Co je to?
Výraz, termín, definice slova Apokryf. Co znamená odborný pojem Apokryf z kategorie Literatura?

Co je to Apokryf? Význam slova

Pojem, termín, heslo, vysvětlení výrazu Apokryf

Apokryf je druh literárního žánru, který vychází z klasických známých příběhů a zpracovává je modernějším způsobem, často jako parodie. Využívají se například antické nebo biblické příběhy, ty se pak interpretují jinak než obvyklým způsobem.
Pojmenování pochází z řečtiny, kde znamená něco utajeného. Apokryf používá také alegorii.


Co je to Apokryf? Význam slova, termín, Výraz, termín, definice slova Apokryf. Co znamená odborný pojem Apokryf z kategorie Literatura?

Přes veškerou snahu je možné, že v text bude obsahovat chyby. Předem se za ně omlouváme. Uvedený text byl přidán redaktory Superia.cz

Zaujala vás definice slova Apokryf? Pak se o tuto stránku podělte s blízkými na Pinterestu, Redditu, Twitteru anebo na Facebooku.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru      Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu      

Pojem Apokryf je v kategorii literatura

Klíčová slova: terminologie, význam pojmu, slovo, literatura, pojem, přesný výraz, odborný výraz, význam slova, slovník, lexikon, terminus technicus, odborné názvosloví, informace, přesný význam, definice, literatura, význam, vysvětlení


Pojem Apokryf je v kategorii literatura, ilustrační obrázek

Co nám píše encyklopedie Wikipedia o termínu Apokryf?

(Uvedený text pochází online encyklopedie Wikipedia.cz) Licence CC-BY-SA.

Apokryf (řec. ἀπόκρυφος = skrytý, zahalený) je v různém kontextu literární:

1. Teologie užívá pojmu „apokryf“, když označuje text, který do biblického kánonu nepatří, avšak svou povahou náboženského spisu se kanonickému textu v některých ohledech blíží.
2. Katolíci užívají pojmu „apokryf“ pro spis nepřijatý do biblického kánonu, tak jak jej definitivně určil Tridentský koncil (1546). Toto pojetí odpovídá protestantskému pojmu pseudepigraf. Mezi takto definované apokryfy patří apokryfy staro- a novozákonní.
3. Protestantské církve označují za apokryfní ty spisy, o jejichž zařazení do biblického kánonu nepanovala v církvi shoda. V tomto užití se pojem velmi blíží katolíky užívanému pojmu deuterokanonická kniha nebo pravoslavnému anaginoskomenon.
4. V moderní době slovo „apokryf“ značí literární žánr, který moderním, někdy spíše parodickým způsobem zpracovává obecně známé příběhy, například biblické či antické, založený na netradiční interpretaci těchto příběhů (srov. Karel Čapek: Kniha apokryfů, Michail Bulgakov: Mistr a Markétka - dějová linie týkající se Piláta Pontského).

Linky na jiné informační zdroje

Zkusit najít termín Apokryf ve Wikislovníku

Vyhledat pojem Apokryf ve vyhledávači Yandex

Zkusit najít pojem Apokryf ve fulltextu Seznam.cz

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Apokryf ve vyhledávači DuckDuckGo

Vyhledat heslo Apokryf ve vyhledávači Qwant

Vyhledat termín Apokryf ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Dál můžete zkusit hledat slovo Apokryf například v obrázcích, videích a zvucích z projektu Wikimedia Commons, v Google překladači, ve fulltextu Google.cz, ve videích na Youtube nebo v projektu slovnik.cz.

Doporučené pojmy, slova, odborné termíny a výrazy

Na stránce jste se mohli dozvědět: co je to Apokryf? resp. jaký je přesný význam slova Apokryf? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Apokryf, odpověď na dotaz co je to Apokryf?. Víte např. kdo to je Jaroslav Šabata? Znáte a víte kdo je František I.? Ke každému slovo může existovat víc definic v závislosti na oboru a kontextu. Vyzkoušejte proto i příslušná synonyma a homonyma v jiných sekcích než literatura. U části pojmů naleznete citaci z projektu Wikipedia včetně internetové adresy kde naleznete kompletní popis. Takový text je šířen pod licencí CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Děkujeme za návštěvu internetového projektu shromažďujícího přesné vysvětlení slov, popisy termínů, slovníková hesla, definice odborných pojmů, významy slov, známé i neznámé pojmy s názvem Co Je To?.

Píše se správně pýr nebo pír? A co to vůbec je? Pokud nevíte, podívejte se na stránku sem.