Co je to?
Definice odborného termínu, slova Legislativa. Co znamená pojem Legislativa z kategorie Právo?

Co je Legislativa?

Pojem, termín, heslo, vysvětlení výrazu Legislativa

Legislativa je pojem z oblasti práva. Slovo pochází z latiny, ze slova legislatus čili zákonem stanovený. Jde zákonodárnou moc či zákonodárství, jinak také o tvorbu různých právních předpisů, především zákonů. Tradiční pojetí legislativy vychází z doby, kdy moc aristokracie přebírala buržoazie, a docházelo k dělbě moci. Aby byla zaručena právní jistota a politická svoboda a moc nemohla být zneužívána, rozdělila se moc na zákonodárnou, výkonnou a soudní. Byly dodrženy určité zásady, především nezávislost mocí, které byly samostatné a oddělené, a rovnováha mocí a fungování brzd mezi nimi.
Tyto zásady jsou platné stále a většinou západních států jsou dodržovány. Ve státech tak působí mechanizmy zákonodárných orgánů, správních orgánů a soudních orgánů. V době socializmu se na legislativu nahlíželo omezeně, dělba státní moci nebyla uznávána a jako legislativa se označovala tvorba právních norem, postup při jejich tvorbě a také činnost zákonodárných orgánů.


Co je to Legislativa? Význam slova, termín, Definice odborného termínu, slova Legislativa. Co znamená pojem Legislativa z kategorie Právo?

Neručíme za správnost či přesnost obsahu těchto webových stránek. Text je vypracovaný autorkami přímo pro projekt Superia.cz

Budeme rádi, pokud budete definici slova Legislativa sdílet s kolegy na Pinterestu, Facebooku, Twitteru, Redditu nebo na zde neuvedených společených sítích.

 Sdílet na Redditu        Sdílet na Pinterestu     Sdílet na Twitteru      Sdílet na Facebooku 

Heslo Legislativa patří do sekce právo

Klíčová slova: Legislativa, termín, odborné názvosloví, wiki, přesný význam, co znamená, co to je, popis, význam pojmu, význam slova, slovo, formulace, pojem, co je to Legislativa?, terminologie, vysvětlení, informace, definice pojmu


Pojem Legislativa je v kategorii právo, ilustrační obrázek

Co označuje termín Legislativa? Odborný výraz, termín, definice slova z projektu Wikipedia

Uvedená defice je převzata z internetové online encyklopedie Wikipedia. Odkaz na článek je zde. Licence CC-BY-SA.

Legislativa může znamenat:
♦ zákonodárná moc – oprávnění vydávat zákony
♦ zákonodárný proces – proces přijímání zákonů
♦ jiný název pro právní řád nebo soubor právních předpisů

Další informační zdroje o slovu Legislativa

Vyhledat termín Legislativa na Google obrázcích

Zkusit najít frázi Legislativa ve vyhledávači Qwant

Hledat slovo Legislativa ve Wikislovníku

Vyhledat pojem Legislativa ve Wikizdrojích

Hledat heslo Legislativa ve fulltextu Seznam.cz

Zkusit najít termín Legislativa ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Dál můžete zkusit hledat slovo Legislativa například ve ruském vyhledávači Yandex, ve slovníku moderních slangových výrazů - Čeština 2.0, v Microsoft Bing, ve fulltextu Yahoo.com nebo v nabídce zboží na Heureka.cz.

Doporučené odborné pojmy, termíny, výrazy a hesla

Nyní již víte co to je Legislativa? resp. jaká je definice termínu Legislativa? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Legislativa, odpověď na dotaz co je to Legislativa?. Víte např. kdo to je Kršna? Znáte a víte kdo je Věslav Michalik? Bohužel, naše možnosti updatů článků jsou omezené. Pojmy mohou mít různé významy v různých oborech lidské činnosti. Zkuste proto hledat termín Legislativa hledat i v jiných kategoriích (než právo). U některých textů najdete krátkou citaci z projektu Wikipedia včetně odkazu na kompletní text. Jedná se o texty spadající pod licenci CC-BY-SA.

Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Kategorie právo, soudce, legislativa, ilustrační obrázek

Milí čtenáři, nezbývá než vám poděkovat za návštěvu stručného webového slovníku, který se zaměřuje na slovníková hesla, zajímavosti, významy slov, přesné vysvětlení slov, známé i neznámé pojmy, popisy termínů s názvem Co Je To?.

Pýcha, pytel, pysk ... Víte jak to pokračuje dál? Pokud ne, odpověď naleznete tady.