Co je to?
Definice výrazu Baroko. Co znamená odborný pojem Baroko z kategorie Kultura?

Co to je Baroko? Význam slova

Význam termínu, výrazu, vysvětlení pojmu Baroko

Baroko je umělecký sloh, který vznikl na konci 16. století v Itálii. Postupně se rozšířil po celé Evropě, a v 1. století převládl nad slohem renesančním. Původní význam slova je označení pro perlu s nepravidelným tvarem. Jako název uměleckého slohu se pojem baroko vžil až v 18. století. Vznik slohu je spojen s politikou, absolutizmem a protireformací. Barokní umění podporovalo katolicizmus. Důraz je kladem na velkolepost, okázalost, pestrost různých forem, pohyb, energii a dramatické působení. Výrazná je hra světla a stínu a kontrasty. Umělecky zpracovávána jsou zjevení, zázraky, svatí a mučedníci.
Baroko se zaměřuje na city, věčný život, podřízenost Bohu. V architektuře se baroko štěpí do dvou směrů, klasického baroka a dynamického baroka. Stavby mají obrys elipsy, staví se kopule, stavby jsou monumentální, zdobené pilíři a sochami. Budují se hlavně církevní stavby, ale i zámky, paláce a další. V malířství převládají biblické a církevní motivy, krajiny nebo lovecké scény. V hudbě převládají harmonické instrumentální melodie, literatura využívá bohatý jazyk, drama, city, nadpřirozené motivy.

Co je to Baroko? Význam slova, termín, Definice výrazu Baroko. Co znamená odborný pojem Baroko z kategorie Kultura?

Přes neustálou opakovanou kontrolu mohou být v textech chyby za něž se předem omlouváme. Výše uvedený text byl napsán redaktorkami Superia.cz

Sdílejte uvedený text se známými na Facebooku, Redditu, Pinterestu nebo Twitteru.

 Sdílet na Redditu        Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    

Výraz Baroko je v kategorii kultura

Klíčová slova: význam pojmu, slovo, terminologie, přesný výraz, názvosloví, informace, definice, popis, co znamená, význam, wiki, přesný význam, význam slova, synonymum, slovník, termín, Baroko, kultura


Pojem Baroko je v kategorii kultura, ilustrační obrázek

V encyklopedii Wikipedia se o termínu Baroko dozvíte následující

Následující text definice byl převzat ze stránek Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Baroko či barok je umělecko-kulturní směr, který vládl v Evropě v 17. a 18. století. Vznikl v Itálii a rozšířil se po celé Evropě a v jejích koloniích. Charakteristickými znaky baroka jsou dynamika – snaha o vyjádření pohybu, emotivnost až citová vypjatost, bohatost tvarů i zdobnosti a velkolepost.
Výraz původně snad z port. pérola barroca – perla nepravidelného tvaru, byl původně posměšný, později se vžil jako běžné označení. Slovem baroko se pak označuje i toto období.

Hledejte v dalších zdrojích

Zkusit najít heslo Baroko ve Wikislovníku

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Baroko ve Wikimedia Commons

Hledat videa s názvem Baroko na Youtube

Najít výraz Baroko ve Wikizdrojích

Vyhledat pojem Baroko ve fulltextu Seznam.cz

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Baroko ve vyhledávači DuckDuckGo

Dál můžete zkusit hledat slovo Baroko například v Seznam.cz slovníku cizích slov, v ABC slovníku cizích slov a synonym, ve ekologickém vyhledávači Ecosia, v Microsoft Bing nebo v Lingea slovnících.

Náhodných výběr odborných termínů, pojmů a hesel

Teď už víte co znamená slovo Baroko? resp. co se skrývá pod slovem Baroko? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Baroko, odpověď na dotaz co je to Baroko?. Víte např. kdo to je Uzurpátor? Znáte a víte kdo je Michal Dočolomanský? Neměli byste zapomenout na to, že ke každému výrazu, může existovat víc definic v různém kontextu, v různých oborech. Můžete se proto pokusit najít heslo Baroko i v jiné sekci než v kultura. U části pojmů naleznete citaci z projektu Wikipedia včetně internetové adresy kde naleznete kompletní popis. Tyto lze kopírovat, upravovat a dále sdílet při dodržení licence CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Milí čtenáři, děkujeme vám za návštívení online slovníku zaměřeného na zajímavosti, známé i neznámé pojmy, významy slov, slovníková hesla, definice odborných pojmů, přesné vysvětlení slov s názvem Co Je To?.

Nejjednodušší způsob oživení pracovní plochy vašeho Windows, Androidu nebo jiného operačního systému je změna pozadí. Navštivte partnerskou stránku a vybírejte se stovek tapet přírody, Vesmíru apod.