Co je to?
Odborný výraz, definice slova Apokryf. Co znamená slovo Apokryf z kategorie Literatura?

Co je Apokryf? Definice pojmu

Co znamená výraz, termín, pojem, definice slova Apokryf?

Apokryf je druh literárního žánru, který vychází z klasických známých příběhů a zpracovává je modernějším způsobem, často jako parodie. Využívají se například antické nebo biblické příběhy, ty se pak interpretují jinak než obvyklým způsobem.
Pojmenování pochází z řečtiny, kde znamená něco utajeného. Apokryf používá také alegorii.


Co je to Apokryf? Význam slova, termín, Odborný výraz, definice slova Apokryf. Co znamená slovo Apokryf z kategorie Literatura?

Za uvedené informace neručíme. Přes veškerou pečlivost se mohou v textech objevit chybné údaje nebo pravopisné chyby. Uvedený text sepsán reaktory Superia.cz

Tento text (Apokryf) můžete sdílet s vašimi kamarády, známými a přáteli prostřednictvím uvedených tlačítek na sociálních sítích Facebook nebo Twitter.

 Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Facebooku   Sdílet na Redditu         Sdílet na Twitteru    

Pojem Apokryf patří do kategorie literatura

Klíčová slova: odborný výraz, pojem, význam, definice, Apokryf, přesný význam, heslo, literatura, informace, literatura, co znamená, slovo, význam pojmu, synonymum, popis, názvosloví, definice pojmu, terminus technicus


Pojem Apokryf je v kategorii literatura, ilustrační obrázek

Co označuje termín Apokryf? Definice výrazu, slova, termínu z projektu Wikipedia

(Uvedený text pochází online encyklopedie Wikipedia.cz) Licence CC-BY-SA.

Apokryf (řec. ἀπόκρυφος = skrytý, zahalený) je v různém kontextu literární:

1. Teologie užívá pojmu „apokryf“, když označuje text, který do biblického kánonu nepatří, avšak svou povahou náboženského spisu se kanonickému textu v některých ohledech blíží.
2. Katolíci užívají pojmu „apokryf“ pro spis nepřijatý do biblického kánonu, tak jak jej definitivně určil Tridentský koncil (1546). Toto pojetí odpovídá protestantskému pojmu pseudepigraf. Mezi takto definované apokryfy patří apokryfy staro- a novozákonní.
3. Protestantské církve označují za apokryfní ty spisy, o jejichž zařazení do biblického kánonu nepanovala v církvi shoda. V tomto užití se pojem velmi blíží katolíky užívanému pojmu deuterokanonická kniha nebo pravoslavnému anaginoskomenon.
4. V moderní době slovo „apokryf“ značí literární žánr, který moderním, někdy spíše parodickým způsobem zpracovává obecně známé příběhy, například biblické či antické, založený na netradiční interpretaci těchto příběhů (srov. Karel Čapek: Kniha apokryfů, Michail Bulgakov: Mistr a Markétka - dějová linie týkající se Piláta Pontského).

Doporučené zdroje informací k dalšímu studiu

Zkusit najít frázi Apokryf ve vyhledávači Qwant

Najít výraz Apokryf ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Zkusit najít Apokryf ve Wikislovníku

Zkusit najít slovo Apokryf ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Apokryf ve Wikimedia Commons

Zkusit najít pojem Apokryf ve fulltextu Seznam.cz

Dál můžete zkusit hledat slovo Apokryf například ve fulltextu Google.cz, v projektu slovnik.cz, ve ruském vyhledávači Yandex, ve Wikizdrojích nebo v ABC slovníku cizích slov a synonym.

Výběr náhodných pojmů, výrazů, odborných termínů a slov

Na stránce jste se mohli dozvědět: co je to Apokryf? resp. co se přesně ukrývá za slovem Apokryf? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Apokryf, odpověď na dotaz co je to Apokryf?. Víte např. kdo to je Apatykář? Znáte a víte kdo je Jolka Krásná? Nezapomeňte prosím, že ke každému slovu může existovat vícero definic v závislosti na oboru a kontextu. Vyzkoušejte proto hledání v jiných kategoriích (než literatura). Některé texty jsou rozšířeny o citaci z české Wikipedie. Je zde uveden i odkaz na konkrétní stránku ze zmíněné encyklopedie. Takový text je šířen pod licencí CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Děkujeme za návštěvu internetového projektu shromažďujícího zajímavosti, definice odborných pojmů, popisy termínů, známé i neznámé pojmy, přesné vysvětlení slov, slovníková hesla s názvem Co Je To?.

Píše se správně pýr nebo pír? A co to vůbec je? Pokud nevíte, podívejte se na stránku sem.