Co je to?
Definice výrazu Dyskalkulie. Co znamená odborný pojem Dyskalkulie z kategorie Psychologie?

Co to je Dyskalkulie? Význam slova

Co znamená pojem, definice termínu Dyskalkulie?

Dyskalkulie e jednou ze specifických poruch učení, která postihuje více než 5 % populace. Narušena je dovednost počítat a přitom její příčinou není retardace ani nevhodná výuka. Dyskalkulik má potíže se základními početními úkony.
Dyskalkulie se dělí na jednotlivé typy podle vývoje matematických schopností. Její druh a stupeň musí určit odborník. Při práci s dyskalkulikem je vždy nutný individuální přístup, správná motivace a možnost zažít úspěch.


Co je to Dyskalkulie? Význam slova, termín, Definice výrazu Dyskalkulie. Co znamená odborný pojem Dyskalkulie z kategorie Psychologie?

Uvedené informace jsou bez záruky. Text vytvořen pro server Superia.cz

Sdílejte tuto stránku se slovem Dyskalkulie s vašimi kamarády, známými a přáteli na Pinterestu, Redditu, Twitteru anebo na Facebooku.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu    

Pojem Dyskalkulie je v kategorii Psychologie

Klíčová slova: heslo, Dyskalkulie, termín, slovo, wiki, co to je, názvosloví, vysvětlení, terminologie, formulace, odborný výraz, Psychologie, synonymum, popis, definice pojmu, terminus technicus, slovník, co je to Dyskalkulie?


Pojem Dyskalkulie je v kategorii Psychologie, ilustrační obrázek

Co znamená pojem Dyskalkulie? Výraz, definice slova z Wikipedie

Následující text definice byl převzat ze stránek Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Dyskalkulie je specifická porucha počítání. Zahrnuje specifické postižení dovednosti počítat, kterou nelze vysvětlit mentální retardací ani nevhodným způsobem vyučování. Porucha se týká ovládání základních početních úkonů, (sčítání, odčítání, násobení a dělení) spíš než abstraktnějších dovedností v oblasti algebry, geometrie apod. Podle 10. revize Mezinárodní klasifikace nemocí „Duševní poruchy a poruchy chování“ patří dyskalkulie mezi „Specifické vývojové poruchy školních dovedností“ pod kódem F 81. 2. L. Košč rozumí vývojovou dyskalkulií vývojovou strukturální poruchu matematických schopností, která má svůj původ v genově nebo prenatálními poškozeními podmíněném narušení těch partií mozku, které jsou přímým anatomicko-fyziologickým substrátem věku přiměřeného vyzrávání matematických funkcí, které ale nemají za následek současně i poruchy všeobecných mentálních schopností. Dyskalkulie je tedy chápána jako porucha učení, která nesouvisí s nižší inteligencí. Vývojová dyskalkulie se vyznačuje poměrně pestrou škálou charakteristických příznaků, podle kterých se také člení na jednotlivé typy. Jednotlivé typy vývojových dyskalkulií jsou řazeny podle vývoje matematických schopností s tím, že jsou-li narušeny vývojově nejranější předpoklady k počítání, pak tím hlubší jsou projevy obtíží v matematice.

Jiné zdroje informací o pojmu Dyskalkulie

Najít heslo Dyskalkulie ve Wikislovníku

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Dyskalkulie ve Wikimedia Commons

Zkusit najít termín Dyskalkulie ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Hledat heslo Dyskalkulie ve fulltextu Seznam.cz

Vyhledat pojem Dyskalkulie ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Hledat termín Dyskalkulie na Google.cz

Dál můžete zkusit hledat slovo Dyskalkulie například ve ruském vyhledávači Yandex, v Lingea slovnících, ve vyhledávači chránícího soukromí - DuckDuckGo, ve videích na Youtube nebo v Google překladači.

Často hledaná hesla, odborné termíny, pojmy, slova

Na této webové stránce jste se dozvěděli co je to Dyskalkulie? resp. co přesně označuje termín Dyskalkulie? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Dyskalkulie, odpověď na dotaz co je to Dyskalkulie?. Víte např. kdo to je Iveta Bartošová? Znáte a víte kdo je Státní zaměstnanec? Jednotlivá slova můžou mít několik významů v závislosti na oboru a kontextu. Doporučujeme vám proto porozhlédnout se v jiných kategoriích (než Psychologie). U části pojmů naleznete citaci z projektu Wikipedia včetně internetové adresy kde naleznete kompletní popis. Ty spadají pod licenci CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Děkujeme za návštěvu stručného encyklopedického slovníku, který se zaměřuje především na popisy termínů, zajímavosti, definice odborných pojmů, přesné vysvětlení slov, slovníková hesla, známé i neznámé pojmy s názvem Co Je To?.

Víte, čím se vyznačuje cynik, despota nebo egoista? Toto a mnohem víc se dozvíte z webu zde