Co je to?
Výraz, termín, definice slova Dyskalkulie. Co znamená odborný pojem Dyskalkulie z kategorie Psychologie?

Co je to Dyskalkulie? Význam slova

Co znamená termín, slovo, definice pojmu Dyskalkulie?

Dyskalkulie e jednou ze specifických poruch učení, která postihuje více než 5 % populace. Narušena je dovednost počítat a přitom její příčinou není retardace ani nevhodná výuka. Dyskalkulik má potíže se základními početními úkony.
Dyskalkulie se dělí na jednotlivé typy podle vývoje matematických schopností. Její druh a stupeň musí určit odborník. Při práci s dyskalkulikem je vždy nutný individuální přístup, správná motivace a možnost zažít úspěch.


Co je to Dyskalkulie? Význam slova, termín, Výraz, termín, definice slova Dyskalkulie. Co znamená odborný pojem Dyskalkulie z kategorie Psychologie?

Neručíme za správnost a aktuálnost uvedených informací. Uvedený text byl přidán redaktory Superia.cz

Líbí se vám definice pojmu Dyskalkulie? Pak se o ní podělte s partnery, kolegy a kamarády na Pinterestu, Redditu, Twitteru anebo na Facebooku.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru      Sdílet na Redditu        Sdílet na Pinterestu  

Heslo Dyskalkulie je v kategorii psychologie

Klíčová slova: co je to Dyskalkulie?, synonymum, význam slova, co to je, slovník, termín, názvosloví, slovo, odborné názvosloví, heslo, význam pojmu, lexikon, odborný výraz, vysvětlení, pojem, terminologie, přesný výraz, psychologie


Pojem Dyskalkulie je v kategorii psychologie, ilustrační obrázek

Co píše online projekt Wikipedia o pojmu Dyskalkulie?

Níže uvedená citace (text) je převzat z online projektu Wikipedie. Licence CC-BY-SA.

Dyskalkulie je specifická porucha počítání. Zahrnuje specifické postižení dovednosti počítat, kterou nelze vysvětlit mentální retardací ani nevhodným způsobem vyučování. Porucha se týká ovládání základních početních úkonů, (sčítání, odčítání, násobení a dělení) spíš než abstraktnějších dovedností v oblasti algebry, geometrie apod. Podle 10. revize Mezinárodní klasifikace nemocí „Duševní poruchy a poruchy chování“ patří dyskalkulie mezi „Specifické vývojové poruchy školních dovedností“ pod kódem F 81. 2. L. Košč rozumí vývojovou dyskalkulií vývojovou strukturální poruchu matematických schopností, která má svůj původ v genově nebo prenatálními poškozeními podmíněném narušení těch partií mozku, které jsou přímým anatomicko-fyziologickým substrátem věku přiměřeného vyzrávání matematických funkcí, které ale nemají za následek současně i poruchy všeobecných mentálních schopností. Dyskalkulie je tedy chápána jako porucha učení, která nesouvisí s nižší inteligencí. Vývojová dyskalkulie se vyznačuje poměrně pestrou škálou charakteristických příznaků, podle kterých se také člení na jednotlivé typy. Jednotlivé typy vývojových dyskalkulií jsou řazeny podle vývoje matematických schopností s tím, že jsou-li narušeny vývojově nejranější předpoklady k počítání, pak tím hlubší jsou projevy obtíží v matematice.

Další informace o pojmu Dyskalkulie hledejte v níže uvedených zdrojích

Hledat výraz Dyskalkulie ve vyhledávači Yandex

Zkusit najít slovo Dyskalkulie ve Wikizdrojích

Vyhledat heslo Dyskalkulie ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Dyskalkulie ve vyhledávači DuckDuckGo

Najít heslo Dyskalkulie na Google.cz

Zkusit najít výraz Dyskalkulie ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Dál můžete zkusit hledat slovo Dyskalkulie například ve Wikislovníku, v Google překladači, v Microsoft Bing, v obrázcích, videích a zvucích z projektu Wikimedia Commons nebo v projektu slovnik.cz.

Často hledaná slova, termíny a odborné pojmy

Tyto webové stránky vám přinesly odpověď na otázku jaký je přesný význam slova Dyskalkulie? resp. jaký je přesný význam slova Dyskalkulie? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Dyskalkulie, odpověď na dotaz co je to Dyskalkulie?. Víte např. kdo to je Rytec? Znáte a víte kdo je Prokurista? Nezapomeňte prosím, že výrazy, hesla mohou mít víc významů v různých oborech lidské činnosti. Zkuste proto vyhledávání nebo se podívejte do jiných kategorií než je psychologie. Některé texty jsme rozšířili i o krátkou citaci z Wikipedia.cz. K této citaci vždy uvádíme i odkaz na konkrétní stránku. Jedná se o texty spadající pod licenci CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Milí čtenáři, nezbývá než vám poděkovat za návštěvu stručného webového slovníku, který se zaměřuje na slovníková hesla, popisy termínů, definice odborných pojmů, přesné vysvětlení slov, významy slov, zajímavosti s názvem Co Je To?.

Víte, čím se vyznačuje cynik, despota nebo egoista? Toto a mnohem víc se dozvíte z webu zde