Co je to?
Výraz, termín, definice slova Patos. Co znamená odborný pojem Patos z kategorie Filozofie?

Co je to Patos? Význam slova

Co znamená heslo, definice termínu, pojmu Patos?

Patos je pojem, který vychází s řeckého slova s významem trpět něco nebo něčemu podléhat. Patří do rétoriky, řečnictví a jeho cílem je někoho o něčem přesvědčit pomocí působení na jeho city. K tomu řečníkovi slouží nejrůznější silně citově zabarvené metafory, vznešenost jazyka a přednes s přesvědčivými výraznými gesty. Posluchače popichuje a vybízí k činu.
Používanými jazykovými prostředky jsou metafory, někdy i špatně zasazené do kontextu, klišé a honosné výrazy. Celkový projev je citově zabarvený, někdy i dost přehnaný nebo expresivní.


Co je to Patos? Význam slova, termín, Výraz, termín, definice slova Patos. Co znamená odborný pojem Patos z kategorie Filozofie?

Neručíme za přesnost informací. Možnost chyb vyhrazena. Text napsán pro Superia.cz

Sdílejte tuto stránku se slovem Patos se známými na specializovaných společenských sítích Twitter, Redditu nebo Facebook.

  Sdílet na Twitteru      Sdílet na Facebooku   Sdílet na Redditu        Sdílet na Pinterestu  

Výraz Patos je v kategorii filozofie

Klíčová slova: co to je, definice, filozofie, formulace, slovo, terminologie, definice pojmu, význam pojmu, vysvětlení, význam slova, popis, wiki, co znamená, význam, termín, co je to Patos?, synonymum, odborné názvosloví


Pojem Patos je v kategorii filozofie, ilustrační obrázek

Co znamená pojem Patos? Definice výrazu, slova, termínu z Wikipedie

Dále uvedený text byl převzat ze svobodné otevřené online encyklopedie Wikipedia. Více zde. Dostupné pod licencí CC-BY-SA.

Patos nebo pathos (z řec. pathein, podléhat něčemu, trpět) znamená v klasické rétorice jeden ze tří způsobů přesvědčování (vedle osobní přesvědčivosti řečníka u a věcných argumentů čili logu), totiž emotivní apelování na posluchače nebo čtenáře. Patetický řečník používá citově nabité metafory, povznesený jazyk i způsob přednesu a velká, působivá gesta. Může na posluchače útočit výčitkami i přímo vyzývat k činu. Jako patetickou označujeme promluvu, která je příliš nadnesená, přehnaná (až přemrštěná), citově vzrušená, emotivní, expresivní, аčkoliv tomu celkový kontext a význam promluvy neodpovídá. Často se v patetické promluvě objevují klišé, nevhodné použití metafor apod. Patos se často objevuje tehdy, snaží-li se autor ve čtenáři (divákovi) vyvolat city jako lásku, nadšení, nenávist, odpor, strach aj. a ačkoliv je občas nevyhnutelný, obvykle ukazuje na omezené vyjadřovací schopnosti autora.

Více informací o slovu Patos doporučujeme hledat v těchto zdrojích

Vyhledat pojem Patos ve Wikizdrojích

Hledat slovo Patos ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Zkusit najít slovo Patos ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Patos ve vyhledávači DuckDuckGo

Zkusit najít heslo Patos ve fulltextu Seznam.cz

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Patos ve Wikimedia Commons

Dál můžete zkusit hledat slovo Patos například v Seznam.cz slovníku cizích slov, v nabídce zboží na Heureka.cz, v evropském vyhledávači Qwant, ve videích na Youtube nebo ve slovníku moderních slangových výrazů - Čeština 2.0.

Podívejte se také na tyto odborné výrazy, pojmy, termíny a slova

Na této webové stránce jste se dozvěděli jaká je definice termínu Patos? resp. jaká je definice slova Patos? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Patos, odpověď na dotaz co je to Patos?. Víte např. kdo to je Věra Jourová? Znáte a víte kdo je James Dewey Watson? Berte prosím v potaz, že jednotlivá slova mohou mít víc definic podle různých oborů. Zkuste proto vyhledávání nebo se podívejte do jiných kategorií než je filozofie. U části pojmů naleznete citaci z projektu Wikipedia včetně internetové adresy kde naleznete kompletní popis. Takový typ textu spadá pod licenci CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Vážení návštěvníci, děkujeme vám za návštěvu encyklopedického projektu shromažďujícího slovníková hesla, významy slov, přesné vysvětlení slov, popisy termínů, definice odborných pojmů, známé i neznámé pojmy s názvem Co Je To?.

Syn, sytý, sýr ... Dokázali byste z hlavy vyjmenovat všechna vyjmenovaná slova po S?