Co je to?
Definice výrazu Dyskalkulie. Co znamená odborný pojem Dyskalkulie z kategorie Psychologie?

Co to je Dyskalkulie? Význam slova

Co znamená termín Dyskalkulie? Vysvětlení pojmu, definice hesla

Dyskalkulie e jednou ze specifických poruch učení, která postihuje více než 5 % populace. Narušena je dovednost počítat a přitom její příčinou není retardace ani nevhodná výuka. Dyskalkulik má potíže se základními početními úkony.
Dyskalkulie se dělí na jednotlivé typy podle vývoje matematických schopností. Její druh a stupeň musí určit odborník. Při práci s dyskalkulikem je vždy nutný individuální přístup, správná motivace a možnost zažít úspěch.


Co je to Dyskalkulie? Význam slova, termín, Definice výrazu Dyskalkulie. Co znamená odborný pojem Dyskalkulie z kategorie Psychologie?

Veškeré texty jsou bez záruky. Text vytvořen redaktory Superia.cz

Tento text samozřejmě můžete sdílet s kolegy na webových službách typu Pinterest, Facebook, Twitter nebo Reddit.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu    

Výraz Dyskalkulie je v sekci Psychologie

Klíčová slova: terminus technicus, informace, definice pojmu, slovník, co znamená, co to je, odborný výraz, popis, vysvětlení, význam slova, definice, terminologie, přesný výraz, termín, přesný význam, význam pojmu, pojem, Dyskalkulie


Pojem Dyskalkulie je v kategorii Psychologie, ilustrační obrázek

Co se můžete dočíst ve Wikipedii o termínu Dyskalkulie?

Následující popis pojmu byl převzat ze stránek Wikipedia.cz, více se dozvíte zde. Licence CC-BY-SA.

Dyskalkulie je specifická porucha počítání. Zahrnuje specifické postižení dovednosti počítat, kterou nelze vysvětlit mentální retardací ani nevhodným způsobem vyučování. Porucha se týká ovládání základních početních úkonů, (sčítání, odčítání, násobení a dělení) spíš než abstraktnějších dovedností v oblasti algebry, geometrie apod. Podle 10. revize Mezinárodní klasifikace nemocí „Duševní poruchy a poruchy chování“ patří dyskalkulie mezi „Specifické vývojové poruchy školních dovedností“ pod kódem F 81. 2. L. Košč rozumí vývojovou dyskalkulií vývojovou strukturální poruchu matematických schopností, která má svůj původ v genově nebo prenatálními poškozeními podmíněném narušení těch partií mozku, které jsou přímým anatomicko-fyziologickým substrátem věku přiměřeného vyzrávání matematických funkcí, které ale nemají za následek současně i poruchy všeobecných mentálních schopností. Dyskalkulie je tedy chápána jako porucha učení, která nesouvisí s nižší inteligencí. Vývojová dyskalkulie se vyznačuje poměrně pestrou škálou charakteristických příznaků, podle kterých se také člení na jednotlivé typy. Jednotlivé typy vývojových dyskalkulií jsou řazeny podle vývoje matematických schopností s tím, že jsou-li narušeny vývojově nejranější předpoklady k počítání, pak tím hlubší jsou projevy obtíží v matematice.

Odkazy na jiné weby

Vyhledat slovo Dyskalkulie ve Wikislovníku

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Dyskalkulie ve Wikimedia Commons

Zkusit najít heslo Dyskalkulie ve fulltextu Seznam.cz

Hledat videa s názvem Dyskalkulie na Youtube

Zkusit najít termín Dyskalkulie ve Wikizdrojích

Najít výraz Dyskalkulie ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Dál můžete zkusit hledat slovo Dyskalkulie například v evropském vyhledávači Qwant, v Lingea slovnících, ve ruském vyhledávači Yandex, ve ekologickém vyhledávači Ecosia nebo v ABC slovníku cizích slov a synonym.

Často hledané výrazy, termíny a odborné pojmy

Na stránce jste se mohli dozvědět: co znamená slovo Dyskalkulie? resp. co se přesně ukrývá za slovem Dyskalkulie? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Dyskalkulie, odpověď na dotaz co je to Dyskalkulie?. Víte např. kdo to je Informátor? Znáte a víte kdo je Emma Smetana? Nezapomeňte prosím, že ke každému slovu může existovat vícero definic v různém kontextu, v různých oborech. Zkuste proto též hledat synonymum ke slovu Dyskalkulie v jiné sekci než Psychologie. Některé texty obsahují odkaz a krátkou citaci z české Wikipedie. Tyto lze přebírat, upravovat a dále šířit při splnění licenčního ujednání CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Děkujeme za návštěvu online internetového slovníku zaměřeného především na popisy termínů, zajímavosti, definice odborných pojmů, známé i neznámé pojmy, přesné vysvětlení slov, významy slov s názvem Co Je To?.

Víte, čím se vyznačuje cynik, despota nebo egoista? Toto a mnohem víc se dozvíte z webu zde