Co je to?
Definice výrazu Dyskalkulie. Co znamená odborný pojem Dyskalkulie z kategorie Psychologie?

Co to je Dyskalkulie? Význam slova

Co znamená termín, výraz, pojem, vysvětlení hesla Dyskalkulie?

Dyskalkulie e jednou ze specifických poruch učení, která postihuje více než 5 % populace. Narušena je dovednost počítat a přitom její příčinou není retardace ani nevhodná výuka. Dyskalkulik má potíže se základními početními úkony.
Dyskalkulie se dělí na jednotlivé typy podle vývoje matematických schopností. Její druh a stupeň musí určit odborník. Při práci s dyskalkulikem je vždy nutný individuální přístup, správná motivace a možnost zažít úspěch.


Co je to Dyskalkulie? Význam slova, termín, Definice výrazu Dyskalkulie. Co znamená odborný pojem Dyskalkulie z kategorie Psychologie?

Přes neustálou opakovanou kontrolu mohou být v textech chyby za něž se předem omlouváme. Napsáno redaktory Superia.cz

Sdílejte tuto stránku se slovem Dyskalkulie s kamarády na Facebooku, Redditu, Pinterestu nebo Twitteru.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu    

Termín Dyskalkulie je v kategorii Psychologie

Klíčová slova: slovník, co to je, slovo, co je to Dyskalkulie?, terminologie, Psychologie, názvosloví, terminus technicus, Psychologie, význam slova, synonymum, vysvětlení, přesný význam, pojem, přesný výraz, definice pojmu, co znamená, definice


Pojem Dyskalkulie je v kategorii Psychologie, ilustrační obrázek

Co se píše ve Wikipedii o pojmu Dyskalkulie?

Následující definice pojmu pochází ze stránek Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Dyskalkulie je specifická porucha počítání. Zahrnuje specifické postižení dovednosti počítat, kterou nelze vysvětlit mentální retardací ani nevhodným způsobem vyučování. Porucha se týká ovládání základních početních úkonů, (sčítání, odčítání, násobení a dělení) spíš než abstraktnějších dovedností v oblasti algebry, geometrie apod. Podle 10. revize Mezinárodní klasifikace nemocí „Duševní poruchy a poruchy chování“ patří dyskalkulie mezi „Specifické vývojové poruchy školních dovedností“ pod kódem F 81. 2. L. Košč rozumí vývojovou dyskalkulií vývojovou strukturální poruchu matematických schopností, která má svůj původ v genově nebo prenatálními poškozeními podmíněném narušení těch partií mozku, které jsou přímým anatomicko-fyziologickým substrátem věku přiměřeného vyzrávání matematických funkcí, které ale nemají za následek současně i poruchy všeobecných mentálních schopností. Dyskalkulie je tedy chápána jako porucha učení, která nesouvisí s nižší inteligencí. Vývojová dyskalkulie se vyznačuje poměrně pestrou škálou charakteristických příznaků, podle kterých se také člení na jednotlivé typy. Jednotlivé typy vývojových dyskalkulií jsou řazeny podle vývoje matematických schopností s tím, že jsou-li narušeny vývojově nejranější předpoklady k počítání, pak tím hlubší jsou projevy obtíží v matematice.

Další zdroje informací o slovu Dyskalkulie

Najít heslo Dyskalkulie ve Wikizdrojích

Hledat výraz Dyskalkulie ve fulltextu Seznam.cz

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Dyskalkulie ve vyhledávači DuckDuckGo

Zkusit najít slovo Dyskalkulie ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Dyskalkulie ve Wikimedia Commons

Vyhledat pojem Dyskalkulie ve vyhledávači Qwant

Dál můžete zkusit hledat slovo Dyskalkulie například ve videích na Youtube, v nabídce zboží na Heureka.cz, ve fulltextu Google.cz, ve Wikislovníku nebo v ABC slovníku cizích slov a synonym.

Náhodných výběr odborných termínů, pojmů a hesel

Právě jste se dozvěděli odpověď na otázku jaká je definice slova Dyskalkulie? resp. co označuje slovo Dyskalkulie? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Dyskalkulie, odpověď na dotaz co je to Dyskalkulie?. Víte např. kdo to je Idealista? Znáte a víte kdo je Emma Smetana? Nezapomeňte, že termíny a hesla mohou mít víc významů v různých oborech lidské činnosti. Proto případně zapátrejte po pojmu Dyskalkulie i v jiných kategoriích (než Psychologie). U části textů najdete citaci z české Wikipedie. Spolu s textem je vždy uvedena i url adresa na konkrétní stránku projektu. Ty lze dále používat při splnění licence CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Milí čtenáři, musíme vám poděkovat za návštívení internetového slovníku, který shromažďuje slovníková hesla, popisy termínů, zajímavosti, definice odborných pojmů, přesné vysvětlení slov, známé i neznámé pojmy s názvem Co Je To?.

Víte, čím se vyznačuje cynik, despota nebo egoista? Toto a mnohem víc se dozvíte z webu zde