Co je to?
Výraz, termín, definice slova Synchronizace. Co znamená odborný pojem Synchronizace z kategorie Software?

Co je to Synchronizace? Význam slova

Co znamená výraz, termín, pojem, definice slova Synchronizace?

Synchronizace je pojmenování užívané pro situaci, kdy současně probíhá více koordinovaných dějů. S pojmem se lze setkat nejčastěji v informatice, programování, při stavbě strojů nebo jejich částí, ale také při organizování různých činností nebo akcí.
Hlavním cílem synchronizace dat je přenos dat mezi serverem a jiným zařízením nebo aplikací tak, aby se na synchronizovaných místech vyskytovala stejná data.


Co je to Synchronizace? Význam slova, termín, Výraz, termín, definice slova Synchronizace. Co znamená odborný pojem Synchronizace z kategorie Software?

Přes maximální snahu a opakovanou kontrolu mohou některé informace nesprávné, nepřesné či neaktuální. Tento text byl napsán redaktory Superia.cz

Tento text samozřejmě můžete sdílet s blízkými na specializovaných společenských sítích Twitter, Redditu nebo Facebook.

 Sdílet na Redditu         Sdílet na Twitteru      Sdílet na Facebooku   Sdílet na Pinterestu  

Heslo Synchronizace je v sekci software

Klíčová slova: terminus technicus, popis, názvosloví, definice, lexikon, odborný výraz, odborné názvosloví, software, termín, pojem, informace, přesný výraz, co to je, přesný význam, formulace, význam slova, co je to Synchronizace?, synonymum


Pojem Synchronizace je v kategorii software, ilustrační obrázek

Co znamená pojem Synchronizace? Definice slova, termínu z Wikipedie

Níže uvedená citace (text) je převzat z online projektu Wikipedie. Licence CC-BY-SA.

Synchronizace (česky sladění) je proces, jímž se více prvků v nějakém systému přivádí k organizovanému chodu nebo shodnému stavu. Synchronizace se používá tam, kde by neorganizovaná činnost elementů nebo jejich odlišné vlastnosti byly na závadu. O elementech, jež vykazují stav, který odpovídá výsledku synchronizace, říkáme, že jsou synchronizovány (sladěny). Pakliže se synchronizací dosahuje souhlasný stav, její výsledek je možno označit jako konzistenci.

Hledejte pojem Synchronizace v následujících vyhledávačích

Hledat videa s názvem Synchronizace na Youtube

Vyhledat pojem Synchronizace ve fulltextu Seznam.cz

Najít heslo Synchronizace ve vyhledávači Yandex

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Synchronizace ve vyhledávači DuckDuckGo

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Synchronizace ve Wikimedia Commons

Zkusit najít termín Synchronizace ve Wikizdrojích

Dál můžete zkusit hledat slovo Synchronizace například ve ekologickém vyhledávači Ecosia, v Google překladači, v Seznam.cz slovníku cizích slov, ve fulltextu Google.cz nebo v Lingea slovnících.

Jaké pojmy, odborné termíny a hesla lidé hledají?

Tyto webové stránky vám přinesly odpověď na otázku jaký je přesný význam slova Synchronizace? resp. co se přesně ukrývá za slovem Synchronizace? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Synchronizace, odpověď na dotaz co je to Synchronizace?. Víte např. kdo to je Charlie Sheen? Znáte a víte kdo je Alergolog? Pojmy, termíny a hesla mohou mít různé významy v různých oborech lidské činnosti. Doporučujeme vám hledat v jiných sekcích (než software). Některé pojmy obsahují i krátkou citaci z české Wikipedie včetně internetového odkazu na podrobný popis. Jedná se o texty spadající pod licenci CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Děkujeme našim čtenářům za návštěvu online encyklopedického projektu shromažďujícího slovníková hesla, popisy termínů, přesné vysvětlení slov, zajímavosti, známé i neznámé pojmy, definice odborných pojmů s názvem Co Je To?.

Víte, co znamená zkratka HPP, JOP nebo EIA? Odpověď můžete získat zde.