a zvucích z projektu Wikimedia Commons nebo ve slovníku moderních slangových výrazů - Čeština 2.0.

Doporučené odborné pojmy, termíny, výrazy a hesla

Tyto stránky vám umožnili zjistit jaký je přesný význam slova Zádušní mše? resp. co se přesně ukrývá za slovem Zádušní mše? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Zádušní mše, odpověď na dotaz co je to Zádušní mše?. Víte např. kdo to je Kelt? Znáte a víte kdo je Marie Bouzková? Jednotlivá slova můžou mít několik významů v různém kontextu, v různých oborech. Proto se porozhlédněte i v jiných sekcích (než Náboženství). Část textů obsahuje internetový odkaz i krátkou citaci z české verze projektu Wikipedia. S těmi lze dále pracovat při dodržení licence CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Vážení návštěvníci, děkujeme vám za navštívení našeho encyklopedického slovníku, který se zaměřuje na přesné vysvětlení slov, popisy termínů, známé i neznámé pojmy, významy slov, definice odborných pojmů, slovníková hesla s názvem Co Je To?.

Taky máte někdy KOPR? Tím nemyslíme zeleninu, ale trošku hanlivou avšak výstižnou zkratku.