Co je to?
Odborný výraz, definice slova Dyskalkulie. Co znamená slovo Dyskalkulie z kategorie Psychologie?

Co je Dyskalkulie? Definice pojmu

Co znamená heslo, definice termínu, pojmu Dyskalkulie?

Dyskalkulie e jednou ze specifických poruch učení, která postihuje více než 5 % populace. Narušena je dovednost počítat a přitom její příčinou není retardace ani nevhodná výuka. Dyskalkulik má potíže se základními početními úkony.
Dyskalkulie se dělí na jednotlivé typy podle vývoje matematických schopností. Její druh a stupeň musí určit odborník. Při práci s dyskalkulikem je vždy nutný individuální přístup, správná motivace a možnost zažít úspěch.


Co je to Dyskalkulie? Význam slova, termín, Odborný výraz, definice slova Dyskalkulie. Co znamená slovo Dyskalkulie z kategorie Psychologie?

Provozovatel neručí za aktuálnost a přesnost informací v textech. Sepsáno redaktory Superia.cz

Tento krátký text můžete velmi snadno sdílet s vašimi kamarády na Pinterestu, Facebooku nebo Twitteru.

  Sdílet na Twitteru      Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Facebooku   Sdílet na Redditu      

Pojem Dyskalkulie patří do kategorie psychologie

Klíčová slova: co to je, popis, význam pojmu, význam, názvosloví, význam slova, vysvětlení, terminologie, odborné názvosloví, definice pojmu, slovník, přesný výraz, informace, termín, formulace, pojem, heslo, wiki


Pojem Dyskalkulie je v kategorii psychologie, ilustrační obrázek

Co nám píše encyklopedie Wikipedia o termínu Dyskalkulie?

Uvedené vysvětlení pojmu je převzato z webu Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Dyskalkulie je specifická porucha počítání. Zahrnuje specifické postižení dovednosti počítat, kterou nelze vysvětlit mentální retardací ani nevhodným způsobem vyučování. Porucha se týká ovládání základních početních úkonů, (sčítání, odčítání, násobení a dělení) spíš než abstraktnějších dovedností v oblasti algebry, geometrie apod. Podle 10. revize Mezinárodní klasifikace nemocí „Duševní poruchy a poruchy chování“ patří dyskalkulie mezi „Specifické vývojové poruchy školních dovedností“ pod kódem F 81. 2. L. Košč rozumí vývojovou dyskalkulií vývojovou strukturální poruchu matematických schopností, která má svůj původ v genově nebo prenatálními poškozeními podmíněném narušení těch partií mozku, které jsou přímým anatomicko-fyziologickým substrátem věku přiměřeného vyzrávání matematických funkcí, které ale nemají za následek současně i poruchy všeobecných mentálních schopností. Dyskalkulie je tedy chápána jako porucha učení, která nesouvisí s nižší inteligencí. Vývojová dyskalkulie se vyznačuje poměrně pestrou škálou charakteristických příznaků, podle kterých se také člení na jednotlivé typy. Jednotlivé typy vývojových dyskalkulií jsou řazeny podle vývoje matematických schopností s tím, že jsou-li narušeny vývojově nejranější předpoklady k počítání, pak tím hlubší jsou projevy obtíží v matematice.

Linky na jiné informační zdroje

Hledat videa s názvem Dyskalkulie na Youtube

Hledat frázi Dyskalkulie ve fulltextu Seznam.cz

Hledat termín Dyskalkulie ve vyhledávači Qwant

Najít slovo Dyskalkulie ve Wikislovníku

Hledat výraz Dyskalkulie ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Zkusit najít pojem Dyskalkulie ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Dál můžete zkusit hledat slovo Dyskalkulie například ve vyhledávači chránícího soukromí - DuckDuckGo, ve slovníku moderních slangových výrazů - Čeština 2.0, v obrázcích, videích a zvucích z projektu Wikimedia Commons, v Microsoft Bing nebo v ABC slovníku cizích slov a synonym.

Náhodných výběr odborných pojmů, termínů a slov

Právě nyní již víte jaký je význam slova Dyskalkulie? resp. co přesně označuje termín Dyskalkulie? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Dyskalkulie, odpověď na dotaz co je to Dyskalkulie?. Víte např. kdo to je Pedofil? Znáte a víte kdo je Prokurista? Ke každému slovo může existovat víc definic podle různých oborů. Pokuste se najít termín Dyskalkulie i v jiné kategorii než v psychologie. Některé texty jsou rozšířeny o citaci z české Wikipedie. Je zde uveden i odkaz na konkrétní stránku ze zmíněné encyklopedie. Ty spadají pod licenci CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Vážení návštěvníci, děkujeme vám za návštěvu encyklopedického projektu shromažďujícího významy slov, zajímavosti, definice odborných pojmů, známé i neznámé pojmy, popisy termínů, přesné vysvětlení slov s názvem Co Je To?.

Víte, čím se vyznačuje cynik, despota nebo egoista? Toto a mnohem víc se dozvíte z webu zde